Ako zazimovať záhradu

Na príchod mrazov treba pripraviť trávnik, zeleninové hriadky, ale aj výsadbu stromov, okrasné záhony a terasu.

(Zdroj: Stock.XCHNG)

Čím dôkladnejšie sa postaráte o to, aby ste pripravili záhradu na zimný odpočinok, tým viac od nej môžete očakávať v budúcoročnej sezóne.

Obdobie vegetačného pokoja je dôležité nielen pre rastliny, ale aj pre pôdu. Znamená pre ne oddych, počas ktorého zregenerujú svoje sily.

Pôda čerpá v celej svojej hĺbke vlahu a spracúva zásobu organických živín, pletivá rastlín pomalým tempom vyzrievajú a pripravujú sa na budúcoročnú reprodukciu. To si však vyžaduje dôkladnú jesennú prípravu.

1. Trávnik musí zosilnieť

S príchodom jesene trávnaté porasty menia svoju stratégiu prežitia. Namiesto toho, aby investovali energiu do intenzívneho rastu stebiel, snažia sa rozširovať trsy a koncentrovať energiu v podzemných častiach. Preto treba upraviť ich výživu. S dusíkatým hnojením je koniec a k slovu sa musia dostať hnojivá s vyšším podielom draslíka a fosforu. Posilnia rast koreňového systému a prispejú k zosilneniu a zahusteniu porastu. Tomu prispieva aj útlm v intenzite kosenia.

Jednoročné buriny s príchodom zimy umierajú. Ostatné sa však zazimujú rovnako ako trávnatý porast. Preto je jesenné obdobie najlepším časom pre ich trvalé odstránenie. Účinok herbicídov v období spomaleného rastu klesá a tak je vhodné skombinovať ich s mechanickým odstraňovaním. Existuje mnoho nástrojov, ktoré vytiahnu buriny s väčšinou ich koreňového systému. S nožom sa púšťajte iba do tých najmenších plôch.

2. Prevzdušnenie pomôže koreňom

Pôda prekrytá hustým porastom stráca kontakt so vzduchom a postupne klesá aj jej schopnosť absorbovať zrážkovú vodu. Korene trpia a bez prísunu vzduchu je ich regenerácia pomalšia. Preto netreba ani v jesennom období zabudnúť na prevzdušňovanie trávnika.

Je iba na vás, či sa rozhodnete pre vertikutáciu, alebo sa chopíte prevzdušňovacích vidiel, ktoré otvoria nové kanály v trávnatej mačine. Pieskový presyp zvýši priepustnosť zeminy, dôkladná vertikutácia odstráni nielen mŕtve časti trsov trávy, ale aj bariérovú vrstvu machu.

Pri zarezávaní okrajov trávnika je vhodné dosievaním odstrániť defekty, ktoré vznikli pri letnom užívaní trávnatej plochy. Od jesenného zahusťovacieho výsevu síce nie je možné očakávať okamžité zázraky, získate však dostatočný predstih na to, aby v jarnom období zmizli defekty o poznanie rýchlejšie.

3. Preč so všetkým, čo prospeje plesni

Snežná pleseň je pre trávnik čoraz väčším postrachom a meniaca sa klíma tomu len prospieva. Preto je vhodné pred príchodom prvého snehu vyhrabať z porastu všetky organické materiály, či už ide o lístie, zvyšky zaschnutej buriny, alebo machový podrast.

Čím menej živín pre zimnú fuzariózu na trávnatej ploche zostane, tým budú na jar napáchané škody menšie. Ak je však váš trávnik v rizikovej zóne a každoročne bojujete s jeho poškodením, k jesennej údržbe patrí aj použitie fungicídov.

Znížiť treba aj samotnú záťaž trávnika. Mokré jesenné počasie znižuje pevnosť podkladových vrstiev a zašliapané trsy veľmi rýchlo hynú. Opatrnosť je na mieste aj pri ranných prízemných mrazoch, keď sa porast láme a vytvára živnú pôdu pre hubové ochorenia.

4. Tráva nesmie dusiť stromy

Prichádza nielen obdobie jesenného rezu drevín, ale aj čas, keď treba obnoviť misky pod korunami ovocných stromov. Plytké kyprenie kopírujúce plochu koruny zaistí prevzdušnenie koreňov a odstránenie trávnatého porastu zabezpečí lepší prísun zrážok v zimných mesiacoch.

Je výhodné spojiť kyprenie s hnojením organickými hnojivami. Najväčší dôraz treba venovať okrajovým častiam, v ktorých sa nachádza najviac vlásočnicových koreňov. Čím menej bude podrast konkurovať stromu, tým viac úžitku od neho možno očakávať. Ak ste misky doposiaľ podceňovali a nechali ste trávu, aby dusila rast ovocných drevín, nezabudnite na ich pravidelné obnovovanie v nasledujúcich sezónach.

5. Výsadbu chráňte pred zverou

Mladú výsadbu a dreviny v rizikových zónach treba chrániť proti obhrýzaniu zverou. Existuje množstvo bariér od chemických prípravkov až po mechanické zábrany.

Najosvedčenejšie je však kovové pletivo, ktoré pri mladých stromčekoch môže slúžiť aj ako kôš na ochrannú vrstvu lístia. To zamedzí vzniku mrazových trhlín, ktorým však možno predchádzať náterom roztoku vápenného hydrátu vo vode. Biely povlak ničí machy a lišajníky, odráža silné slnečné lúče a chráni kmeň pred namrznutím.

6. Menej otužilým stromom treba pomôcť

Ak ste minulý rok utrpeli škody pri nárazovom mokrom snehu, ktorý polámal konáre na všetkom, čo mu prišlo do cesty, nezabudnite na to, aby ste vyviazali konáre tují do kužeľov. Menej otužilé dreviny ochráni nástielka z lístia či zabalenie do jutovej, alebo netkanej textílie. A aby ste nezabudli na poslanie drevín v zimných mesiacoch, umiestnite na ne kŕmidlá pre vtáčatá.

Pozornosť treba venovať aj zhromažďovaniu lístia napadnutého hrdzou a ovociu s moniliózou. Ak nekompostujete teplou metódou a vyhýbate sa používaniu vápna v komposte, vyvezte ich radšej na obecnú skládku bioodpadov.

7. Buriny na záhone nesmú zostať

Po zbere zeleniny z hriadok sa treba postarať o to, aby si pôda v zimných mesiacoch oddýchla. Treba jej dodať odčerpané živiny a pripraviť ju tak, aby načerpala zásobu vody na novú sezónu a využila mráz na zlepšenie svojej štruktúry. V prvom kroku sa však treba zbaviť vytrvalých burín. Obzvlášť tých, ktoré sa rozmnožujú koreňovými odrezkami. Čím viac sa vám ich podarí zo záhonov odstrániť, tým bude ich populácia viac pod kontrolou.
Začnite vnímať hriadky ako celok a myslite na to, že chodníčky patria každý rok na nové miesto. Preto ich pri hnojení nevynechávajte z hry. Rozhádžte po celej ploche kompost, pridajte živiny vo forme vyzretého hnoja a zbavte sa na ploche trávy z posledného kosenia a lístia z orecha, ktorému sa v komposte darí rozkladať iba pomaly.

Tesne pred príchodom mrazov sa treba pustiť do rýľovania. Veľké hrudy, ktoré vznikli spracovaním pôdy na hĺbku rýľa, otvoria vode a vzduchu cestu do hlbších vrstiev a vzniknuté dutiny zachytia zimnú zrážkovú vodu. Pomôže aj mráz. Ten postupne rozdrobí hrudy na menšie časti, ktoré bude možné na jar zapracovať do roviny. Prevrátená zemina schová semienka burín do neaktívnej hĺbky a prispeje k nižšej populácii zimujúcich škodcov. Čím neskoršie sa rozhodnete rýľovať, tým viac škodcov zničíte.

Nezabudnite, že:

Jemné krásky si žiadajú pozornosť

Bez zazimovania sa nezaobídu ani okrasné záhony a skalka.

Okrem prevzdušnenia pôdy a odstránenia burín sa pred zimou treba postarať o to, aby chúlostivé rastliny boli chránené proti mrazom. Ruže si vyžadujú zostrih a ochranu koreňov prihrnutím hliny alebo vyzretého kompostu. Mulč v hrúbke 20 centimetrov ochráni najcitlivejšie partie rastlín.

Pri stromčekových ružiach je najcitlivejšia zóna v mieste vrúbľovania, teda tesne pod korunkou. Ohybné mladšie rastliny treba pritiahnuť sponou k zemi a prihrnúť ochranným valom, pevnejšie ich zaviňte do jutovej či netkanej textílie, ktorá bude dostatočnou bariérou pre holomrazy.

Rovnakým spôsobom treba chrániť aj ostatnú chúlostivú výsadbu. Či sa pre nastielanie rozhodnete použiť slamu, seno, kompost, jutovinu, netkanú textíliu či konáre ihličnanov, je iba na vás. Vo všetkých prípadoch je ich úloha rovnaká. Ochránia rastliny pred prudkým striedaním teplôt a zmiernia účinky mrazu. Netreba však zabúdať na dostatočnú zálievku, pretože kolobeh vody s príchodom zimy neustáva.

Nie všetky rastliny dokážu prezimovať vonku. Tie, ktoré si nevystačia s desaťcentimetrovým zostrihom a prípadným nastielaním, treba zo záhona presťahovať a zazimovať v pivnici či zimnej záhrade. Zabudnúť netreba na niektoré druhy cibuľovín či rastliny zo záhradného jazierka. Len pri skalničkách treba brať ohľad na druhy, ktoré vyžadujú ochranu, avšak neznášajú vlhké prostredie. Premočený mulč by ich mohol zahubiť.

Terasa má zostať prázdna

Ak sa o drobné opravy postaráte teraz, ušetríte si cenný čas na jar.

Záhradný nábytok, ktorý odolával letným rozmarom počasia, treba zakonzervovať a skryť pod strechu, kde nebude vystavený snehu a striedaniu teplôt. Po naolejovaní, navoskovaní či obnove povrchového náteru patrí do skladu alebo garáže. Ak sa o drobné opravy postaráte teraz, ušetríte si cenný čas pre jarné prebúdzanie.

Kým kvetináče s muškátmi, citrusy a ostatné kvitnúce ozdoby terasy a parapetov poputujú opäť na svoje teplejšie zimné stanovisko, aby načerpali nové sily, nádoby s celoročnou výsadbou treba ochrániť pred premŕzaním. Možno ich zakopať do záhonu alebo obaliť izolačným materiálom, ktorý ich ochráni pred nízkymi teplotami. Ak uprednostníte prírodné materiály s miestnou dostupnosťou, odľahčíte svoj rozpočet.

Skontrolovať treba drevené časti konštrukcie terasy, ktoré by mohli zatekať. Previerkou by mali prejsť aj plotové stĺpiky, aby ich nezničila zamŕzajúca voda.

Nezabudnite na náradie

Bez povšimnutia nesmie zostať ani náradie.

Nádoby na zber dažďovej vody treba pred zimou vyprázdniť a odložiť mimo dosahu zrážok. Záhradné hadice a techniku pre rozvod vody treba skryť a zazimovať tak, aby ich zamŕzajúca voda nemohla poškodiť. Aj keď výrobcovia udávajú po vypustení vody odolnosť voči nízkym teplotám, skráteniu životnosti sa bez odkladania nevyhnete.

Kosačka patrí do garáže s vypusteným palivom a olejom až po dôkladnom očistení od zvyškov tráv a hliny. Tie totiž spôsobujú koróziu jej plechových častí. Vyplatí sa využiť cenovo zvýhodnené jesenné previerky predajcov a servisných stredísk, ktoré zabezpečia nielen výmenu opotrebovaných súčiastok, ale aj doladenie a nastavenie motora.

Ručné náradie zbavené nánosov hliny ochráni tenká vrstvička oleja. Vyvarovať by ste sa však mali skladovaniu v prekúrených priestoroch. Drevené násady zmenou mikroklímy trpia a tak je výhodnejšie chladné stanovisko ako prekúrený sklad.

Posledné zvyšky síl a energie by mali patriť kompostu. Odpady, ktoré sa po spotrebovaní vyzretého materiálu nahromadili v rýchlokompostéri či kompostovacom sile, potrebujú dostatok kyslíka na to, aby do prvých mrazov prešli počiatočným štádiom rozkladu. Pravidelné prehadzovanie zaistí prísun kyslíka, ktorý je pre rozmnožovanie baktérií nevyhnutný. Ak túto činnosť nezanedbáte, do príchodu snehovej pokrývky sa objem odpadu zníži na polovicu.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Žena

Inzercia - Tlačové správy

 1. Letná ponuka: Predplatné SME.sk len za 9,90 €
 2. Keď Slováci krotia morský vietor
 3. Už aj čerpacia stanica OMV Spišská Nová Ves je v novom šate
 4. 10 tipov z histórie: ako zbohatnúť podľa úspešných velikánov
 5. Zákazníkov sme odmenili darčekmi v hodnote 250 000 €
 6. Robila som domáci džem z ovocia z Kauflandu. Ako to dopadlo?
 7. Porovnanie najobľúbenejších last minute destinácií
 8. Vizuálny smog je problém
 9. Reportáž: Na Záhorí vyrábajú svetové omietky
 10. Volkswagen Arteon spája limuzínu s rodinou
 1. Podceňovať skúšobné jazdy sa pri výbere vozidla neoplatí
 2. Slováci nakupujú viac slovenskej zeleniny a ovocia ako vlani
 3. Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky nezaskočia
 4. Letná ponuka: Predplatné SME.sk len za 9,90 €
 5. HB Reavis rozširuje svoje portfólio v Londýne už o piaty projekt
 6. Keď Slováci krotia morský vietor
 7. Ochrana pred tropickou horúčavou
 8. Pivovar Šariš investoval do kultúry
 9. Už aj čerpacia stanica OMV Spišská Nová Ves je v novom šate
 10. Savills Investment Management kupuje Gdanski Business Center II
 1. Porovnanie najobľúbenejších last minute destinácií 17 709
 2. Vizuálny smog je problém 10 664
 3. 10 tipov z histórie: ako zbohatnúť podľa úspešných velikánov 4 994
 4. Objavte najvzácnejšiu hubu na svete. Rastie na Liptove 3 871
 5. Najvýhodnejšia dovolenka v Tatrách a Liptove 3 140
 6. Volkswagen Arteon spája limuzínu s rodinou 3 050
 7. Reportáž: Hranolky z McDonald’s sú zložené z 5 ingrediencií 2 743
 8. Spoznajte exotický Zanzibar od severu až po juh 2 550
 9. Prešovská Spinea tromfla Japoncov a spresnila roboty 2 181
 10. Letná ponuka: Predplatné SME.sk len za 9,90 € 2 112

Hlavné správy zo Sme.sk

AUTO

Vývojár palív v F1 pre SME: Niekedy vieme viac ako technici

Benoit Poulet už začína vyvíjať benzín na budúci rok.

KULTÚRA

Pri kázaní jej otca odpadával kostol, pri jej speve masy. Zomrela Aretha Franklin

Speváčka odišla po dlhom boji so zákernou chorobou.

Neprehliadnite tiež

Mama feminizmu a stará mama Frankensteina bola tá istá osoba

Mary Wollstonecraftovú počas života nenávideli.

Stĺpček Osmelené

Dokedy budem môcť hlásať, že som liberálka?

Človek sa bojí, že stratí kontrolu nad životom.