SME
Pondelok, 20. september, 2021 | Meniny má Ľuboslav(a)KrížovkyKrížovky
S-BÝVANIE

Teplo pod šikmou strechou

Podkrovia rodinných domov výrazne zmenili svoje poslanie. Zo sezónnych odkladacích priestorov so vstavanou manzardou sa z nich stal atraktívny obytný priestor, v ktorom je využitý každý centimeter. Bez dobre premysleného zateplenia by to nebolo možné.

(Zdroj: Stock.XCHNG)

Štít tepelnej izolácie chráni obytné podkrovie pred prehrievaním, tepelnými únikmi a prestupom zvuku. Keďže konštrukčné prvky strechy sa delia o spoločný priestor s izolačnými materiálmi, všetko musí byť premyslené do posledného detailu.

Aj tá najmenšia chybička môže zmariť investíciu a priniesť nečakané problémy.

Kam s izoláciou?

Existuje viacero spôsobov, ktorými je možné izolačné materiály skombinovať s dreveným krovom šikmej strechy. Výber toho najvhodnejšieho závisí od rozsahu rekonštrukčných prác. Kým v niektorých prípadoch postačí prístup zo strany interiéru, v iných prebiehajú práce z vonkajšej strany.

info
Rady pre vás
Koľko centimetrov je dosť?
 • Cez nezateplenú strešnú konštrukciu stráca vo vykurovacej sezóne dom až do 20 percent tepla. Lepšie to nie je ani v letnom období, keď sa cez tenký strešný plášť podkrovné priestory prehrievajú na teplotu, ktorá nie je pre komfortné užívanie prijateľná. Oba problémy rieši vrstva tepelného izolantu, od ktorého sa očakáva, že bude účinnou bariérou pre zvuk. Strecha má na rozdiel od obvodových stien domu príliš málo hmoty na to, aby zvuky tlmila.
 • Účinnosť izolácie určuje pri novostavbách a rekonštrukciách norma, na základe ktorej vychádza v závislosti od použitého materiálu hrúbka izolácie od 20 do 26 centimetrov. V energeticky účinnejších budovách sú hrúbky ešte vyššie. Nie je preto prekvapením, že stavebníci rozdeľujú izoláciu do viacerých vrstiev, ktoré vzájomne na seba nadväzujú. Zjednodušuje to prácu a znižuje chybovosť. Súčasne tak možno využiť v skladbe strechy viacero vrstiev, aby sa podkrovný priestor nezmenšoval.
 • Základom kvalitného návrhu zateplenia je jednoduchý teplotechnický výpočet, ktorý nie je taký komplikovaný ako pri obvodovom murive. Keďže izolácia je prakticky jediným materiálom, ktorý brzdí prestup tepla, postačujúca je informácia o jeho tepelnom odpore.

Zateplenie nad krokvami je tým najdokonalejším spôsobom. Vrstva tepelnej izolácie sa ukladá z vonkajšej strany strešnej konštrukcie. Tým sa odbúrajú všetky tepelné mosty a celý krov je pre dlhovekosť chránený pred cyklickým striedaním teplôt. Výhodou je, že podkrovný priestor zostáva v plnom rozsahu k dispozícii pre interiér. Vrátane drevených trámov, ktoré možno priznať. Praktická je aj dostupnosť pre prípad lokálnych opráv. Interiérová časť zostáva nedotknutá. S takýmto zateplením sa možno stretnúť na novostavbách a pri moderných profesionálnych rekonštrukciách.

Uloženie tepelnej izolácie medzi krokvy nevyžaduje v konštrukcii dodatočný priestor, pretože materiál možno vtesnať do vrstvy, ktorá už existuje. Bez ohľadu na to, či sa bude pri práci izolácia vkladať z vnútornej, alebo z vonkajšej strany. Dôležité však je, aby sa izolácia vyrovnala s nepravidelným tvarom drevených trámov, nerovnomernosťou ich uloženia a priľnula k nim bez medzier. Nedokonalosť by sa prejavila na tepelných únikoch. Žiaľ, iba máloktoré krokvy sú dostatočne vysoké na to, aby zateplenie prinieslo želaný výsledok. Preto sa s týmto spôsobom stretávame iba zriedkavo.

Ak je krov dostatočne vysoký a podkrovie štedré na objem, izoláciu možno uložiť pod krokvy. Treba však počítať s tým, že obytný priestor sa scvrkne o hrúbku izolácie a podhľadov. S týmto prístupom sa možno stretnúť v historických budovách a všade tam, kde je snaha o minimálnu prácnosť a investíciu. Treba však počítať s tým, že každá oprava znamená nutnosť demontáže podhľadu, čo sa prejaví na prácnosti a nákladoch. Zateplenie pod krokvami nie je častým riešením a je iba akýmsi zdokonalením vbudovávania manzárd.

Veľmi často sa však spôsoby zateplenia kombinujú. Kým časť izolácie sa uloží medzi krokvy, druhá vrstva sa upevní z interiérovej alebo z exteriérovej strany krovu. Výhodou takéhoto kompromisu je nenáročnosť riešenia a jeho dostupnosť pri svojpomocnej rekonštrukcii. Súvislá vrstva izolácie zo strany interiéru alebo exteriéru prekrýva tepelné mosty. Najčastejšie sa možno stretnúť s kombinovaným uložením izolácie medzi krokvami a pod nimi, ktoré je populárne pri rekonštrukcii rodinných domov so sedlovou strechou. Takýto kompromis nezmenší výrazne veľkosť podkrovia.

Izolácia, ktorá kopíruje dutiny

Zateplenie šikmej strechy vyžaduje materiály, ktoré dokážu kopírovať tvar konštrukcie krovu tak, aby prekonali jeho nedokonalosti. Zamedzí sa tak vzniku prázdnych miest, ktoré sa stávajú tepelnými mostami. Tie by spôsobovali nielen úniky tepla, ale aj zrážanie pár zo strany interiéru a následný vznik plesní.

Sklená vata z recyklovaných sklených fliaš je najpoužívanejším materiálom. Je odolná voči požiaru a v predpísanej skladbe s parozábranou má stabilné izolačné vlastnosti. Obľúbená je vo forme zvinutých pásov, ktoré sú pri balení stlačené na tretinu objemu. Po rozvinutí opätovne nadobudnú svoju výrobnú hrúbku a po narezaní sú pripravené na použitie. Kým pôvodné materiály pri práci obťažovali jemným prachom dráždiacim pokožku, nové výrobné postupy tento problém odbúrali. Izolačný materiál v pásoch sa najjednoduchšie aplikuje nad krokvami. Pri upevňovaní pod nimi je práca zložitejšia.

Dosky zo sklenej vaty sú praktické pri vkladaní izolácie medzi krokvy a pod ne zo strany interiéru. Vhodné sú pri rekonštrukčných prácach, kde možno zloženie krovu navrhnúť tak, aby odstupy konštrukčných prvkov kopírovali štandardné formáty izolačných dosiek. Výhodou je rýchlosť ich ukladania a schopnosť kopírovať po obvode tvar konštrukcie. Pri preprave a skladovaní však vyžadujú viac priestoru.

Namiesto sklených vlákien môžu pri výrobe použiť firmy aj rôzne horniny, akou je napríklad čadič, alebo rozvláknenú drevnú hmotu. Nie je výnimočné, ak sa pri zatepľovaní vo viacerých vrstvách materiály kombinujú.

Polyuretán a sendviče

Polyuretánová pena podstatne zrýchlila spôsob zatepľovania podkrovných priestorov. Dostupná je však iba pre profesionálne firmy s technickou výbavou pre jej aplikáciu. Pena sa strieka medzi krokvy a do vopred zhotoveného roštu zo strany interiéru. Niekoľko milimetrov hrubý nástrek v priebehu sekúnd začína peniť a naberať na objeme. Expandujúca pena vyplní každú škáru a následne vplyvom vzdušnej vlhkosti tuhne. Po jej vytvrdnutí prichádza na rad zrezanie, aby lícovala s vnútorným roštom. Práca je rýchla, výsledok atraktívny, svojpomocná realizácia však neprichádza do úvahy.

Doskové sendvičové materiály sa používajú pri zatepľovaní z exteriérovej strany. Najčastejšie ide o sendviče s jadrom z polyuretánovej peny, ktoré sa montujú nad krokvy. Vďaka perodrážkovému a podrážkovému okraju vzájomne lícujú a zamedzujú tak vzniku neizolovaných škár. Izolácia uložená nad krokvami umožňuje opakované použitie v prípade rekonštrukcie. Postup prác je rýchly a výsledok osloví nejedného stavebníka. Sendvičové materiály môžu obsahovať v jadre i stabilizovaný polystyrén či ľahký pórovitý plynosilikát.

Fúkaná?

Nemenej obľúbeným izolačným materiálom je obzvlášť pri rekonštrukciách a drevostavbách celulózová drvina. Ide o recyklovaný drvený materiál, ktorý obsahuje chemické prísady pre spomaľovanie horenia a ochranu pred plesňami a škodcami. Mechanizáciou sa prostredníctvom hadíc vpravuje do vopred vyhotovených konštrukčných dutín. Vďaka svojej sypkej konzistencii vypĺňa priestor dutín bez ohľadu na ich členitosť a tvar. Praktický je nielen pri izolácii šikmých striech, ale aj pri strechách rovných či pri podhľadoch.

Najväčším nepriateľom je voda

Kondenzujúca vzdušná vlhkosť je vzhľadom na používané izolačné materiály tým najväčším nepriateľom. Ak jemné kvapôčky pary nahradia vo vrstve izolácie vzduch, tepelný odpor výrazne poklesne. Kondenzovaná voda preniká z izolácie do dreveného krovu a podhľadu, ktoré svojím pôsobením nenávratne poškodzuje.

Aby voda zostala mimo hry, strešný plášť obsahuje vrstvy, ktoré zamedzujú prenikanie pary do izolačnej vrstvy. Z interiérovej strany sa osádza celistvá bariéra vo forme parozábrannej fólie. Tá vďaka neprítomnosti pórov úplne zabraňuje prenikaniu vzduchu a tým sa pre vodnú paru stáva nepreniknuteľnou. Dôležité je nielen spájanie jej pásov špeciálnymi páskami, ale aj jej nadpojenie na obvodové steny.

Zo strany strešného plášťa chráni tepelnú izoláciu paropriepustná membrána. Ide o poistnú fóliu, ktorej vrchná časť je bariérou pre stekajúcu vodu. Tá sa pod strešnú krytinu môže dostať netesnosťami alebo kondenzáciou z vetracej štrbiny. Kým prvá možnosť sa týka hlavne škridlových striech, druhá je typická pre plech. Keďže hovoríme o membráne, plní aj druhú úlohu. Zo strany tepelnej izolácie je paropriepustná. Znamená to, že z izolačnej vrstvy sa cez ňu uvoľní zostatková vlhkosť pri jej osádzaní, ako aj tá para, ktorá do izolácie vnikla netesnosťami v parozábrane.

Vzduch v pohybe

Tepelná izolácia a membrány riadiace tok vody a pár v strešnom sendviči však nie sú vystavené bezhraničnej záťaži. Aby bola ich účinnosť vyššia, strešná konštrukcia obsahuje jednu alebo dve prevetrávané medzery, v ktorých prúdi ohriaty vzduch.

Nasávaný je cez ochrannú mriežku pri lícovej doske krovu a vplyvom zohrievania stúpa nahor. Cestou so sebou strháva aj vodné pary a strešný plášť opúšťa pod hrebenáčom. Touto cirkuláciou poháňanou slnečnou energiou dochádza pod krytinou k neustálemu prúdeniu vzduchu, čo znižuje letné prehrievanie a odvádza nahromadené pary.

ico

Štyri chyby, ktoré zmaria vaše úsilie

Každá chyba zatepľovacieho systému, ktorá je odhalená až po kompletizácii interiéru, sa odstraňuje náročne a s veľkou investíciou. Aby ste sa dostali k chybnej vrstve, prekonať treba z interiérovej strany podhľad alebo zo strany exteriéru strešnú krytinu a latovanie, na ktorej je uložená. Inak sa situácia môže stať havarijnou.

Pri zatepľovaní je dôležitá nielen obozretnosť, ale aj precíznosť práce. Inak sa môže aj malá chyba neskôr premeniť na problém, ktorý vyžaduje nečakané riešenia. Opravu chybnej vrstvy či vytvorenie náhradnej mimo pôvodného plánu.

1. Nefunkčné membrány

Membrány, ktoré spoľahlivo neplnia svoju úlohu, spôsobia poškodenie tepelnej izolácie jej zmáčaním s následným poškodením konštrukcie krovu a podhľadu.

Stavebníci robia chyby pri nadpájaní fólií, zamieňajú ich za fólie s odlišným poslaním, nerozlišujú ich rubovú a lícnu stranu. Chyba môže nastať aj pri zámene paropriepustných membrán, z ktorých niektoré sú určené na priamy dotyk s tepelnou izoláciou a iné vyžadujú vzduchovú medzeru.

Najčastejšie nedostatky sa objavujú pri nadpojení parozábrany na obvodové steny a na miestach spojov fólií, ak nevhodné pásky strácajú svoju schopnosť lepiť a fólie prestanú držať kontakt.

2. Neukotvená izolácia

Materiál tepelnej izolácie, ktorý sa v strešnom plášti pre zlé ukotvenie posúva, vytvára postupom času vplyvom gravitácie a virbrácií vzduchové medzery. V ich mieste vznikajú tepelné mosty, ktoré stavebník odhalí v obývanom interiéri až v zimnom období.

Na podchladených miestach podhľadu sa zrážajú vodné pary, voda nasiakne do materiálu a postupom času vznikajú plesňové škvrny. Najčastejšie sa posúva materiál rolovanej minerálnej sklenej vaty, ktorá bola pod roštmi nedostatočne upevnená viazacím drôtom či špagátom.

3. Tepelné mosty

Ak stavebník zanedbá skutočnosť, že drevený krov sa nachádza vo vrstve izolácie, vytvorí tak tepelný most, ktorý sa prejaví rovnako ako chýbajúca izolácia.

Tepelná izolácia uložená medzi krokvy nie je zvyčajne dostatočným riešením. Aby sa prerušenie izolácie krokvami odstránilo, treba pridať doplnkovú vrstvu izolácie zo strany interiéru alebo exteriéru, ktorá ich nižší tepelný odpor zmierni.

4. Chýbajúce odvetranie

Každá skladba šikmej strechy vyžaduje vrstvu s prúdiacim vzduchom, aby zaistila odvod pár, kondenzovanej vody a zabránila letnému prehrievaniu. Ak sú vstupné cesty alebo výstup blokované, vzduch neprúdi a na jedno tlivé vrstvy strechy je kladená vyššia záťaž.

Častou chybou je chýbajúce odvetranie na hrebeni strechy alebo blokovanie vetrania v spodnej časti zle ukončenou paropriepustnou fóliou či nesprávne osadenou lícovou doskou.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Žena

Inzercia - Tlačové správy

 1. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 2. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 3. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 4. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 5. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 6. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 7. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 9. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 10. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 1. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 2. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 3. Aj panelák môže byť Smart
 4. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 5. Pri uzatváraní PZP už nedominuje január
 6. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 7. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 8. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 10. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 400
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 8 970
 3. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 320
 4. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 728
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 566
 6. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 113
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 046
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 661
 9. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 1 841
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 794
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér Heger s lídrami koaličných strán.

Keď už nevyšlo nič iné, vždy sa dalo hovoriť, že táto vládna koalícia aspoň obnovuje právny štát.


19. sep
Peter Schutz

V kritickom rozpore s „bezkollárovskou“ verziou koalície je aj parlamentná matematika.


9 h
Dušan Kováčik prichádza na súdne pojednávanie.

Súd Kováčikovi uložil 14 rokov.


a 1 ďalší 4 h

Neprehliadnite tiež

ILustračné foto.

Nový výskum ukázal, že maximálna cena za interrupciu sa prekračuje.


4 h
Sofia vo svojom štúdiu, v ktorom vznikajú nové piesne.

Predtým bol punkerom Vrabcom, dnes je Sofiou. Až teraz som to ja, hovorí


17. sep
Vojtech Végh verí, že varenie bez odpadu, keď sa využívajú listy, šupky aj stonky, je chutnejšie. Na snímke marakujový krém s pitahayou.

Rozhovor s Vojtechom Véghom.


17. sep
Trojfarebný tvarohový koláč

Koláče, ktorými určite zabodujete.


17. sep
Skryť Zatvoriť reklamu