Kozorožec

(21.12 - 19.1.)

znamenie kozorozec

Dnešný horoskop

Snaňňte sa svoje plňňnovanň kroky presne vysvetliňň. Ak vňňs vaňňi blňzki nepochopia, bude vňňetko len ňňaňňňňie. Vo financiňňch sa strňňňňte navzňňjom. To, ňo teraz neminiete, neskňr ako by ste naňňli. V lňňske sa vrhnite do vňňetkňho s bezmedznňňm nadňňenňm.

Týždenný horoskop
Keltský horoskop
Rocný horoskop
Kozorožec na facebooku

týždenný horoskop ročný horoskop

NON STOP veštiareň
0988 718153

Lívia

Lívia


0988 718999

Eliška

Eliška


0988 718994

Anna

Anna


0988 718986

Najčítanejšie na SME Žena