SME
Nedeľa, 20. október, 2019 | Meniny má Vendelín

Kam dať odpady z domácnosti

Ak sa pustíme do veľkého upratovania či rekonštrukcie, zistíme, že odpady nám prerastajú cez hlavu. Ako sa ich zbaviť bez toho, aby sme preťažovali životné prostredie?

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – Stock.XCHNG)

Čím rýchlejšie žijeme, tým viac odpadu prejde našimi príbytkami.

Za odpady nesie zodpovednosť samospráva, ktorá so zmluvnými firmami zaisťuje, aby sa odpadky z domácností neváľali po uliciach a na čiernych skládkach.

Za povinnú odplatu zaisťuje zber komunálneho odpadu, recyklovateľných materiálov a jej zodpovednosť sa nekončí ani pri nebezpečných a veľkokapacitných odpadoch, ktorých prestupnou stanicou sú zberné dvory.

Skúste to postupne

Bez dobrej organizácie a zabehnutého systému je triedenie odpadu v domácnosti nepríjemnou záležitosťou. Stačí však málo, aby sa veci zmenili. Vymeniť starý smetný kôš za nový s priečinkami a začať si všímať recyklačné značky na obaloch. Práve tie nám prezradia, či obal patrí do netriedeného komunálneho odpadu, alebo ho možno po vytriedení opätovne zrecyklovať.

Koše s priečinkami možno zabudovať do kuchynskej skrinky a výber by sa mal odvíjať od toho, aké možnosti triedenia odpadová spoločnosť ponúka. Kým na sídliskách sú zaužívané zberné kontajnery s farebným značením, v obciach sa možno stretnúť s farebnými vrecami a vývozným harmonogramom. Vo všetkých prípadoch je taktika rovnaká. Oddeliť opätovne použiteľný odpad od nerecyklovateľného a upraviť ho tak, aby pri doprave zaberal minimum priestoru. Spoznať ho podľa symbolu dvoch uzavretých šípok, ktoré prezrádzajú aj to, o aký materiál ide.

Ak ste doposiaľ odpad netriedili, vhodné je vybudovať si nové návyky postupne. Začať môžete papierom, neskôr pridáte plasty, kovy a ostatné druhy odpadu.

Spinky sa tolerujú

Každý kus papiera je možné opakovane vrátiť do výroby približne päťkrát, kým sa jeho vlákna pri opätovnom spracovaní neskrátia natoľko, že sú na výrobu nového papiera nevhodné. Do zberného kontajnera s modrým značením patria noviny, časopisy, knihy, obálky, dokumenty či kartónové škatule, ktoré sú suché a neboli pri použití znečistené. S kovovými spinkami, cvernovým viazaním či plastovými okienkami v obálkach si hlavu lámať nemusíte. Pri rozvlákňovaní papiera ich v továrni odstránia. Vyvarovať sa však treba vhadzovaniu hygienických vreckoviek, plienok, samolepiek či viacvrstvových papierových obalov, ktoré recyklovať nemožno. Ak si pamätáte, s akými balíčkami ste chodili do školského zberu, určite máte jasno v tom, čo je na recykláciu vhodné.

Plast neznamená len PET fľaše

Plasty sú v našich odpadkoch početnejšie ako papier a tak možno žlté kontajnery vidieť takmer na každom rohu. Mnohí si myslia, že sú určené výhradne pre zber PET fliaš z nápojov. Nie je to však pravda. Plastový odpad zahŕňa tégliky z mliečnych výrobkov, igelitové vrecká a potravinové obaly, fólie, igelitové tašky a všetky ostatné plastové obaly.

Drobné znečistenie od potravín nie je prekážkou, dôkladné umytie sa vyžaduje iba pri znečistení od olejov a tukov.

Obaly patria do kontajneru deformované tak, aby zaberali čím menej miesta. Papierové etikety či plastové zátky fliaš odstraňovať netreba, na ďalšie spracovanie však nesmú putovať obaly od chemických látok, hliníkové viečka a výrobky z PVC. Pri veľkej spotrebe fliaš v domácnosti je dobrým pomocníkom mechanický lis, ktorý ich dokáže po zatiahnutí páky deformovať na desatinu objemu.

Porcelán medzi sklo nepatrí

Aj keď sú nezálohované sklené obaly na ústupe, tradícia ich separovania žije v nás. Do zberných kontajnerov možno vkladať prázdne fľaše od nápojov, sklené nádoby, rozbité poháre a jednoduché výplne okien. Žiaľ, väčšina kontajnerov nepočíta s tabuľovým sklom a tak jeho vkladanie dnu môže byť problémom. Do kontajnera nepatria vrstvené sklá s bezpečnostnými fóliami, automobilové sklá, sklené výplne s drôtenou výstuhou, zrkadlá a rozhodne nie porcelán. Kým niektoré z nich sú nebezpečným odpadom, iné spadajú do kategórie veľkorozmerného či komunálneho odpadu.

Z recyklačných liniek vstupuje materiál zväčša do závodov na výrobu tepelnoizolačných materiálov. Roztavená sklená drvina sa rozvlákni a končí v podobe vaty na fasádach budov a v podkroviach.

Informácie hľadajte u starostu

Niektoré odpadové spoločnosti očakávajú pomoc aj pri separovaní iných druhov odpadu. Stretnúť sa možno s kontajnermi na kovy a vrstvené obalové materiály, prípadne firmy určujú špeciálne pravidlá, ako ich prikladať do kontajnerov s iným druhom odpadu.

Ak neviete, kam so škatuľami z mlieka a džúsov alebo plechovkami, nahliadnite na web vašej samosprávy. Vrstvené škatule z nápojov podniky lisujú do veľkoformátových tabúľ, ktoré sa používajú v stavebníctve.

Za likvidáciu elektroniky už ste raz platili

Vypálenú úspornú žiarovku, nefunkčnú batériu, starú práčku, chladničku či vysávač je najjednoduchšie odovzdať na miestach spätného odberu, ktorých zoznam nájdete na stránke http://www.ekolamp.sk/.
Ide o predajcov elektroniky, ktorí pri kúpe nového spotrebiča či príslušenstva odoberú tie, ktoré už doslúžili. Bez ohľadu na to, kde ste ich kúpili a o akú značku ide.

Mnohí z nich ponúkajú pri rozvoze elektroniky odobranie tej pôvodnej a nie je výnimočné, ak žiadajú, aby boli spotrebiče kompletné – s motormi, uzavretými chladiacimi okruhmi a všetkými súčasťami, ktoré si vyžadujú pri recyklácii špeciálnu pozornosť. Obce pre sústreďovanie elektroodpadu vyhradzujú priestory s pravidelnými termínmi vývozu, v mestách možno využiť pre odovzdanie zberné dvory.

To, že odber starej elektroniky je bezplatný, by vás nemalo prekvapiť. V cene každého nového svetelného zdroja či akejkoľvek elektroniky je započítaný poplatok za recykláciu.

S X-kami opatrne

Nielen elektronika vyžaduje samostatný prístup, ak doslúži, ale aj nebezpečné odpady, ktoré by v prírode mohli uškodiť. Staré nepoužité zvyšky liekov patria do zberných košov v lekárňach, autobatérie, pneumatiky, farby, riedidlá, chemikálie a obaly od nich znečistené by mali putovať do zberného dvora, odkiaľ poputujú do špecializovaných firiem, ktoré sa zaoberajú ich likvidáciou.

Na nebezpečný odpad by vás vždy mal upozorniť vystúpený symbol X uvedený na obale.

Zo smetí hnojivo

Tam, kde prichádza do úvahy samostatné spracovanie bioodpadu na obecnom kompostovisku či priamo vo dvore, praktické sú rozložiteľné vrecká, v ktorých môže odpad putovať priamo na spracovanie. Aj keď na prvý pohľad pripomínajú plast, v skutočnosti ide o materiál, ktorý sa pri styku s vodou rozpadne skôr, ako sa stihne jeho obsah skompostovať.

Kompostovať možno nielen organický materiál zo záhrady, ale aj nespotrebované zvyšky pokrmov a odpadky, ktoré vznikajú pri príprave surovín na varenie. Z odpadu, ktorý by netriedený skončil na skládke, tak vznikne kvalitné hnojivo, ktoré sa vracia späť do kolobehu prírody.

Zberné dvory nie sú pre firmy

Ak hovoríme o dielcoch z bytového jadra, nábytku, rôznych stavebných konštrukciách a podobne, útočiskom je zberný dvor alebo sezónne umiestňované kontajnery. Samosprávy počítajú s tým že nie každý odpad možno uložiť do smetného kontajnera pred domom a tak smetné, ktoré platíte, pokrýva aj zbernú službu.

Aby bola zaistená hospodárnosť zbernej služby a zamedzilo sa zhromažďovaniu podnikateľského odpadu, každý zo zberných dvorov má pevne stanovené pravidlá.

Tie zväčša nariaďujú veľkorozmerný odpad triediť, rozoberať ho na kompaktné súčasti a stanovujú limity, koľko odpadu môže každý občan mesta či obce ročne odovzdať bez úhrady.

Pravidlá sú nastavené tak, že občania sa majú kde zbaviť všetkého, čo sa rozhodnú opustiť pri rekonštrukcii bytu. Do zberného dvoru možno zaviezť aj obmedzené množstvo stavebných sutín.

Ak chcete ušetriť náklady za dopravu, využiť môžete špeciálne „upratovacie akcie“, ktoré samosprávy zabezpečujú podľa harmonogramu zväčša dvakrát ročne. V jarnom a jesennom období pristavujú veľkokapacitné kontajnery na vopred ohlásené miesta, do ktorých možno uložiť to, čo by ste inak viezli do zberného dvora.

Pri rozsiahlej stavebnej rekonštrukcii vzniká viac odpadu, ako je možné umiestniť do zberného dvora. Ide zväčša o výkopovú zeminu, stavebnú sutinu, murivo, betón či strešné krytiny za dobou životnosti. Najúspornejšou cestou je ponúknuť ich za odvoz v miestnej inzercii. Záujemcovia ich zväčša používajú na vyrovnanie a spevnenie pozemkov.

Ak ide o drobnú sutinu, ktorou možno spevniť cesty, záujem môže prejaviť aj samotná obec či urbariát, ktoré môžu materiál využiť na spevnenie poľných a lesných ciest. Ak záujemcu nenájdete, budete musieť o odvoz požiadať špecializovanú firmu. Tá na vopred určené miesto pristaví veľkokapacitný kontajner a zabezpečí jeho odvoz a vyprázdnenie na skládke či v recyklačnom podniku, ktorý odpad nadrví.

Užitočné rady:

Obmedzenia na zberných dvoroch v Bratislave

Objemný odpad – najviac 200 kg/osoba/mesiac
Biologicky rozložiteľný odpad – najviac 50 kg/osoba/týždeň
Elektroodpad – bez obmedzenia
Kovový odpad – bez obmedzenia
Drevený odpad - najviac 200 kg/osoba/mesiac
Pneumatiky – najviac 4 kusy/osoba/6 mesiacov
Železný šrot, sklo, papier, plasty – bez obmedzenia

Čo sa platí za kontajner na veľký odpad

 • Firmy kalkulujú pristavenie kontajnerov v závislosti od objemu, kilometrovného, stojného a druhu klasifikovaného odpadu, ktorý do kontajnera poputuje.
 • Za 2,5-kubíkový kontajner pre triedenú stavebnú sutinu zaplatíte od 120 eur nahor, za veľkokapacitný sedemkubíkový kontajner na netriedený odpad zaplatíte viac ako 160 eur.
 • Vo väčšine prípadov platí pravidlo, že stavebný odpad sa triediť vyplatí, sadzby za jeho uloženie na skládkach sú nižšie.
 • Ak je potrebné umiestniť kontajner mimo súkromného pozemku, treba k tomu povolenie samosprávy, s ktorým sa zväčša viaže aj príslušný správny poplatok.

Čo robiť, aby ste mali čo najmenej smetia

 1. Nakupujte vždy do vlastnej nákupnej tašky a zaobstarajte si plátenné vrecko aj na chlieb a pečivo. Zamedzíte tomu, aby sa skládky plnili igelitovými taškami a mikroténovými vrecúškami.
 2. Pri výbere potravín sa rozhodujte aj podľa toho, v čom sú zabalené. Uprednostnite vratné sklené fľaše pred jednorazovými plastovými, vyhýbajte sa tovaru v individuálnych a nerecyklovateľných obaloch, uprednostňujte väčšie balenia pred menšími.
 3. Kupujte si do vlastných fliaš mlieko z mliečneho automatu, nakupujte čapované čistiace prostriedky a uprednostnite vážené suroviny namiesto balených.
 4. Dajte veciam druhú šancu. Každú vec, ktorú si zakúpite na burze alebo v secondhande, zachránite pred vyhodením na skládku.
 5. Vyhýbajte sa tovarom na jedno použitie a nekupujte akciové, zvýhodnené a letákové produkty iba preto, že marketing predajcu je silnejší ako váš momentálny úsudok.
 6. Nepodliehajte módnym trendom a kupujte si výrobky s nadčasovým dizajnom. Zabránite tomu, aby vyšli z módy skôr, ako sa opotrebujú.
 7. Umiestnite na schránku informáciu o tom, že nesúhlasíte s vhadzovaním nevyžiadanej pošty a letákov.
 8. Neprenášajte nepotrebné veci na dlhé roky do pivnice, kde sa zmenia na nepoužiteľný odpad. Ponúknite ich namiesto toho v inzercii a nájdete niekoho, komu dokážu ešte dnes poslúžiť.

Pokuty aj po roku

Pokiaľ ste sa rozhodli šetriť na úkor ostatných a vyhodíte napríklad starý nábytok alebo nefunkčný sporák na drevo do škarpy, hrozí vám za to pokuta. Určuje ju zákon o odpadoch, pričom rozlišuje, či takto urobil občan - fyzická osoba alebo podnikateľ. Pokutu za odloženie odpadu na čiernu skládku možno dať až rok potom, čo to na vás niekto ohlásil - vyrubí vám ju oddelenie životného prostredia na obecnom alebo mestskom úrade. Peniaze poputujú do environmentálneho fondu.

Občan môže dostať pokutu vo výške najviac 166 eur, podnikateľ až 6 639 eur. Pri opakovaní vášho nežiadaného správania do jedného roka sa pokuta zdvojnásobí - fyzická osoba môže vtedy zaplatiť 332 eur.
(mg)
Dajú sa ušetriť peniaze triedením odpadu?

Triedenie odpadu síce okamžite na úsporách nepocítite, je však spoločenskou zodpovednosťou, daňou za konzumný spôsob života. A je to najmenej, čo môžeme spraviť, aby sme sa neutopili v odpadkoch. Keď v domácnosti začnete triediť odpad, vo väčšine miest a obcí, žiaľ, okamžité úspory nepocítite. Je to preto, že častejšie ako pre množstvový zber sa samosprávy rozhodujú pre úhradu poplatkov za komunálny odpad paušálom. Platí sa teda za osobu a nie za objem či hmotnosť netriedeného odpadu, ktorý sa vyhodí. V danom roku teda domácnosť, ktorá do sivého kontajnera vyhodí napríklad len štyri kilogramy netriedeného odpadu na osobu, zaplatí rovnako ako domácnosť, kde sa objem vyšplhá aj na 331 kilogramov na osobu (priemer na osobu na Slovensku).

Na odvoze vami vytriedeného odpadu síce samospráva môže ušetriť – odvoz farebných kontajnerov na plast, sklo či papier, alebo likvidácia (spracovanie) ich obsahu môže byť zvýhodnená – ale občan túto skutočnosť pocíti len vtedy, ak sa samospráva rozhodne pre nižšie náklady v jednom roku znížiť poplatok (miestnu daň) v nasledujúcom roku.

Iné je to pri množstvovom zbere, keď domácnosti najmä na vidieku, ale aj v niektorých mestách zaplatia len za vrecia so zmiešaným odpadom a vrecia s vytriedeným odpadom im odvezú bezplatne. Takýchto samospráv je však na Slovensku minimum.

Od januára 2010 platí, že obce musia vytvoriť podmienky pre separovanie štyroch zložiek odpadov – sklo, kovy, papier a plasty.

(ht, mg)

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Žena

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)
 2. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch
 3. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo
 4. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
 5. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
 6. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie
 7. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 %
 8. Nestarnú, ale dozrievajú
 9. Rýchlejšie doma. Už čoskoro.
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 1. Pripojte sa na nový internet už aj v oblasti Gemera a Novohradu
 2. Na Kysuciach budete môcť surfovať na internete rýchlejšie
 3. Na Orave dobre aj s novým optickým internetom
 4. Aj do Liptovského Mikuláša dorazí nová optická sieť
 5. Najnovšia ponuka optického internetu na Spiši
 6. V oblasti Prešova budete môcť využiť nový optický internet
 7. V okolí Levíc budete mať možnosť využiť nový, rýchly internet
 8. Moderný a spoľahlivý internet aj na Hornom Zemplíne
 9. Surfujte na novej optickej sieti aj na Dolnom Zemplíne
 10. Už aj v Košiciach sa pripojíte do modernej optickej siete
 1. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo 15 229
 2. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie 14 384
 3. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope 13 929
 4. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant 8 341
 5. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 7 939
 6. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 7 816
 7. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 % 7 590
 8. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov? 7 494
 9. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti) 7 377
 10. Čo všetko dnes majú deti v mobiloch? Boli by ste prekvapení 6 423

Hlavné správy zo Sme.sk

Sudca Lindtner z Threemy: Kočner si tyká so všetkými, no jeho vplyv sa preceňuje

Na zabíjačke u Rehákovcov bol aj predseda bratislavského súdu. Kvôli Kočnerovi neodišiel.

Dávid Lindtner.
Boris Johnson zažil v parlamente ďalšiu prehru.
Poľský reportér a publicista. Študoval žurnalistiku, holandčinu a sociológiu na univerzite vo Vroclave, a potom ročný reportážny program vo Varšave. Pracuje v neziskovke Instytut Reportażu (Reportážny inštitút) vo Varšave a ako novinár na voľnej nohe. Jeho prvá kniha nedávno vyšla na Slovensku pod názvom Všechny Louisovy děti. V súčasnosti píše tretiu knihu, ktorá bude o súčasnom Holandsku. Je ženatý a je hrdým otcom deväťmesačnej dcérky. Na Slovensko prišiel na diskusiu na festivale Jeden svet.
Hráči Prievidze na ilustračnej fotografii.

Neprehliadnite tiež

Maurícius nie je nedostupný, cestovať naň možno celý rok

Ostrov v Indickom oceáne má multikultúrneho ducha.

Typické pláže na Mauríciu

Budúcnosť je teraz: Svetoví dizajnéri navrhujú inteligentné šaty

Futurizmus v móde dostáva úplne nový rozmer.

Zendaya v šatách od Tommyho Hilfigera

Čo vás čaká v najbližšom magazíne smeŽeny?

Prečítajte si rozhovor s tenistkou Dominikou Cibulkovou.