SME
Sobota, 25. september, 2021 | Meniny má VladislavKrížovkyKrížovky

Pri zápise majú prednosť päťroční

Až do konca marca môžu rodičia zapisovať deti do materských škôl. Mnohé, najmä väčšie mestá rozširujú kapacitu zariadení, aby mohli umiestniť čo najviac detí.

(Zdroj: Ilustračné - Fotolia)

Až do konca marca môžu rodičia zapisovať deti do materských škôl.

Od polovice februára do konca tohto mesiaca trvajú zápisy detí do materských škôl. Konkrétne termíny si škôlky určujú samy.

Mnohé, najmä väčšie mestá rozširujú kapacitu zariadení, aby mohli umiestniť čo najviac detí. Ďalšie žiadajú o prijatie väčšieho počtu detí do tried.

Podľa novely školského zákona už o túto výnimku nemusia žiadať Štátnu školskú inšpekciu, no rozhodne o nej zriaďovateľ po súhlase rady školy.

Počet detí v triede môže byť vyšší najviac o tri deti na jednu triedu, podmienkou je však splnenie hygienických predpisov.

Koľko žiadostí reálne materské školy dostali, ukáže až konečné rozmiestnenie detí. Veľa rodičov podáva duplicitné žiadosti, čo skresľuje záujem.

Riaditelia sa preto informujú o voľných miestach a zistia, či dieťa nie je zapísané vo viacerých škôlkach. Takýto stav potvrdzujú v Trenčíne, Žiline, Prešove, v bratislavskej Petržalke aj inde.

O prijatí či neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ materskej školy do tridsiatich dní.

Kedy začať?

Vhodný vek na vstup do materskej školy je individuálny. Obyčajne sa odporúča od troch rokov. „Deti mladšie ako trojročné môžu byť náchylnejšie na rôzne ochorenia.

Deti staršie ako štyri roky sa môžu horšie adaptovať na kolektív a bývajú aj častejšie plačlivé,“ povedala psychologička Iveta Smahová.

Radí, aby rodičia výber materskej školy absolvovali vždy s deťmi, aby spoznali ich reakcie na nové prostredie. Napríklad takto veľmi rýchlo zistia, či v septembri nebudú musieť riešiť detský plač.

Rodičia zaškoliť nemusia, škôlka prijať musí

Škôlky sú zo zákona povinné umiestniť v prvom rade päťročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Pre rodičov zaškolenie päťročných detí však nie je povinné.

„Rodič sa môže sám rozhodnúť, či dá dieťa do materskej školy, alebo nie,“ povedala Viera Hajdúková z ministerstva školstva.

Dodala, že aj keď absolvovanie materskej školy pre predškolákov nie je povinné, je v záujme dobrej pripravenosti dieťaťa na základnú školu a odporúča sa, aby dieťa navštevovalo materskú školu najmenej rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ako zmeniť škôlku

Niektorí rodičia by radi materskú školu zmenili, lebo im nevyhovuje vzdialenosť, nie sú spokojní s obsahom vzdelávania a podobne. Majú na to síce nárok, no nie je to také jednoduché.

Rodič totiž nemôže požiadať riaditeľa materskej školy o zmenu škôlky. Musí však vopred oznámiť ukončenie dochádzky v danej škôlke. Riaditeľ bude jeho žiadosť akceptovať a uzavrie dochádzku v osobnom spise dieťaťa.

„Do inej materskej školy však dieťa nebude prijaté automaticky len na základe toho, že chodilo napríklad do susednej materskej školy,“ upozorňuje Viera Hajdúková.

Pri výmene treba podať novú žiadosť a prijatie je podmienené kapacitnými možnosťami novej materskej školy.

„Môže sa teda stať, že rodič dieťa z jednej materskej školy odhlási a do druhej mu ho nevezmú pre nedostatok voľných miest,“ vystríha Hajdúková.

ico

Koho zoberú najskôr

Ak je počet prihlásených detí vyšší, ako je možné prijať, riaditeľ zo zákona prednostne prijíma deti:

 • ktoré dovŕšia k 31. augustu vek päť rokov,
 • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • s dodatočne odloženou dochádzkou.

Ďalšie kritériá stanovuje zriaďovateľ, napríklad deti:

 • ktoré dovŕšia k 31. augustu vek troch rokov,
 • ktoré majú trvalé bydlisko na území mesta či obce,
 • súrodencov detí, ktoré už do škôlky chodia.
ico

Manuál v skratke

Za čo sa v škôlke platí

 • Mesačný poplatok: 12,99 eura (15 percent životného minima pre nezaopatrené dieťa). Neplatí pre súkromné.
 • Stravné: 1,15 – 1,30 eura/deň (stanoví zriaďovateľ).
 • Ďalšie poplatky: pranie bielizne, aktivity detí, krúžky.

Kto nemusí platiť

 • Deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, deti, ak pochádzajú z rodiny poberajúcej dávky v hmotnej núdzi, choré dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.
 • Novinka: do kategórie pred〜školákov, za ktorých uhrádza poplatok štát, sa môže presunúť dieťa, ktoré je predčasne zaškolené a splní test školskej zrelosti a rodič predloží rozhodnutie o jeho prijatí do základnej školy.

Čo treba na zápis

 • Žiadosť: dá sa stiahnuť z webových stránok škôlky, vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo na miestnom úrade. Vyplnenú žiadosť potvrdí pediater.
 • Doklady: občiansky preukaz rodiča.

Ako sa dá odvolať

 • Rodič sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky odvolať.
 • Musí tak urobiť písomne do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
 • Odvolanie sa podáva zriaďovateľovi materskej školy prostredníctvom riaditeľky školy, ktorá rozhodnutie vydala. Ak riaditeľka školy nezmení rozhodnutie, odstúpi do dvoch pracovných dní odvolanie s príslušnou dokumentáciou zriaďovateľovi.
 • O odvolaní rozhodne starosta obce do 30 dní od podania.
ico

Materská škola predsa nie je o odložení dieťaťa

Tak ako sa u lekára pýta rodič na postup liečby dieťaťa, tak by sa mal informovať aj na smerovanie vzdelávania v materskej škole. Podľa čoho vyberať?

Rodič by si mal dať záležať na výbere materskej školy. Aj preto, lebo dieťa tam prežije často aj tri roky života.

Do Cirkevnej materskej školy Márie Mazarellovej v Bratislave chodia deti veriacich aj neveriacich rodičov z celej Bratislavy. To, čo ich láka, je prístup k deťom a hodnotám, ktoré im vštepujú.

„Snažíme sa to robiť tak, aby naše smerovanie vyhovovalo obom skupinám rodičom, a najmä, aby sa deti u nás cítili dobre,“ hovorí učiteľka Andrea Badíková.

Dobrú škôlku robia učiteľky

Gabriela Čapuchová s dvadsaťpäťročnou praxou učila v mestskej škôlke, teraz je v jednotriedke v Jatove v Novozámockom okrese. Škôlka patrí pod miestnu základnú školu a je v nej pätnásť troj­ až šesťročných detí.

Hovorí, že dobrú škôlku rodič odhalí podľa atmosféry. Veľa sa dá vycítiť z výzdoby, farieb, z denného programu.

„Stačí sa započúvať na chodbe, čo sa ozýva z tried. Či spokojné rečnenie detí, alebo nebodaj výkriky učiteliek,“ vysvetľuje Čapuchová. Veľa podľa nej záleží aj na vzájomnej komunikácii s rodičmi.

Overte si zameranie

Podľa vysokoškolskej učiteľky Sone Kikušovej, ktorá sa špecializuje práve na predprimárnu edukáciu detí, by sa mal rodič pri výbere materskej školy rozhodnúť najmä na základe smerovania edukačného procesu. To platí v prípade štátnej aj súkromnej materskej školy.

Kvalitu výučby síce rodič nezbadá na prvý pohľad, no zistí ju z webovej stránky, kde je zverejnené jej zameranie – napríklad na jazyky, zdravú výživu, šport a podobne.

Ak sa zameriava na oblasti, ktoré uprednostňuje aj rodič, je na správnej adrese, hovorí Kikušová.

Materská škola podľa Kikušovej má deti naučiť „kultúrnej gramotnosti“. Preto nemôže byť len akýmsi odkladiskom detí na čas, keď sú rodičia v práci.

„Rodičia sa neraz pri výbere nechajú uniesť estetickými farbami materskej školy. No neskúmajú kvalitu pedagogičiek, ktoré budú s ich deťmi počas dňa dlhšie ako oni sami. A to je chyba,“ zdôrazňuje Kikušová.

Preto odporúča pred nástupom nielen osobné rozhovory s riaditeľkou zariadenia, ale aj s učiteľkami, ktoré budú mať deti na starosti.

„Ak sa rodič nehanbí pýtať na liečebný postup lekára, nemal by to byť problém, ani keď chce vedieť, ako sa bude jeho dieťa v materskej škole vzdelávať,“ zdôrazňuje Kikušová.

ico

Čo by mal budúci škôlkar ovládať

 • Mal by mať základné hygienické návyky.
 • Nemá mať plienky.
 • Mal by samostatne jesť a piť.
 • Nemusí však vedieť sám používať príbor.
 • Mal by vedieť chodiť po schodoch, behať.
 • Vedieť používať vreckovku.
 • Nie je nevyhnutné, aby sa vedel celkom sám obliecť alebo si uviazať šnúrky.
 • Mal by byť však pri obliekaní aktívny.
 • Má poznať svoje veci.
 • Mal by sa vedieť na krátky čas zaobísť bez matky.
ico

Ako sa vyhnúť slzám

Každá materská škola má zaužívaný iný adaptačný proces.

1. Skok do kolektívu rovnými nohami

Niektoré materské školy riešia adaptáciu nových detí menej často používaným spôsobom a to skokom do nového prostredia rovnými nohami. To znamená, že rodičia privedú dieťa do materskej školy,rozlúčia sa, pripomenú, kedy poň prídu, a odchádzajú do práce.

Soňa Kikušová z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského sa prihovára práve za tento variant. Odporúča ho najmä z toho dôvodu, že dieťa nemá vytvorený pojem o čase a nechápe, že čas sa postupne predlžuje. Svoj pobyt v materskej škole viaže na konkrétne skúsenosti a vytvára si k nim predstavu.

Preto ak sa mu každý deň mení čas odchodu domov, musí si dieťa upraviť predstavu a vytvára to v jeho myslení chaos.

Aby však táto adaptácia vyšla, musí mať dieťa pripravený pestrý program s množstvom atraktívnych aktivít. Týmto spôsobom sa dokáže adaptovať za pár dní. Samozrejme, je to individuálne.

2. Chodenie najskôr na skúšku

Druhým možným prístupom je vyskúšať jeden až dva týždne dávať dieťa do škôlky len „na skúšku“. Pred obedom alebo tesne po obede si príde rodič dieťa vyzdvihnúť. Model postupnej adaptácie v dohodnutom časovom trvaní s rodičmi prezentuje napríklad Katarína Guziová zo Štátneho pedagogického ústavu.

Ktoré dieťa sa ako adaptuje

 • Ľahko a rýchlo: dieťa, ktoré je vzhľadom na typ centrálnej nervovej sústavy relatívne citovo stabilné .
 • Pomaly a ťažko: citovo labilné dieťa.
ico

Hračka z domu pomáha

Kým si dieťa privykne na nové a neznáme prostredie materskej školy, chvíľu to potrvá.

Do dobrej materskej školy si dieťa na začiatku môže priniesť svoju obľúbenú hračku, no aj vankúš na spanie.

„Psychicky mu to pomôže vyrovnať sa s novým prostredím,“ hovorí Andrea Badíková, učiteľka Cirkevnej materskej školy MárieMazarellovej v Bratislave.

V tamojšej škôlke však plyšákov nájdete aj u predškolákov, ktorí s nimi oddychujú.

Bábika počká v skrinke

Hračku z domu v prvých dňoch či týždňoch nezavrhujú ani v materskej škole Andovce. Jej riaditeľka Zuzana Horváthová rodičov priam nabáda, aby v rámci adaptácie dieťaťa tak urobili.

„Môžete sa s deťmi aj dohodnúť, že bábika alebo autíčko budú čakať v skrinke, aby cítili, že v škôlke nie sú úplne sami,“ hovorí riaditeľka.

Horváthová však upozorňuje aj na to, aby rodičia deťom prostredie škôlky v rozprávaní nepribližovali s veľkou fantáziou. Najmä čo sa týka toho, aké ich tam čakajú hračky. Vybavenosť dnešných detských izieb neraz prevýši hračky v škôlke a deti sa potom cítia sklamané.

Spánok a či odpočinok?

Niektoré matky v internetových diskusiách zápalisto riešia, prečo musia deti v škôlke spávať. Odpoludňajší odpočinok je nariadený a dôležitý z psychohygienického hľadiska.

„Má viacero racionálnych dôvodov, podporuje zdravé trávenie a učí detí skutočne odpočívať,“ hovorí Badíková.

Dobrá škôlka dokáže vyriešiť aj problém so spánkom, deťom sa môže púšťať pri odpočinku relaxačná hudba, môžu si v postieľkach prezerať knižky a podobne.

ico

Predpisy

Strava z reštaurácií

Kým v obecných škôlkach sa deťom pripravuje strava priamo v budove materskej školy alebo vo vedľajšej základnej škole, v súkromných škôlkach najmä obedy neraz dovážajú z iných zariadení.

Silvia Tokárová z ministerstva školstva hovorí, že dovážanie stravy podlieha rozhodnutiu príslušného zriaďovateľa po predchádzajúcom súhlase regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Zriaďovateľ súkromnej materskej školy sa podľa nej môže rozhodnúť podávať deťom stravu napríklad aj z reštaurácie, ktorá nie je zaradená v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva. Mal by však o takomto rozhodnutí vopred informovať rodičov.

Lenka Šrámková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva, upozorňuje, že strava, ktorá sa dováža, musí zodpovedať požiadavkám na stravovanie danej skupiny detí a mládeže podľa receptúr pre školské stravovanie.

Kontrola takejto stravy podlieha príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Detské centrum nie je škôlka

Nedostatok miest v obecných materských školách prispieva k vzniku súkromných predškolských zariadení. Nie každé je však zaradené do siete škôl ministerstva školstva.

Rodičia v núdzi, ktorí nedostanú pre svoje dieťa obecnú škôlku, neraz využijú aj služby opatrovateľských centier.

Detské centrum alebo miniopatrovateľské centrum ponúka rodičom obdobné služby ako materské školy.

Môže si ho zriadiť ktokoľvek so živnostenským oprávnením na poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti a prevádzkovanie jaslí.

Pri jeho prevádzkovaní však musia byť splnené podmienky vyhlášky ministerstva zdravotníctva o vzniku zariadení pre deti a mládež.

Detské centrá väčšinou nie sú zaradené do siete ministerstva školstva, nemajú štátnu dotáciu.

Nevzťahujú sa na ne žiadne právne normy ako na materské školy zaradené v sieti škôl, a teda sa v nich nevykonáva ani kontrola kvality výchovy a vzdelávania, respektíve služieb.

Ide o čisto obchodnú záležitosť medzi rodičom a poskytovateľom. Hygiena aj týchto zariadení však podlieha kontrole regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Žena

Inzercia - Tlačové správy

 1. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 2. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 3. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 4. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 5. Znalec slovenského brandy
 6. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 7. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 8. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 1. Hobbymarket OBI predstavil nový koncept predajne v Michalovciach
 2. Aktuálne radarové a slovenské hlásenia v autokamere?
 3. Tesco announces net-zero target of 2035 for its operations
 4. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 5. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
 6. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 7. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
 8. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 9. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále
 10. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 7 158
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 6 698
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 5 185
 4. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 4 472
 5. Slovenský orloj – svetová atrakcia 3 594
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 495
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 233
 8. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 198
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 132
 10. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 603
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Predseda Smeru Robert Fico.

V prvej vláde odpísané záverečné práce spolustraníkov neriešil.


4 h
Víkendový výber SME

Pravidelná dávka víkendového čítania.


3 h
Peter Kerekes, režisér a producent.

Prestížny festival sa chválil jeho príchodom.


16 h
Peter Schutz

Je nezrozumiteľné, ako sa virtuálny problém podarilo prepašovať do kampane.


9 h

Neprehliadnite tiež

Rustikálny hruškový koláč

Pripravte si jablkový pie, pité aj slivkovú galetku.


23. sep
Neochota a strach vrátiť sa po pandémii k starému (teda normálnemu) spôsobu života späť medzi ľudí sa nazýva jaskynný syndróm.

Osobné stretnutia niektorým nechýbajú.


21. sep
ILustračné foto.

Problematický je najmä Prešovský kraj.


20. sep
Sofia vo svojom štúdiu, v ktorom vznikajú nové piesne.

Predtým bol punkerom Vrabcom, dnes je Sofiou. Až teraz som to ja, hovorí


17. sep

Blogy SME

 1. Symptomedica: Divertikuly hrubého čreva má v pokročilom veku 50% populácie.
 2. Michael Achberger: Slovenská superpotravina: výnimočné účinky pre vaše zdravie
 3. Michael Achberger: Takto schudnete bicyklovaním
 4. Zuzana Cascino: Načo si ma porodila!
 5. Martina Hilbertová: Koľko detí na Slovensku je zaočkovaných? Bude prostredie v školách bezpečné?
 6. Michael Achberger: Nadmerné potenie pri cvičení? Toto vám pomôže
 7. Michael Achberger: Vyskúšajte tento cvik a uľaví sa vám bolesť chrbta zo sedenia
 8. veronika babičová: Anjelik môj kde lietaš
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 477
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 13 738
 3. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 6 002
 4. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 5 838
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 461
 6. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 659
 7. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 3 905
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 807
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
Skryť Zatvoriť reklamu