Kúpu tábora už neodkladajte, predaj vrcholí

Organizátori sa v nápadoch predbiehajú, ponúkajú leto v sedle koňa, na splave, pri skalolezení

Prvé júlové turnusy má väčšina organizátorov letných táborov beznádejne vypredané.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR)

Chcete vedieť, ktorý letný tábor je naozaj dobrý? Jednoznačne ten, do ktorého sa deti vracajú aj o rok, zhodli sa v odpovedi organizátori.

Musia v ňom nájsť zaujímavé zážitky a animátorov kamarátov, ktorí sú schopní im vymýšľať nové a nové dobrodružstvá.

Ak chcete poslať dieťa počas prázdnin do tábora, mali by ste sa v ponuke zorientovať čo najskôr, lebo napríklad júlové turnusy už veľa voľného miesta nemajú.

Klasika už neletí

Tábory
Čo hovoria zákony
 • na pochodoch sa môžu zúčastniť deti od 12 rokov, mladšie, len ak sú na to pripravené, teda napríklad skauti,
 • deti od sedem do desať rokov nesmú spať menej ako desať hodín, okrem noci, keď sa organizuje nočná hra,
 • kúpať sa deti nemôžu skôr ako hodinu po hlavnom jedle,
 • pre jedno dieťa musí byť vyhradená plocha aspoň tri štvorcové metre, pri poschodových posteliach nesmie byť horné lôžko viac ako 150 cm nad zemou,
 • stany musia byť izolované od zeme.

Patrik Vígh, konateľ cestovnej kancelárie Slniečko z Trenčína, hovorí, že predaj sa rozbehol už v januári, momentálne sú pri niektorých špecifických a tematických táboroch júlové turnusy už vypredané.

„Nápor očakávame teraz v máji,“ povedal Vígh. To isté nám potvrdili aj v cestovnej kancelárii Wachumba v Martine. Podľa Jakuba Hlaváča rodičia aj deti prejavujú menší záujem o „klasické“ všeobecné tábory, skôr sa obzerajú po táboroch, ktoré sú blízke záujmom ich detí a v niečom im pomôžu sa rozvíjať a obohacovať.

Ako sa zorientovať

Ponuka letných táborov je z roka na rok širšia, zorientovať sa v nej rodičom pomáha už vyše desať rokov internetový celoslovenský katalóg táborov www.tabory sk.

Iniciátor virtuálneho katalógu táborov Peter Harum hovorí, že momentálne je v databáze 411 aktuálnych táborov od 133 aktívnych organizatorov.

Podľa štatistík návštevnosti vlani stránku záujemcovia najčastejšie otvárali v období máj až júl.

Tento rok zaznamenali denne tritisíc kliknutí o detailné informácie k táboru. Stránku chcú redizajnovať, aby bolo vyhľadávanie jednoduchšie.

Nenúťte deti nasilu

Dieťa má prázdniny na to, aby ich prežilo príjemne, a nie aby sa niekde trápilo a smútilo, hovorí psychologička Dagmar Kopčanová.

1. Vhodný vek na tábor

Približne v ôsmich rokoch deti začínajú viac túžiť po spoločnosti svojich kamarátov, dobrodružných hrách, prekvapeniach. Treba však prihliadať na individuálne odlišnosti, niektoré dieťa je smelé, sebavedomé a schopné nastúpiť do letného tábora už v šiestich rokoch, iné nezrelé a sociálne nepripravené začleniť sa do kolektívu neznámych detí má problém aj v desiatich rokoch.

2. Na ako dlho

Je to skutočne individuálne.

3. Tlačiť deti do pobytov

Neodporúča sa dieťaťu vnucovať letný tábor, ak ho ono samo odmieta. Najmä ak už malo aj osobnú - pravdepodobne nie najlepšiu - skúsenosť. Je vhodné si s dieťaťom o tom pohovoriť, zistiť, v čom je hlavný problém. Niekedy dieťa tábor odmieta preto, že ťažšie nadväzuje sociálny kontakt a do tábora nejde jeho dobrý kamarát.

4. Výška vreckového

Spravidla má dieťa všetky hlavné aktivity vopred zaplatené a nepotrebuje mať so sebou veľkú sumu peňazí. Treba však počítať s tým, že si chce občas kúpiť nejaký nápoj, zmrzlinu a podobne, na čo mu postačia drobné na každý deň.

5. Mobil áno či nie

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Je to na dohode medzi organizátormi tábora a rodičmi.

(or)

Organizátori môžu žiadať kauciu na škody

peniaze-120x90.jpgSkôr než podpíšete zmluvu o obstaraní letného tábora, dôkladne si preštudujte aj všeobecné a záručné podmienky na jeho účasti, hovorí advokát Dávid Štefanka.

 • Niektorí organizátori letných táborov nechcú s rodičmi uzatvoriť zmluvu, ak rodič nesúhlasí s podmienkou, že nemá právo vstupovať do ubytovacej ani stravovacej časti tábora. Môžu si organizátori dávať takúto podmienku do zmluvy?

Takéto ustanovenie je podľa mňa v poriadku. Rodič je v zásade v letnom tábore považovaný za cudziu osobu, on nie je zúčastnený na tábore, tak je táto požiadavka plne adekvátna.

 • Ak si rodič vezme dieťa z tábora z iných ako zdravotných dôvodov, nemá podľa organizátorov nárok na vrátenie zvyšku platby za nevyčerpané služby. Môžu si toto nárokovať?

Opäť záleží na dohode zmluvných strán. Takúto dohodu však nepovažujem ani za neprimeranú a ani za neplatnú.

 • Môže sa rodič domáhať vrátenia časti peňazí, ak organizátor nedodrží náplň programu? Niektoré cestovné kancelárie si vyhradzujú právo na jeho zmenu.

V prípade, ak je dohodnuté, že cestovná kancelária si vyhradzuje právo na zmenu programu bez nároku úpravy konečnej ceny, tak nie je podľa môjho názoru možné úspešne sa domáhať vrátenia časti peňazí. Iné by bolo, ak by to nebolo vopred dohodnuté a rodič by zaplatil za konkrétny program, v ktorom by bolo presne zarátané napríklad aj vstupné niekam, a deti by návštevu neabsolvovali.

 • Môžu organizátori od rodičov vyberať vratnú kauciu za prípadné škody v tábore alebo počas cesty do tábora?

Áno, môžu.

(or, ILUSTRAČNE FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)

Ako vyberať tábor

Pri výbere tábora by rodičom mohli pomôcť rady Tomáša Zajaca z cestovnej kancelárie M - travel, ktorá ich organizuje už vyše desať rokov.

Ako spoznať seriózneho organizátora

 • O jeho serióznosti môžu vypovedať dlhoročné skúsenosti, fotografie a ohlasy z minulých ročníkov, prístup k vašim otázkam.
 • Jednoducho povedané, čím viac zverejnených informácií a fotografií, tým menej zatajovania a zavádzania.

Jedálny lístok má byť verejný

 • Každý organizátor by mal mať jedálny lístok dohodnutý so zariadením, v ktorom organizuje tábor vopred.
 • Niektorí ho zverejňujú na internetových stránkach, no na vyžiadanie by ho rodičom mal poskytnúť každý.

Pre disciplínu sa môže pobyt skrátiť

 • Ak by sa účastník v tábore nevhodne správal, porušoval prepisy, použil alkohol alebo iné návykové látky, fajčil, poškodzoval nábytok, rušil nočný pokoj či odmietal účasť na programe, môže sa mu stať, že si pobyt v ňom skráti.
 • Hlavný vedúci ho môže poslať domov.
 • Jeho návrat bude v réžii rodičov.

(or)

Inšpekcia nemá dosah na každého

Na Slovenskú obchodnú inšpekciu sa rodičia pre letné tábory obracajú zriedka. Vlani dostala osem podnetov, rok predtým len štyri.

Pred dvoma rokmi Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcia pre Žilinský kraj dostal podnet od niekoľkých rodičov na pomery v detskom jazdeckom tábore na ranči v Turci. Deti tvrdili, že bývali v nevyhovujúcich a stiesnených podmienkach, hladovali a majiteľ sa k nim správal vulgárne.

1265743_togetherness_1-120x90.jpgBol to jeden z mála podnetov, ktoré Slovenská obchodná inšpekcia na organizátorov letných detských táborov dostáva. Vlani ich prišlo osem, rok predtým len štyri. Z nich boli opodstatnené len tri.

Petra Blehová z komunikačného odboru Ústredného inšpektorátu SOI nám napísala, že podnety sa týkali úrovne služieb, konkrétne kvality vybavenosti izieb a hygienických zariadení, nevrátenia finančnej sumy za zrušený tábor, organizovanie zájazdov bez živnostenského oprávnenia.

Treba však povedať, že Slovenská obchodná inšpekcia má dosah iba na tých organizátorov letných táborov, ktorí ich organizujú ako podnikateľské subjekty na základe živnostenského oprávnenia.

„Vtedy ide o klasický postup procesu reklamačného konania podľa Občianskeho zákonníka a SOI môže konať,“ napísala Blehová.

Ak detský tábor organizuje nepodnikateľský subjekt, napríklad občianske združenie, škola a podobne, v tom prípade SOI nie je oprávnená vo veci konať ani preverovať proces reklamačného konania.

(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SXC.HU )

Hygiena závažné chyby nezistila

Pestrosť jedálneho lístka je v táboroch vyhovujúca, dosť je v ňom zeleniny aj ovocia.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva vlani evidovali 1214 letných zotavovacích táborov, odrekreovalo sa v nich 87 147 detí. Oproti roku 2011 to bolo o vyše 14­-tisíc detí viac.

„Napriek tomu, že počet konaných zotavovacích podujatí sa každoročne pre nepriaznivú ekonomickú situáciu znižoval, ich celková úroveň stúpa,“ povedala doktorka Jana Hamade, vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva.

Hygiena obstála

Účastníci letných táborov sa najčastejšie kriticky vyjadrujú k stravovaniu.

Hygienici regionálnych úradov sa pri kontrolách zameriavali na dodržiavanie podmienok stravovania, ubytovania, zásobovania pitnou vodou, ale všímali si aj denný režim detí a zabezpečenie zdravotného dozoru.

Doktorka Hamade povedala, že pri stravovaní nenarazili na závažnejšie nedostatky. „Jedálny lístok bol pestrý, bolo v ňom dostatok ovocia a zeleniny, pitný režim dodržiavali.“

Neznalosť legislatívy

Kontrolóri sa však s nedostatkami predsa len stretli, ale tie súvisia s vedením dokumentácie.

„Organizátori zotavovacích podujatí si neplnia napríklad povinnosť požiadať miestne príslušný regionálny úrad o schválenie zotavovacieho podujatia,“ hovorí Hamade.

Dodáva, že veľa chýb organizátoti robia preto, lebo neovládajú dostatočne legislatívu verejného zdravotníctva.

Ich žiadosti bývajú nekompletné, bez kolkovej známky alebo dokladu o oslobodení od správneho poplatku.

Chýbali potvrdenia o zdravotnom stave

Niektorým organizátorrom chýbalo potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, bez ktorého by ho nemali prijať do tábora. To je platné len vtedy, keď ho vydá príslušný lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast.

Ukázalo sa, že niektorí zdravotníci, ktorí v táboroch vykonávali zdravotný dozor, zase nespĺňali zákonné požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa platnej vyhlášky.

Proti tomu, aby si rodičia pozreli vybavenie izieb úrad nemá námietky.

(or)

O aké tábory majú dnes deti záujem

Pri výbere tábora je pre rodičov a ich deti rozhodujúci atraktívny program. Najväčší záujem je o špecifické a tematické tábory. Niektoré z nich na ukážku prinášame.

Denné tábory

Tanečno-kreatívny tábor

 • Miesto konania: Bratislava, Ružinov
 • tanecky-120x90.jpgKoľko trvá: 5 dní, od 7. 45 h do 16.30 h, štyri turnusy, v každom je 12 detí
 • Organizátor: detská tanečná skupina Caramelitos
 • Pre vek: od 6 do 12 rokov
 • Program: deti sa naučia základy latino tanca, tréning dva krát denne, súčasťou sú tvorivé dielne
 • Cena: 100 eur, vrátane pitného režimu, obeda a olovrantu
 • Kontakt: 0903 252 024

Twistovo

 • Miesto konania: OLIW resort v Trenčianskej Teplej
 • Koľko trvá: 5 dní, od 8. do 17. hodiny
 • Organizátor: CK Twistovo
 • Pre vek: od 6-12 rokov z okolia Trenčína, Trenčianskej Teplej a Dubnice
 • Program: kreatívne a zábavné hry, šport, kúpanie v bazéne
 • Cena: 58 eur, desiata, teplý obed, olovrant, pitný režim, program s animátormi, bez dopravy
 • Kontakt: twistovo@twistovo.sk

Adrenalínové tábory

Vojenský letný tábor East Point

 • vojensky_tabor-120x90.jpgMiesto konania: Slovenský raj, rekreačné stredisko Košariská, okres Spišská Nová ves
 • Koľko trvá: 9-dní, 1. turnus 13. - 21. júl, 2. turnus 27. júl - 4. august
 • Organizátor: CK Homecare a CK Wiz Travel Slovakia
 • Pre vek: 12 až 18 ročných chlapcov a dievčatá, v 2. turnuse aj pre 10-11 ročné deti, ktoré sú sociálne a fyzicky vyspelé (o stupni vyspelosti rozhodujú rodičia).
 • Program: plný vojenských aktivít, adrenalínových akčných hier v reálnom prostredí
 • Cena: 295 eur, zľava pre súrodencov a tých čo ho už absolvovali, bez dopravy
 • Kontakt: eastpoint@homecare.sk

Dobrodružné tábory

Wasabi

 • Miesto konania: Lazy pod Makytou v rekreačnej časti Čertov
 • Koľko trvá: 8 dní
 • wasabi-120x90.jpgOrganizátor: CK Slniečko Trenčín
 • Pre vek: 7 až 15 rokov
 • Program: tohtoročná táborová novinka, ktorú vymyslel kreatívny tím animátorov. Ponúka interaktívne hry, aké doteraz v tábore ešte neboli. Ožijú v nej legendy spred 400 rokov, ktoré bude treba vyslobodiť cez päť zakliatych brán
 • Cena: 210 s dopravou, 185 bez dopravy
 • Kontakt: slniecko@ckslniecko.sk

Adventure

 • Miesto konania: Hotel Gader**, Turiec
 • Koľko trvá: 9 dní
 • Organizátor: CK Wachumba
 • Pre vek: 11 a viac, pre staršie deti a teenagerov, ktorí už majú skúsenosti s bicyklovými túram
 • Program: Bicyklový, športovo-adrenalínový tábor. Tento rok doplnený o nové atrakcie.
 • Cena: 260 eur
 • Kontakt: info@wachumba.eu

Na chrbte koňa

 • Western koníčky a koniny
 • Miesto konania: Ranč na striebornom jazere Galanta
 • Koľko trvá: 7 dní
 • Organizátor: CK Bombovo
 • Pre vek: od 8 do 16 rokov
 • Program: Pre milovníkov koní a iných zvierat, ktorí chcú zažiť pravú atmosféru ranča na divokom západe.
 • Cena: 174 alebo 179 eur, podľa turnusu, bez doprav
 • Kontakt: bombovo@bombovo.sk

Jazykové tábory

Anglický tábor v Skýcove

 • Miesto konania: chata Breziny Skýcov
 • Koľko trvá: 6 dní
 • Organizátor: VAGES, jazyková škola
 • Pre vek: 7 až 15
 • Program: Program je zameraný na dramatické aktivity, ktoré si deti s pomocou učiteľov nacvičujú a predvádzajú v anglickom jazyku.
 • Cena: 160 eur
 • Kontakt: www.vages.sk/tabor-info-2013

Umelecké

Sing And Rock Music Camp

 • Miesto konania: Rekreačné Stredisko Natur v Turčeku
 • Koľko trvá: 15 dní
 • Organizátor: CK Boomerang
 • Pre vek: od 10 do 17 rokov
 • Program: Pre tých, čo majú radi hudbu. Hudobné workshopy kde vás vedúci zdokonalia v hre na hudobný nástroj a speve “Sessions” - kde sa stanete členom hudobného zoskupenia, kapely, zboru a pripravíte svoje najobľúbenejšie songy.
 • Cena: 279 eur
 • Kontakt: www.singandrock.sk

(náhodný výber spomedzi táborov)

Najčítanejšie na SME Žena


Inzercia - Tlačové správy


 1. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 2. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 5. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 6. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 10. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 1. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 2. Malé knedličky, veľké dojmy
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 5. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 6. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 7. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 10. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 10 755
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 10 706
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 693
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 524
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 755
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 729
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 808
 8. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 3 193
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 177
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 957

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov, kriminality.

EKONOMIKA

Chaos okolo cien elektriny pokračuje. Koľko vlastne zaplatíte po novom?

V niektorých prípadoch stúpli ceny za elektrinu neúmerne.

EKONOMIKA

Polícia obvinila úradníka, pýtal si úplatky za dotácie

Zamestnanec Pôdohospodárskej platobnej agentúry si opakovane pýtal úplatky.

Neprehliadnite tiež

Ako dopriať telu láskyplnú starostlivosť a nadviazať s ním vzťah

V kolobehu rôznorodých podnetov človek ľahko stráca kontakt sám so sebou.

Spánok v podprsenke – áno či nie?

Odporcovia z radov odborníkov argumentujú negatívnym dopadom na zdravie.

Módu na Brit Awards ovládla stávka na istotu, hviezdy zabudli experimentovať

Speváčky, hudobníčky a modelky sa na odovzdávaní cien najlepšej britskej hudby odeli najmä do tmavších farieb.

Modelka visela z mrakodrapu bez istenia, skončila na polícii

Ruská hviezda z Instagramu Viki Odintcova v Dubaji predviedla extrémny kúsok pre efektné fotografie, argumentovala tým, že chcela poukázať na zlú zabezpečenosť budovy.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop