Lev

(22.7. - 22.8.)

znamenie lev

Dnešný horoskop

Ak sa ponamňňhate, mňňňete dosiahnuňň veňkň veci. Hviezdy prajňň inovňňciňňm a odvahe. Vo financiňňch sa zastavte skňr, neňň vňňs inň pribrzdia. Keň ide o peniaze, vňňdy je veňkňň tlaňenica. V lňňske zaujmite vyňkňňvacň postoj. Dňleňňitň bude to, ňo chce partner.

Týždenný horoskop
Keltský horoskop
Rocný horoskop
Lev na facebooku

týždenný horoskop ročný horoskop

NON STOP veštiareň
0988 718153

Marcia

Marcia


0988 718982

Anna

Anna


0988 718986

Karin

Karin


0988 718983

Najčítanejšie na SME Žena