Leto dáva rodičom zabrať

Deväť týždňov prázdnin naháňa rodičom s malými školopovinnými deťmi strach. Pokiaľ nemajú starých rodičov, ochotných postarať sa o vnúčence, trápi ich otázka, kam s deťmi.

Letný tábor asertívneho správania, ktorý organizovala Základná škola na Škultétyho ulici v Topoľčanoch, sa končil spoločnou opekačkou detí a rodičov. V tú noc deti prespali v škole.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – ARCHÍV ŠKOLY)

Školských klubov, ktoré budú počas prázdnin suplovať starostlivosť o školákov kým sú rodičia v práci, je poskromne. Ako dôvod mnohé mestá uvádzajú, že vychovávatelia v školských kluboch si musia vyčerpať povinnú dovolenku.

Prístup je však rôzny. Zatiaľ čo napríklad na území Prešova nebude podľa hovorkyne primátora Veroniky Gazdovej počas júla a augusta fungovať ani jeden školský klub detí, v bratislavskej Petržalke sa o tejto téme ešte len ide hovoriť zajtra na porade riaditeľov základných škôl.

Nielen v Prešove pritom hovoria, že pre deti sú určené prímestské tábory, ktoré väčšinou organizujú centrá voľného času.

Zato Základná škola Ivana Bukovčana 1 v Devínskej Novej Vsi ponúka rodičom otvorený školský klub prvé dva týždne v júli od 7.00 do 16.00 hodiny.

Okrem toho škola ponúka aj dva týždňové turnusy denného anglického tábora pre najmenších žiakov a týždňový tábor nemeckého jazyka. Rodičia za ne zaplatia po 50 eur.

Chce to dobrú vôľu

Organizácia takýchto aktivít je na dobrovoľnosti zriaďovateľa školy a najmä pedagógov. Rozhoduje aj záujem rodičov.

Riaditeľka Základnej školy v Topoľčanoch na Škultétyho ulici hovorí, že letná činnosť školských klubov závisí aj od prístupu vychovávateliek. „My nemáme problém, osadenstvo nášho školského klubu je k mimoškolskej činnosti ústretové a tvorivé,“ povedala Mária Bezáková.

Aj preto škola letné tábory počas prvých dvoch týždňov k spokojnosti rodičov organizuje. „Tento rok je však výnimkou, v škole prebieha rekonštrukcia učební a priestorov školy,“ povedal riaditeľka.

Od budúceho školského roka budú uskutočňovať tábor nielen cez letné prázdniny, ale ponúknu rodičom tieto služby aj cez jarné prázdniny. Počas predchádzajúcich rokov v tejto škole letný tábor zamerali na asertívne správanie.

„Robili sme workshopy zamerané na riešenie konfliktov, prosociálne správanie a asertivitu a tiež hry v prírode,“ hovorí riaditeľka. Súčasťou tábora bol aj program pre rodičov, kde popoludní v súťažiach získavali body pre svoje deti. Deti o tábore písali články a publikovali ich v školskom časopise.

Firmy zakladajú škôlky

Pribúda zamestnávateľov, ktorí sa snažia zosúladiť pracovný a rodinný život zamestnancov. Menia sa aj ich benefity smerom k rodinám.

BRATISLAVA. Aj napriek tomu, že Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom poskytovať rodičom viaceré výhody, v praxi sa tak hromadne nedeje. Flexibilný pracovný čas, delené pracovné miesta či domáca práca sú pre mnohé firmy tabu.

„Kým napríklad v Holandsku pracuje viac ako 48 percent zamestnancov na skrátený úväzok, u nás je to len 3,6 percenta,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál na nedávnom ocenení zamestnávateľov ústretových k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Podľa Martiny Janíkovej, riaditeľky odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce sa dnes už nájdu aj zamestnávatelia, ktorí rodinu podporujú nielen rôznymi zľavami, ale aj náročnejšími opatreniami.

„Čoraz viac firiem vo svojich priestoroch zriaďuje predškolské zariadenia alebo zabezpečuje dopravu detí zo škôl domov,“ hovorí Janíková.

Zamestnávatelia sa začínajú teda vracať k firemným materským školám a jasliam, ktoré boli kedysi samozrejmosťou. Deje sa tak napríklad v levickom priemyselnom parku.

Prevádzka na výrobu vzduchových filtračných jednotiek Camfil Farr prišla s myšlienkou, aby sa podniky v priemyselnom parku spojili a vytvorili spoločnú materskú školu.

Bioptické a cytologické laboratórium Košice poskytuje zase rodičom s malými deťmi, ktorí dochádzajú do zamestnania z okolia Košíc, firemné vozidlo.

Najústretovejším zamestnávateľom sa v desiatom ročníku súťaže stala Union poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa. Tie zamestnancom ponúkajú celú škálu zamestnaneckých benefitov, z ktorých môžu ťažiť aj rodiny s deťmi.

„Týkajú sa napríklad aj pracovného času a voľna,“ povedala hovorkyňa Judita Smatanová. Osamelý rodič má napríklad nárok na jeden deň voľna za kvartál nad rámec Zákonníka práce, to isté sa týka tehotnej zamestnankyne.

Špeciálne zľavy obe poisťovne ponúkajú rodinám s deťmi v prípade dovoleniek a letných táborov na Slovensku, v Chorvátsku a Taliansku.

Opakujúce sa školské prázdniny nie sú dôvod na neplatené voľno

Pravidelné letné prázdniny Zákonník práce nepovažuje za dôvod, pre ktorý by musela firma dať ľuďom neplatené voľno.

Ako osamelá matka dvojičiek mám problém vykryť ich letné prázdniny, keďže moji rodičia ešte stále pracujú a iných príbuzných nemám. Je zamestnávateľ povinný poskytnúť mi mesačné neplatené voľno z tohto dôvodu?

Každoročne sa opakujúce školské prázdniny nemožno považovať za vážny dôvod podľa Zákonníka práce, na základe ktorého by bol zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi takzvané neplatené voľno.

O týchto osobných prekážkach v práci totiž zamestnanec vopred vie a má preto možnosť zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa iným spôsobom.

Musí zamestnávateľ ospravedlniť neprítomnosť rodiča v práci z dôvodu zatvorenia škôlky pre jej rekonštrukciu?

Nemusí, lebo ani vopred oznámená rekonštrukcia škôlky nie je dôvod na neplatené voľno. Vážnym dôvodom by mohlo byť napríklad náhle vytopenie škôlky alebo náhle ochorenie opatrovateľky dieťaťa.

V Zákonníku práce je však zakotvené ustanovenie pre prípady, keď zamestnanec počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, musí riešiť rôzne neočakávané udalosti. Vtedy zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy.

Na zariadenie ktorých dôležitých rodinných udalostí môže zamestnávateľ rodičovi poskytnúť voľno?

Zákonník práce zamestnávateľovi umožňuje, aby zamestnancovi poskytol pracovné voľno, či už bez náhrady mzdy alebo s náhradou mzdy, na zariadenie dôležitých osobných, rodinných alebo iných vecí.

Medzi takéto dôvody patrí napríklad sprevádzanie prváka do školy v jeho prvý školský deň alebo odvoz priateľa/priateľky na akútne vyšetrenie.

Poskytnutie takéhoto voľna, jeho dĺžka a prípadná náhrada mzdy však závisí výlučne od rozhodnutia zamestnávateľa.

Katarína Babiaková, advokátka, Advokátska kancelária bnt
Letné kluby nemajú všade

Školské kluby v základných školách, v ktorých deti po skončení vyučovania trávia popoludnia, dokážu rodičov odbremeniť aj počas letných prázdnin. Denné aktivity robia väčšie školy, ale aj málotriedky.

BREZNO, ZVOLEN, CHOCHOLNÁ­VELČICE, BRATISLAVA. Školský klub pri Základnej škole s materskou Karola Rapoša v Brezne organizuje letnú prázdninovú činnosť pre deti pravidelne.

Aj tento rok rodičia už teraz zapisujú deti do putovného tábora s dennou dochádzkou. O činnosť klubu majú záujem aj rodičia z iných škôl.

„Dokonca sa nám ozvali z Valašskej, že či môžu k nám do putovného tábora s dennou dochádzkou prihlásiť dieťa,“ hovorí riaditeľka školy Danka Jarabová.

Letnú činnosť školský klub začína hneď v prvý júlový týždeň, rodič môže dieťa prihlásiť buď na celý pobyt, alebo len na jednotlivé dni podľa výberu. V sume je zahrnuté cestovné, vstupné, poistné a poplatok za školský klub detí.

Pokiaľ by dieťa absolvovalo všetkých päť aktivít, rodiča by to vyšlo ani nie na 23 eur. Program je zostavený tak, aby deti spoznali čo najviac zo svojho okolia.

Letná škola predškoláka

V Brezne už tretí rok organizujú pre budúcich prvákov letnú školu predškoláka. Tento rok bude v prvý augustový týždeň.

Škôlky a kluby cez leto

Materské školy

 • Materské školy podľa vyhlášky ministerstva školstva môže zriaďovateľ počas letných prázdnin zatvoriť na jeden mesiac. Rodičovi by mali v prípade potreby dať miesto v inej škôlke.

Školský klub

 • Školský klub detí sa zriaďuje pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v osemročných gymnáziách.
 • Podľa potrieb zákonných zástupcov detí je klub v prevádzke aj počas školských prázdnin.
 • Ak je viac klubov zriadených jedným zriaďovateľom, zriaďovateľ vydá organizačný pokyn, ktorý z klubov bude v prevádzke aj počas školských prázdnin.

Riaditeľka hovorí, že po absolvovaní letnej predprípravy deti prichádzajú v septembri do školy bez sĺz. „Zvyknú si na školské prostredie, spoznajú sa s učiteľkami i s novými spolužiakmi. Zobudí to u nich záujem o nové, nepoznané,“ vysvetľuje zámer školy Jarabová.

Noc v škole

O malých školákov sa dokáže počas prázdnin postarať aj málotriedka v Chocholnej-­Velčiciach, do ktorej tento rok chodí 34 žiakov. Jej riaditeľka Kvetoslava Kotrhová povedala, že to tak akosi vyplynulo z dobrej spolupráce rodičov so školou a obcou.

„Skúsili sme letnú školu pred tromi rokmi, zapáčila sa všetkým, deti boli nadšené, a keďže vychovávateľka Elena Husárová je za každé dobrodružstvo, letný klub bude fungovať aj teraz,“ hovorí Kotrhová.

Aktivity detí sa odvíjajú podľa počasia, na mnohé z nich prispieva aj obecný úrad. „Určite si zopakujme opekačku s rodičmi, večerným kinom, keď vstupným býva zmrzlina a noc v škole,“ hovorí riaditeľka.

„To sa deťom nesmierne ráta, veď zobudiť sa ráno v spacom vaku pri školských laviciach, a potom sa na nich naraňajkovať, je pre deti adrenalín,“ dodáva riaditeľka. Všetci v letnom klube budú neprehliadnuteľní, ich rovnošatou budú tričká s logom školy.

Podobne sa o deti dokáže postarať aj Základná škola Hrnčiarska vo Zvolene. Jej riaditeľka Mária Balážová povedala, že pokiaľ je záujem rodičov, nemajú problém pripraviť deťom program, ktorý ich zaujme.

„Väčšinou sú to výjazdové aktivity do okolia, finančne sa na nich podieľa aj rodičovské združenie,“ povedala Balážová.

Ošetrovné môžete využiť opakovane

Ak máte dieťa do desať rokov, môžete s ním počas letných prázdnin zostať na ošetrovnom. Nemusí byť choré. Zamestnávateľ vás musí z práce ospravedlniť, rovnako ako pri chorobe.

BRATISLAVA. Pokiaľ má rodič problém s dĺžkou letných prázdnin, počas ktorých nemá kde umiestniť dieťa do desať rokov, môže využiť aj inštitút ošetrovného. Zo zákona o sociálnom poistení má nárok na desať dní. Na ošetrovnom môže zostať aj dlhšie, ale to už bude bez peňažnej dávky.

Podmienky na dávku
 • aby dostal ošetrovné, rodič musí byť nemocensky poistený,
 • musí ísť o dieťa do 10 rokov,
 • škôlka alebo škola musia byť cez prázdniny zatvorené rozhodnutím zriaďovateľa,
 • ošetrovné sa poskytuje za kalendárne dni,
 • výška je 55 percent denného vymeriavacieho základu,
 • peňažnú dávku dostanete najviac za 10 dní.

Advokátka Soňa Glezgo povedala, že poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby ošetrovania dieťaťa a zaniká dňom skončenia ošetrovania, najneskôr uplynutím desiateho dňa. Ošetrovné patrí v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi.

Dávku Sociálna poisťovňa vyplatí o mesiac pozadu. Žiadosť o ošetrovné rodičovi vydá detská lekárka, ku ktorej patrí. Pokiaľ dieťa chodí do materskej školy, mali by ste k žiadosti priložiť aj potvrdenie, že v tom čase je predškolské zariadenie pre dovolenku zatvorené.

Ak potvrdenie nebudete mať, Sociálna poisťovňa si ho v rámci šetrenia vyžiada zo škôlky. V prípade školákov počas prázdnin to nie je potrebné dokazovať.

Potvrdenú žiadosť od lekára, ktorú zamestnancovi potvrdí aj zamestnávateľ, treba odovzdať na pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska.

Na ošetrovné máte nárok aj vtedy, ak vám materská škola, kam vaše dieťa chodí, poskytla náhradné zariadenie. „Poskytnutie náhradného zariadenia – náhradnej škôlky – je na tieto účely nepodstatné. Zákon neukladá povinnosť využiť náhradnú škôlku,“ povedala advokátka.

Pokiaľ by sa zistilo, že poistenec vedome spôsobil, že sa ošetrovné alebo jeho časť vyplatilo neprávom, alebo vo vyššej sume, musel by ho vrátiť.

Najčítanejšie na SME Žena


Inzercia - Tlačové správy


 1. Naše mobilné bankovníctvo si prišli vyskúšať novinári z Rakúska
 2. Týchto 8 kritérií by mal kvalitný kolagén spĺňať
 3. Volkswagen a jeho štedrá nádielka modelov
 4. Venujte na Vianoce darček plný informácií!
 5. Týchto 18 rád ako ušetriť som mal počuť ešte pred osemnástkou
 6. Päť faktorov, prečo môže skolabovať slovenský dôchodkový systém
 7. Ceny elektriny rastú. Firmy ale môžu ušetriť
 8. Kam chodí Gordulič na vtipy? Ako sa rodí Grape? Zisti to sám
 9. Hyundai Kona prekvapí výbavou aj dizajnom
 10. Top First moment dovolenky na leto 2018
 1. Auto ako vianočný darček, rastie záujem o zánovné vozidlá
 2. Vianočný bázar chalaňov
 3. Vianočné mecheche 2017
 4. Volkswagen a jeho štedrá nádielka modelov
 5. Študentskou osobnosťou Slovenska Ing. Martina Majorošová
 6. Majstrovstvá Stavebnej fakulty STU v Bratislave v plávaní 2017
 7. Týchto 8 kritérií by mal kvalitný kolagén spĺňať
 8. Beam Suntory zaznamenal silný rast predaja po zmene distribútora
 9. Zamestnanci a študenti EU v BA darovali radosť a vyčarili úsmev
 10. Rekonštrukcia v zime? Prečo nie?
 1. Týchto 18 rád ako ušetriť som mal počuť ešte pred osemnástkou 7 688
 2. Päť faktorov, prečo môže skolabovať slovenský dôchodkový systém 6 301
 3. Naše mobilné bankovníctvo si prišli vyskúšať novinári z Rakúska 4 066
 4. Venujte na Vianoce darček plný informácií! 2 357
 5. Hyundai Kona prekvapí výbavou aj dizajnom 2 137
 6. Top First moment dovolenky na leto 2018 2 013
 7. Kam chodí Gordulič na vtipy? Ako sa rodí Grape? Zisti to sám 1 832
 8. Ceny elektriny rastú. Firmy ale môžu ušetriť 1 496
 9. Projekt Zig Zag dokázal, že Slováci túžia po zaujímavom bývaní 1 483
 10. Volkswagen a jeho štedrá nádielka modelov 1 468

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Trnavskí policajti postrelili dvoch mužov, jeden zraneniam podľahol

Podozriví narazili do dvoch policajných áut, keď sa snažili ujsť.

DOMOV

Notár počítal s tým, že bude ústavným sudcom

Harabina komentovať nechcel.

KOMENTÁRE

Rok 1996: Sledovali nás a odpočúvali

Denník SME bol pre Vladimíra Mečiara od začiatku ako červená muleta pre býka.

Neprehliadnite tiež

Inštruktorka krav magy ukazuje základné techniky, ako zneškodniť násilníka

Radka Škublová je trénerkou krav magy. Predviedla, ako vyzerá účinná sebaobrana žien.

Poznáme fitness trendy na rok 2018. Necháte sa zlákať?

Rok 2017 sa najviac niesol v znamení nositeľných technológií a trénovania s vlastnou hmotnosťou. Zmeny nebudú radikálne.

Stĺpček Osmelené

Dobrý deň, vyzlečte sa

Na pracovných pohovoroch som získala pocit, že so mnou nie je niečo v poriadku.

Ak chcú ženy dojčiť dve či tri deti súčasne, musia často veľa vysvetľovať

Tandemové dojčenie sprevádza mnoho nedorozumení a mýtov.

Etické nakupovanie je výzva. Ukazuje, čo sme schopní obetovať a na čom nám záleží

Je to ťažké, ale nie nemožné. Už ste niekedy uvažovali nad etikou pri nákupe oblečenia?