SME
Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

Krb: Aké brikety vybrať

Brezové polená ihrajúce plamienkami v kozube, praskajúca smrečina s vôňou živice v kozubovej peci či bukové polená, ktoré svojím intenzívnym plameňom príjemne vyhrievajú zrekonštruovaný rodinný dom na vidieku. Všetky majú čosi spoločné. Sú zárukou toho, ž

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – Stock.XCHNG)

e zvíťazíme nad zimou bez ohľadu na to, aká chladná bude.

Čo robiť v prípade, ak pripravená siahovica nestihla pre daždivé počasie do zimy dostatočne preschnúť, alebo sme podcenili prípravu a zisťujeme, že storočná mrazivá zima bude predsa len príliš tuhá na to, aby sme vystačili so svojimi zásobami? Existujú riešenia, ktorými možno zvíťaziť nad chladom.

Brikety, peletky či štiepka. Rašelina, slama, piliny, seno, slnečnica či dokonca kôra, alebo odpadový papier. Ponuka moderných ekologických palív je natoľko rozsiahla, že zorientovať sa je takmer nemožné. Pripravili sme pre vás sprievodcu, ktorý vám prezradí všetko, čo potrebujete vedieť.

Kusové drevo

Tento sezónny tovar je na sklonku jesene dostupný iba v obmedzenom množstve a to iba v prípade vysokej pridanej hodnoty. Znamená to, že predajcovia ponúkajú už iba naštiepané a krátené kusové drevo uložené na paletách, pripravené k priamej distribúcii. Ide zväčša o drevo surové, ktorého spaľovanie je bez ďalšieho presychania neekonomické a v niektorých peciach prakticky nemožné. Keďže predajcovia si nelámu hlavu tým, aké množstvo vody je v dreve obsiahnuté, svoju produkciu merajú na priestorové metre, či už ukladané, alebo voľne sypané.

V závislosti od uskladnenia trvá rok až dva, kým sa surové drevo stane súcim na použitie, pričom jeho vlhkosť je možné zmerať v domácich podmienkach digitálnym vlhkomerom. Ten je v predajnej sieti dostupný v cene približne 100 eur a za vhodné palivo sa pokladá to, ktorého vlhkosť klesla pod hranicu 20 percent. Výnimkou je drevo vzduchosuché, ktoré je v ponuke iba zriedkavejšie.

Tona suchej mäkkej smrečiny má takmer rovnakú výhrevnosť ako tona tvrdej bučiny. Iba objemové nároky na jej skladovanie sú vyššie a polčas prikladania je pre nižšiu koncentrovanosť drevenej hmoty v objeme o čosi kratší.

Cena za ukladaný priestorový meter: 50 eur
Výhrevnosť: 10 MJ/kg pri 40-percentnej vlhkosti
+ dovoz bez ďalšej manipulácie do dvora
- nutnosť dosychania
- príliš nákladné pre celoročnú sezónu

Piliarske odrezky s kôrou

Drevovýroba produkuje počas celého roka na pílach odpad, ktorý vzniká pri opilovaní guľatiny na prizmy, hranoly či dosky. V surovom nespracovanom stave ide o okrajové časti zväčša smrekovej a borovicovej guľatiny, kde tretinu až polovicu celkového objemu tvorí kôra.

V ponuke sú počas celého roka nekrátené zvyšky zväčša v štvormetrových dĺžkach alebo krátené na polovicu, či na želanie v dĺžke vhodnej pre prikladanie do pece či kozuba.
Keďže ide o odpadový materiál, píly, ktoré ho ponúkajú, sa snažia zbaviť sa ho priebežne. Ide preto o surové drevo, ktoré so sebou okrem vysokej vlhkosti nesie i ďalšiu nástrahu. Je ňou podstatne nižšia výhrevnosť ako pri kusovom dreve. Kôra má takmer o polovicu nižší energetický potenciál a vyššie nároky na kyslík pri spaľovaní. V peci, ktorá nemá najlepší ťah, klesá jej výkon výrazne smerom nadol. Vyšší obsah živice môže pri nedokonalom spaľovaní zvýšiť zanášanie pece a komína. Opadávajúce piliny a kvapkajúca živica znečisťujú manipulačný priestor.

Cena za priestorový meter: 20 eur
Výhrevnosť: 7 MJ/kg pri 50-percentnej vlhkosti
+ dostupná cena
+ neobmedzené spaľovanie
- pomalé dosychanie
- nižšia výhrevnosť
- práca pri ktorej sa znečistíte

Piliny

Pri delení a opracovávaní dreva vo výrobe je vedľajším produktom odpad vo forme pilín a hoblín, ktorých obsah vody je závislý od druhu výroby a spracúvaného materiálu. Ponúkajú ho zväčša malé prevádzky, ktoré sa nezaoberajú ich ďalším spracovaním alebo majú prebytky, ktoré nedokážu spotrebovať pri svojom vlastnom energetickom zásobovaní.
Ich spaľovanie je v tradičných výhrevných telesách na pevné palivá obtiažne, ba niekedy nemožné. Aj napriek tomu domácnosti siahajú po pilinách, aby ich primiešaním k ostatnému palivu oddialili polčas prikladania do pece na úkor jej výhrevnosti. Úspech oslavujú obzvlášť tí, čo na staré nevyhovujúce komíny s nízkym ťahom inštalovali nové pece na pevné palivo, ktoré sú tak prevádzkované v nie veľmi vhodnom redukovanom režime s nedokonalejším spaľovaním.

Piliny možno efektívne zužitkovať pri vykurovaní dielne, garáže či iných technických priestorov v jednoduchej pilinovej peci. Pevne natlačené piliny pomaly tlejú a odovzdávajú teplo sálaním priamo do okolia.

Cena za tonu: 30 eur
Výhrevnosť: 10,9 MJ/kg
+ výhodná cena
- zlé skladovanie
- veľmi obmedzená použiteľnosť

Drevené brikety

Ak sa drevený odpad vysuší na desaťpercentnú vlhkosť a v drvičke rozdrobí na jemnú hmotu, možno ho lisovať rôznymi technológiami do brikiet, ktorých tvar a veľkosť možno prispôsobiť spaľovacím komorám kotlov, kozubov a piecok. Cieľom je vytvoriť kompaktné palivo s vysokou hustotou a výhrevnosťou, ktoré je možné spaľovať bez akýchkoľvek úprav v tradičných peciach.

Brikety sa lisujú bez prímesí a ich scelenie zaistí tlak lisu, ktorý je možné kombinovať aj s ohrevom. Čím je objemová hmotnosť brikety vyššia, tým vyššiu objemovú výhrevnosť a pomalšie horenie možno očakávať.

Brikety sa na trh dodávajú v rôznych podobách - lámané valce rôznych dĺžok, rezané valce s kalibrovanou dĺžkou, plné brikety, brikety s otvorom vo vnútri či tehličky rôznych tvarov a veľkostí. Tvar sa odvíja od technológie lisu a nijakým spôsobom neovplyvňuje horenie. Platí jediné pravidlo. Čím je povrch brikety väčší v pomere k jej objemu, tým lepšie sa k nej pri horení dostane kyslík.

Keďže brikety sa pri predaji účtujú podľa hmotnosti a majú takmer jednotnú desaťpercentnú vlhkosť, pri kúpe sa možno zorientovať podľa protokolu o meraní výhrevnosti, ktorým disponuje väčšina výrobcov. Druh použitej dreviny je po zhustení do brikiet nepodstatný. Čo však výrazne znižuje výhrevnosť, je obsiahnutá kôra. Najkvalitnejšie brikety sú bez obsahu kôry a majú objemovú hmotnosť za hranicou 1200 kg/m3.

Kúrenie briketami má svoje špecifiká. Počas horenia zväčšujú svoj objem a tak treba pri prikladaní nechávať voľný priestor pre ich expanziu. V peci s normovaným ťahom a prísunom vzduchu horia na nerozoznanie od tvrdého kusového dreva, pri slabom ťahu a prísune vzduchu beží kotol v tlmenej prevádzke s nižšími teplotami podobne ako pri kúrení drevom.

Cena za tonu: 140 eur
Výhrevnosť: 18,9 MJ/kg
+ celoročná dostupnosť
+ pohodlná manipulácia
+ okamžité použitie bez sušenia

Agrobrikety

Keďže dopyt po drevenom odpade v posledných rokoch prudko narastá a začali sa oň zaujímať najmä teplárne, výrobcovia brikiet začínajú siahať po dostupnejších materiáloch z poľnohospodárskej výroby, ktoré doposiaľ zostávali bez úžitku na poliach. Najčastejšie ide o slamu - obzvlášť drevitú z repky olejnej - ale aj o menej kvalitné seno či výlisky z olejnín, ktoré sa používajú v krmovinárstve.

Spracovávané sú rovnakým spôsobom ako drevený odpad a lisujú sa bez prísad. Výsledkom sú brikety s výhrevnosťou na úrovni drevených brikiet. Ich emisie sú však o čosi vyššie a počítať treba aj s približne 20-percentným podielom popola. Ten je však možné rovnako ako pri dreve použiť pre hnojenie záhradky, trávnika a pozemkov v bezprostrednom okolí domu.

Agrobrikety sa dajú spaľovať vo všetkých peciach, ktoré sú určené pre kusové drevo. Opäť však platí pravidlo, že prevádzkové parametre kotla majú byť v súlade s požiadavkami jeho výrobcu. Kľúčový je dostatočný prísun vzduchu a normovaný ťah.

Kvalita a vlastnosti poľnohospodárskych surovín sa medziročne líšia a tak o kvalite každoročnej produkcie napovie protokol o výhrevnosti a emisiách, ktorý má každý zodpovedný výrobca k dispozícii pre spotrebiteľov.

Cena za tonu: 120 eur
Výhrevnosť: 18 MJ/kg
+ celoročná dostupnosť
+ pohodlná manipulácia
+ okamžité použitie bez sušenia
- vyšší obsah popola

Rašelinové brikety

V posledných rokoch sa na našom trhu začali objavovať aj brikety rašelinové. Svojou obmedzenou výhrevnosťou nie sú kandidátom, ktorý chce zastúpiť palivové drevo, ale ponúkajú alternatívu tam, kde sa doposiaľ ako palivo používalo hnedé uhlie.

Manipulácia s nimi je čistejšia ako pri uhlí, produkujú popol, ktorý možno využiť na hnojenie a ich výhrevnosť kopíruje energetickú efektívnosť hnedého uhlia. Výhodou sú aj podstatne nižšie emisie a obnoviteľnosť tohto zdroja. V prípade cenovo výhodnej dostupnosti môžu pomôcť vyplniť medzeru v nedostatku ostatných druhov palív.

Cena za tonu: 115 eur
Výhrevnosť: 15 MJ/kg
+ efektívna náhrada za hnedé uhlie
+ čistejšia manipulácia
+ použiteľný popol
- vysoká popolnatosť
- nižšia výhrevnosť

Pelety

Peletky sú technologickou obdobou brikiet, ktorá bola navrhnutá tak, aby umožňovala automatizáciu. Ide o lisovaný granulát presne definovanej veľkosti s vopred určenou výhrevnosťou, ktorý sa v špeciálnych peciach do ohniska dopravuje posuvným mechanizmom, ktorého beh je riadený elektronikou. Znamená to, že ide o palivo, ktoré ponúka komfort porovnateľný s plynom s jediným dôležitým rozdielom. Palivo je vyrobené z obnoviteľných zdrojov.

Výrobcovia sa riadia neharmonizovanými normami. Svoju vlastnú má Nemecko, Rakúsko, Švédsko a pred časom pribudla nová pod hlavičkou Európskej únie. O ne sa opierajú výrobcovia automatických kotlov na peletky či kozubových kachlí so zásobníkom a automatickým dávkovaním. Ide o palivo a technológiu, ktorá nepatrí medzi najlacnejšie a pre ktorú sú príznačné silné mantinely. Pre spaľovanie v kotle nie je možné použiť iné pelety ako tie, pre aké bol konštruovaný.

Existujú však riešenia v cene pohybujúcej sa na hranici 1000 eur, ktoré umožňujú prestavbu klasickej liatinovej či oceľovej pece na pevné palivo na automatizované spaľovanie peliet. To môže byť záchranou v prípade obmedzenia mobility tam, kde cenovo porovnateľné kúrenie plynom nie je dostupné či už z dôvodu chýbajúcej prípojky, alebo infraštruktúry.

Spaľovanie peliet v iných výhrevných telesách ako na to určených je prakticky nemožné. Pelety sú vyrábané z drevnej hmoty, pripravujú sa nové normy a štandardizácie, ktoré by na úroveň certifikovaných palív postavili aj agropelety.

Cena za tonu: 110 eur agropelety, 150 eur drevené pelety
Výhrevnosť: 18,9 MJ/kg
+ automatizácia
- vysoká nákladovosť

Papierové brikety

Brikety z odpadového papiera sa vyrábajú rovnakou technológiou ako ostatné druhy brikiet a začínajú sa sporadicky objavovať na trhu. Výhrevnosťou dokážu konkurovať drevu, avšak pri premenlivom zložení sú charakteristické vysokou popolnatosťou a emisiami, ktoré zaťažujú životné prostredie. Keďže odpadový papier býva znečistený a obsahuje rôzne farbivá, bielidlá, stabilizačné látky a neurčitý objem plastov, výrobcovia kotlov sa k ich používaniu nestavajú pozitívne.

Svoje miesto si však našli v hobby segmente, kde je možné v domácich podmienkach využiť jednoduchý ručný lis na formovanie papierovej drte rozpustenej vo vode do tvaru brikiet, ktorými možno po vysušení dopĺňať ostatné druhy palív. Objem takto vyrobeného paliva je značne obmedzený, dokáže však pri dostatku voľného času vylepšiť rodinný rozpočet.

Cena za tonu: 130 eur
Výhrevnosť: 15 MJ/kg
+ dostupnosť
- premenlivé zloženie
- vysoká popolnatosť

Ako spoznať kvalitné brikety?

Jednoduchý test si môžete na vzorke urobiť aj doma.

 1. Čím vyššia je objemová hmotnosť brikety, tým lepšie odoláva vzdušnej vlhkosti a menej priestoru vyžaduje na skladovanie. Dlhšie horí a pri rovnakom objeme spaľovacej komory je možné dosiahnuť dlhší polčas medzi prikladaním.
 2. Briketa, ktorá pri ponorení do vody zostane plávať na hladine, má hustotu nižšiu ako 1000 kg/m3 a čím rýchlejšie začne vplyvom vody expandovať, tým slabšie je lisovaná.
 3. Briketa, ktorá pri ponorení klesá na dno, má hustotu vyššiu ako 1000 kg/m3 a postupné prisýpanie soli do vody počas jej rozpúšťania ukáže, ktorá briketa je hustejšia a ktorá nie. Tá čo sa odlepí od dna ako posledná, je najhustejšia.
 4. Hustota však nemá žiadny vplyv na výhrevnosť. Brikety sa účtujú pri porovnateľnej vlhkosti podľa hmotnosti, takže menej kvalitné brikety budú potrebovať iba viac miesta na prepravu a skladovanie.
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Žena

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 2. Home (ale aj) Office
 3. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Zelená Bratislava
 7. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 8. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 1. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Zelená Bratislava
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 5. Ruža zmeny
 6. Úpravy automobilov pre ZŤP
 7. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 8. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 28 427
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 049
 3. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 14 850
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 418
 5. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 619
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 617
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 169
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 000
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 946
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 547
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

CYNICKÁ OBLUDA

Matovičova predstava dobrovoľnosti

Ak premiér hovorí, že plošné testovanie bude dobrovoľné, tak jednoducho klame.

Koronavírus na Slovensku: Bezpečnostná rada rozhoduje o podobe celoplošného testovania (minúta po minúte)

Celkový počet nakazených na Slovensku dosiahol číslo 31 400. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 98 obetí.

Premiér Igor Matovič a prezidentka Zuzana Čaputová na zasadnutí bezpečnostnej rady.

Premiér hovorí o dobrovoľnosti. Kto však nebude mať test, hrozí mu karanténa

Na test stačí prísť na najbližšie odberné miesto.

Premiér Igor Matovič počas tlačovej konferencie.

Polícia zatýkala pre korupciu na pozemkovom fonde

Zadržali aj advokáta Jána Gajana z kauzy Dobytkár.

Neprehliadnite tiež

Čo sa môžu ženy naučiť z vlastnej autoerotiky

Výskum ukázal, že frekvencia nie je až taká dôležitá.

Ilustračné foto.

Pikantné, sladké aj zdravé. Vybrali sme recepty na výborné vaječné jedlá

Vajcia využijete v prílohách aj hlavných jedlách.

Mollie Bloudoff-Indelicatová požiadala svojho priateľa Grega Linchovia počas beztiažového letu na medzinárodnom letisku Dulles.