Býk

(20.4. - 20.5.)

znamenie byk

Dnešný horoskop

Pred povinnosňňami neuteňiete ani cez vňkend. Mňňňete si vňňak zvoliňň pohodlnň tempo. Vo financiňňch sa obňňvate vecň, ktorň by nemali byňň straňňiakom. Odvaha je to, ňo potrebujete. V lňňske precenňte svoje moňňnosti, ale partner vňňm pomňňňe.

Týždenný horoskop
Keltský horoskop
Rocný horoskop
Býk na facebooku

týždenný horoskop ročný horoskop

NON STOP veštiareň
0988 718153

Ewa

Ewa


0988 718152

Lívia

Lívia


0988 718999

Bela

Bela


0988 718980

Najčítanejšie na SME Žena