Aby voda uškodila čo najmenej

Ak teplé dni rozpustia bohatú zimnú snehovú pokrývku, vlhkosť sa môže na múroch domu objaviť aj tam, kde s ňou zvyčajne nebojujete.

Ľudí od Liptova cez Oravu, Tatry až po Kysuce kvária starosti – kam s vodou, aby škody boli čo najmenšie.(Zdroj: TASR)

Zrážková voda, ktorá preniká do stavebných konštrukcií, upozorní na chýbajúce izolácie a zanedbanú údržbu domu. Tam, kde premrznuté múry a pôda zastavili pohyb vody na niekoľko mesiacov, vlhkosť sa opätovne dostáva do pohybu. Preniká cez škáry a netesnosti do muriva, v ktorého kapilárach vzlína nahor. Výsledkom je pomalé zasoľovanie a pleseň, ktorá ohrozuje zdravie a poškodzuje majetok.

Voda skrytá pod perinou

Ak sa masy ľadu a snehu vo dvore začnú roztápať, príval vody zvyčajne predstihuje aj ten najväčší lejak. Biela snehová masa zadržiava rozpustenú vodu a tá sa terénom presúva smerom nadol. Bez ohľadu na to, či jej v ceste stojí dom, garáž či altánok. Usmernite ju, aby sa z pozemku vytratila čo najrýchlejšie.

Masívne snehové lapače a fungujúce dažďové žľaby vám pomôžu zbaviť sa vody, ktorá sa vo forme snehu a ľadu nazbierala na strechách. Ak nemáte možnosť vyvážať sneh z dvora na miesto určené samosprávou, jednoducho zoberte lopatu či rýľ a vyrobte odtokové koridory, ktoré rozpustenú vodu nasmerujú do uličných zberačov.

Topenie na slnečných častiach pozemku urýchlite tmavým posypom alebo geotextíliou, ktoré absorbujú energiu zo slnka. Obnažte pätu domu, obzvlášť v prípade, ak dom stojí na svahovitom pozemku. Čím skôr sa sneh vytratí, tým skôr sa začne nahromadená vlhkosť vytrácať z pôdy. Všímajte si, ktorými cestičkami voda obchádza a naplánujte vybudovanie odtokového žľabu či drobné terénne úpravy pre ďalšie sezóny.

Vlhký múr nie je iba nepekný

Najčastejšou príčinou vlhnutia muriva je chýbajúca alebo poškodená hydroizolácia. Má zabrániť tomu, aby mohla voda stúpať murivom nahor. Výška, do akej vlhkosť vystúpi, závisí od toho, akým tempom voda v murive vzlína a v akej miere sa odparuje. Výška zamoknutia označuje akýsi rovnovážny bod. Kým zasolené murivo a nepriedušná tepelná izolácia fasády sú pre stúpajúcu vodu silnou oporou, dôkladné odvetranie a hygroskopický náter ju brzdia.

Vlhké murivo prehlbuje tepelné straty domu, vplyvom mrazu a solí stráca hĺbkovo na pevnosti a stáva sa životným priestorom pre huby a plesne. Tie sa môžu výtrusmi zaniesť do ľudského tela a poškodzovať mykotoxínmi zdravie. Boj s vlhkosťou by mal byť systémový, pretože dočasné riešenia vlhkosť neodstránia.

Jednorazové zamoknutie zvládnete sami

Vysušiť stenu, ktorá zamokla netesnosťou strechy či kontaktom so snehovým závalom je jednoduché. Ohrejte ju, zaistite prúdenie vzduchu a použite chemické prostriedky na to, aby ste zablokovali rast plesní. Teplovzdušný ventilátor a infračervený vykurovací panel sú osvedčeným prostriedkom rovnako, ako chémia s obsahom chlóru či iónmi striebra. Aj keď sa novej výmaľbe nevyhnete, mali by ste byť s vysúšaním opatrní, aby ste rýchlym odparovaním neuvoľnili omietku či stierku od muriva.

Dbajte aj na nárazové vetranie a pohlcovanie nadmernej vzdušnej vlhkosti. Mohlo by sa stať, že para sa vyzráža na chladných stenách miestnosti a pleseň sa objaví aj tam, kde bolo doposiaľ sucho. Chemické odvlhčovače majú veľmi obmedzenú účinnosť, elektrickým kondenzačným sušičom sa nevyrovnajú.

Prostriedky s obsahom chlóru hubia živé organizmy, avšak ich účinnosť je časovo obmedzená. Či už sa rozhodnete pre práškové dezinfekcie, alebo prípravky na okamžité použitie, treba ich aplikovať opakovane.

Vápenný hydrát mení pH povrchu steny a vytvára vrstvu, ktorá rýchlejšie odovzdáva vlhkosť muriva do ovzdušia. Myslite však na to, že sa neznesie s modernými interiérovými farbami a preto si nájde uplatnenie na fasáde, v pivniciach a hospodárskych budovách.

Interiérové farby pre maľovku môžu obsahovať ióny striebra, spóry priateľských húb či iné prísady, ktoré pomáhajú aktívne bojovať proti príležitostnému výskytu plesní. Vždy patria na stenu až po tom, čo podklad dokonale preschne. Ak vlhkosť zo steny uvoľnila hrdzu, decht či iné látky vo forme škvŕn, pod farebný náter patrí špeciálna penetrácia. Tá však splní úlohu iba vtedy, ak ju pretriete niektorou z vhodných farieb.

ico

Systémové chyby žiadajú investíciu

Ak murivo vlhne opakovane v dôsledku poškodenej či chýbajúcej hydroizolácie, stavebným úpravám a investíciám sa pri odstraňovaní problému nevyhnete.

Kým sa vlhkosti nadobro nezbavíte, mali by ste sa vyhnúť akémukoľvek zatepľovaniu či úpravám, ktoré by spomalili odparovanie vlhkosti z oboch strán muriva. Vlhkosť neskryje ani pekná fasáda, ani dekoratívny obklad vo vnútri miestnosti. Voda sa vyšplhá ešte vyššie. Existuje viacero spôsobov, ktoré vysušia vaše murivo nadobro.

 1. Drenáž v bezprostrednom kontakte so základmi domu dokáže odviesť zrážkovú vodu od muriva a zaistiť jeho vysušenie tam, kde je vlhnutie minimálne. Škáru vykopanú po obvode domu obložte geotextíliou, umiestnite do nej s potrebným spádom a odtokom melioračnú rúru a zasypte hrubým kamenivom. Keďže murivo bude po väčšinu času v kontakte so suchým kamenivom, vlhnúť nebude.
 2. Vetracia škára vytvorená nopovou fóliou má podobný účinok. Kým plastová bariéra bráni kontaktu muriva s mokrou zeminou, vzduchová medzera odvádza pary z muriva. Ide o lacnejšiu alternatívu k drenáži, ktorá je síce rovnako prácna, avšak menej náročná na materiál. Pri starších stavbách je možné siahnuť aj po zelenej stene z brečtanu, ktorý bude z muriva odvádzať vlhkosť.
 3. Vetrací kanál vznikne, ak namiesto drenážneho zásypu pod úrovňou terénu vytvoríte murovanú predstavbu s betónovým dnom, vyspádovaným odtokom a krycími kovovými mrežami. Toto riešenie je vhodné tam, kde je murivo potrebné opakovane vysúšať v dôsledku záplav. Vetrací kanál je v takýchto situáciách omnoho účinnejší ako akákoľvek bariéra.
 4. Vzlínanie vody možno zastaviť aj elektródami, ktoré sú neinvazívnym nástrojom na potlačenie slabého vlhnutia. Elektrický prúd vytvorí dostatočnú protisilu k vzlínaniu a udrží tak vodu pod želanou hranicou. Podobný účinok môžu mať aj rôzne elektromagnetické polia, ktoré možno vytvoriť bezkontaktne.

(mg)

ico

Ako na vodorovnú hydroizoláciu

Ak vlhkosť šplhá murivom do výšok, pretože je rokmi zasolené a voda si našla stabilnú cestu nahor, bez vytvorenia vodorovnej hydroizolácie sa nezaobídete.

Existuje viacero techník, ako do existujúcej stavby vložiť izolačný pás z plastu, modifikovaného asfaltu či nehrdzavejúceho plechu.

 1. Injektáž je technológia, pri ktorej sa cez navŕtané otvory vpravuje do muriva samotiažou či pod tlakom bariéra zo živíc, ktorá upcháva mikroskopické póry v murive. Chemická bariéra síce nie je dokonalým garantom nepriepustnosti, jej zhotovanie je však pomerne rýchle a nenáročné. Je úplne jedno, či sa injektáž uskutoční zo strany exteriéru či vnútra budovy.
 2. Izolačné pásy rôznych materiálov možno vložiť do škár muriva tak, aby vznikla dokonalá a celistvá bariéra s dlhodobou životnosťou. Škáru možno vytvoriť podrezávaním alebo postupným rozoberaním muriva tak, aby nedošlo k narušeniu statiky. Vždy je potrebný obojstranný prístup k murivu, prácu však možno zvládnuť aj svojpomocne bez drahej mechanizácie.
 3. Zarážaním pomocou hydraulického mechanizmu možno vytvoriť bariéru z nehrdzavejúceho plechu v murive bez toho, aby ho bolo treba pripraviť podrezaním či rozoberaním. Výhodou tejto technológie je, že izoláciu možno vpraviť aj do takých múrov, ktoré nie sú vytvorené z blokov, medzi ktorými je súvislá škára.

(mg)

ico

SOS, ide povodeň

Stavba musí byť upravená tak, aby voda odchádzala rovnako rýchlo, ako prichádza. Čo aspoň trochu pomôže?

Protipovodňové bariéry namontované po obvode pozemku, pri vstupných dverách, pivničných oknách a vetracích otvoroch sú dostatočnou bariérou, ktorá vás pri povodni či záplave ochráni pred nánosmi bahna a nečistôt. Spätná klapka kanalizácie a upchávky WC misy a sifónov pomôže tam, kde hladina rieky a kanalizácie krátkodobo stúpa nad úroveň pozemku.

Sušenie zaplaveného domu je zdĺhavé a môže trvať niekoľko desiatok mesiacov. Ak voda premočila murivo do hĺbky, nezaobídete sa bez odkopania základov a obitia omietky na holé murivo. Intenzívne kúrenie pre ohrievanie muriva a nárazové vetranie sú účinné, omnoho viac práce však zastane elektrický kondenzačný odvlhčovač.

Keďže záplavová voda môže byť znečistená toxínmi, ktoré sa uvoľnili zo skládok a rôznych prekážok, dôležitá je intenzívna dezinfekcia a následná clona, ktorá zabráni rozmnožovaniu mikroorganizmov a rastu plesní. Hygienický režim domácnosti so zreteľom na situáciu je samozrejmosťou.

Keď povrchové vrstvy muriva preschnú, možno začať s obnovou ich povrchovej úpravy. Sanačné omietky vytvoria paropriepustnú vrstvu, ktorá sa nerosí, avšak umožňuje odparovanie vody z muriva. Sanačné omietky možno stierkovať a maľovať iba difúzne otvorenými systémami, ktoré zaistia funkčnosť celku.

Ak sa nehnuteľnosť nachádza v záplavovej zóne a povodne sa opakujú, treba tomu prispôsobiť užívanie nehnuteľnosti a uskutočniť potrebné stavebné úpravy. Keďže neexistuje žiadna bariéra, ktorá by vodu zastavila, stavba musí byť do záplavovej výšky upravená tak, aby voda odchádzala rovnako rýchlo, ako prichádzala. Difúzne otvorená konštrukcia s odtokovým drenážovaním je správnou voľbou, rovnako ako vetrací kanál po obvode.

Pozemok obkolesený zábranami je vhodné spevniť trvalým porastom s pevným koreňovým systémom a nie je na škodu pouvažovať aj po obrastení fasády brečtanom, ktorý z muriva odčerpáva vodu.

Vysušené murivo pýta pozornosť

Murivo, ktoré sa novou hydroizoláciou podarilo odrezať od zdroja vlhkosti potrebuje často viac, ako novú maľovku. Omietky, ktoré sa rokmi zaniesli soľami treba odstrániť a nahradiť ich ušľachtilou alternatívou. Riešením sú sanačné malty, omietky a stierky, ktoré využívajú rôzne technológie na ozdravenie muriva.

Chudobné malty sa nanášajú na očistené murivo, aby z neho odčerpali nahromadené soli. Po tom, čo splnia svoju úlohu, potrebné je odstrániť ich a vymeniť za náhradu.

Sanačné omietky a stierky sú otvoreným systémom, ktorý umožňuje odvod vlhkosti z muriva bez toho, aby povrch zamokal. kým vodné pary opúšťajú murivo, povrch steny je suchý a neplesnie. Môže trvať niekoľko desiatok mesiacov, kým sa mokré murivo zbaví zostatkovej vlhkosti v plnom rozsahu a obnoví sa jeho tepelnoizolačný potenciál.

(mg)

ico

Kedy pomôže poistka

Aj keď nemusia byť v každom balíku pre poistenie nehnuteľnosti, pre prípad povodne a záplavy vás poistia bežne. Horšie je to so spodnou vodou. Napríklad ak sa jej hladina dvihne na jar po roztopení snehu alebo v dôsledku dažďa.

Či vás poistia pre prípad povodne a záplavy, hoci aj taký produkt poisťovňa má, čo to bude stáť a ako dlho pred vodnou katastrofou sa treba poistiť, sa rôzni. Všetky poisťovne majú v produktoch poistenia nehnuteľnosti obsiahnuté riziko povodne, záplavy a spätného prúdenia vody. Rozdiely medzi jednotlivými produktmi sú v cene poistenia a iba niektoré poisťovne poistia povodeň na plnú výšku škody v povodňovej oblasti, hovorí poistný špecialista Hypocentrum finančné služby Pavol Meliš.

info
Vedeli ste?
 • Štandardne sú v poistení zahrnuté aj takzvané vedľajšie náklady, z ktorých sa hradia práce vykonané na zmiernenie škody následkom povodne, odčerpávanie vody z podzemných podlaží domov, vysušenie nehnuteľností po povodni a podobne. Neuplatnenie náhrady nákladov na vysušenie nehnuteľnosti, aj keď na ne majú právo, patrí k najčastejším chybám poistených.
 • To, že si treba čítať všeobecné podmienky a výluky z poistenia, je všeobecne známe. Pri hroziacej vode sa uistite, či sú okrem domu poistené aj vedľajšie stavby: ploty, chodníky, kozub, garáž, žumpa a podobne.
Zdroj: Hypocentrum finančné služby

Platiť za takéto poistenie budete rádovo desiatky eur ročne. Napríklad v Union poisťovni najlacnejší balík poistenia, ktoré pokrýva riziko povodne a záplavy stojí pre byt v hodnote 100 000 eur ročne 60 eur, pri rodinnom dome od 64 eur za rok.

Vlani nás zaplavilo. Prekáža to?

Poisťovne môžu a nemusia pri podpise zmluvy skúmať, či na území, kde bývate, bývajú záplavy a ak áno tak kedy bola posledná. Môže sa tak stať, že vás poistia bez rečí (no nepoistia nehnuteľnosť v inundačnom území), alebo dostanete prirážku k poistnému, alebo vás nepoistia vôbec.

No môže sa stať, že síce ste poistení a poistku platíte, no peniaze nedostanete. Ak má napríklad poisťovňa v podmienkach poistenia v produktovom balíku, že nehnuteľnosť nesmie byť v miestach, kde sa záplavy alebo povodne vyskytli aspoň raz za ostatných desať rokov (napríklad ČSOB Poisťovňa), peniaze dostanete len raz. Potom budete musieť čakať ďalších desať rokov, keď váš dom a okolie voda nezaplaví. Samozrejme, ostatné poistné udalosti z poistenia nehnuteľnosti vám uznajú.

Ide voda. Stihnem to ešte?

Ako dlho musíte byť vopred poistení, keď sa blíži nebezpečná voda, majú tiež poisťovne stanovené inak. Niektoré sa pridŕžajú filozofie, že ide o náhodné škody, o ktorých sa dopredu nevie. Ak sa nesnažíte poistiť majetok v čase, keď už je pod vodou, poistka platí od najbližšej polnoci. No môže to byť aj inak a stane sa, že budete musieť čakať aj 30 dní. Ak dovtedy príde voda, poistka vám bude nanič.

Poisťovňu môže zaujímať stav nehnuteľnosti - poisťovaná nehnuteľnosť v čase jej poistenia musí byť „udržiavaná a v riadnom technickom stave“ (napríklad Allianz – Slovenská poisťovňa.)

Povodeň nie je, no mám vodu v pivnici a vlhké steny. Dá sa to poistiť?
Poškodenie nehnuteľnosti spodnou vodou býva skôr vo výlukách, alebo sa vzťahuje na záplavu, či povodeň. Záleží aj na definíciách. Napríklad v Union – poisťovni poistia aj záplavu, ktorá vznikla dažďami, topením snehu alebo zvýšenou hladinou spodnej vody. Podmienkou však je, že voda musí vytvoriť súvislú plochu. Podobne je to aj vo Wüstenrot poisťovni.

Halka Tytykalová

Najčítanejšie na SME Žena


Inzercia - Tlačové správy


 1. Legendárna Transsibírska magistrála
 2. Volkswagen a jeho štedrá nádielka modelov
 3. Týchto 18 rád ako ušetriť som mal počuť ešte pred osemnástkou
 4. Venujte na Vianoce darček plný informácií!
 5. Päť faktorov, prečo môže skolabovať slovenský dôchodkový systém
 6. Ceny elektriny rastú. Firmy ale môžu ušetriť
 7. Kam chodí Gordulič na vtipy? Ako sa rodí Grape? Zisti to sám
 8. Hyundai Kona prekvapí výbavou aj dizajnom
 9. Top First moment dovolenky na leto 2018
 10. Na tohtoročných trhoch pred Auparkom vystúpi aj Katka Koščová
 1. Legendárna Transsibírska magistrála
 2. Auto ako vianočný darček, rastie záujem o zánovné vozidlá
 3. Vianočný bázar chalaňov
 4. Vianočné mecheche 2017
 5. Volkswagen a jeho štedrá nádielka modelov
 6. Študentskou osobnosťou Slovenska Ing. Martina Majorošová
 7. Majstrovstvá Stavebnej fakulty STU v Bratislave v plávaní 2017
 8. Týchto 8 kritérií by mal kvalitný kolagén spĺňať
 9. Beam Suntory zaznamenal silný rast predaja po zmene distribútora
 10. Zamestnanci a študenti EU v BA darovali radosť a vyčarili úsmev
 1. Legendárna Transsibírska magistrála 24 222
 2. Týchto 18 rád ako ušetriť som mal počuť ešte pred osemnástkou 7 341
 3. Päť faktorov, prečo môže skolabovať slovenský dôchodkový systém 4 023
 4. Naše mobilné bankovníctvo si prišli vyskúšať novinári z Rakúska 3 405
 5. Volkswagen a jeho štedrá nádielka modelov 2 453
 6. Hyundai Kona prekvapí výbavou aj dizajnom 1 478
 7. Top First moment dovolenky na leto 2018 1 391
 8. Kam chodí Gordulič na vtipy? Ako sa rodí Grape? Zisti to sám 1 336
 9. Venujte na Vianoce darček plný informácií! 1 294
 10. Týchto 8 kritérií by mal kvalitný kolagén spĺňať 1 002

Téma: Víkend


Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Hamšík vyrovnal gólový rekord Maradonu v drese Neapola

Marek Hamšík dal za Neapol 115 gólov.

PLUS

Piekol macesy a mal baňu. Jeho slovenská továreň prežila dodnes

Maces kupujú hlavne ľudia s problémami s trávením.

KOMENTÁRE

Rok 1997: Zmrznutý Leo desil viac než elektrikár Mečiar

Moc stále držal v rukách Mečiar a z rodinných osláv sa stávali mory.

Neprehliadnite tiež

Mariana Kováčová: Najťažšie pre dieťa je, keď sa násilia na ňom dopúšťajú rodičia

Zakladateľka Centra Slniečko nám porozprávala o najakútnejších problémoch detského sveta.

Tri lyžiarske rakúske destinácie: Tu zažijete viac ako lyžovačku

V rakúskych lyžiarskych strediskách na vás okrem skvelých zjazdoviek čaká aj viacero noviniek.

Mariah Carey: Prečo je speváčka považovaná za kráľovnú Vianoc?

Jej žezlo nikto nedokáže prevziať, hoci mnohí by chceli.

Čo vás čaká v novom čísle magazínu smeŽeny

Prečítajte si rozhovor s Marianou Kováčovou, ktorá sa venuje problematike týrania detí.

Biblia módy oslavuje výročie. Časopis Vogue má 125 rokov

V decembri 1892 vyšlo prvé číslo magazínu, ktorý je vo svete módy ikonou.