SME
Utorok, 4. október, 2022 | Meniny má František

Striedavá výchova zachová mamu aj otca

Od prvého júla budú môcť súdy pri rozvode manželstva s deťmi alebo pri úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom využiť možnosť striedavej starostlivosti rodičov. Umožňuje im to novelizovaný zákon o rodine.

Samotný zákon, ktorý umožní striedavú starostlivosť rodičov, nič nerieši. Ako bude využitý v prospech detí a rodičov je v rukách všetkých zainteresovaných.Samotný zákon, ktorý umožní striedavú starostlivosť rodičov, nič nerieši. Ako bude využitý v prospech detí a rodičov je v rukách všetkých zainteresovaných. (Zdroj: Ilustračné - SME / Vladimír Šimíček)
Čo sa od 1. júla mení
v zákone o rodine
 • Zavádza sa striedavá osobná starostlivosť rodičov o dieťa.
 • Do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov súd môže dieťa zveriť vtedy, ak sa preukáže, že obaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať a majú záujem o osobnú starostlivosť.
 • Súd musí zistiť, že to bude v záujme dieťaťa a že takto budú jeho potreby zaistené lepšie.
 • Aby sa súd striedavou osobnou starostlivosťou zaoberal, musí s tým súhlasiť aspoň jeden z rodičov.
 • Súd sa takýmto návrhom musí zaoberať aj vtedy, ak druhý rodič s návrhom nesúhlasí.
 • Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.
 • K striedavej starostlivosti sa vyjadruje aj dieťa. Súd pri rozhodovaní vždy prihliadne na jeho záujem, najmä na citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti s druhým rodičom.
Zdroj: zákon o rodine

Vlani sa u nás zosobášilo 26 356 dvojíc, rozviedlo sa 12 671 manželstiev. Na sto uzavretých manželstiev pripadlo 48 rozvodov. To znamená, že takmer každá druhá dvojica sa časom rozchádza. Rozvody manželstiev s maloletými deťmi tvorili až 64 percent z celkového počtu.

Doteraz pri rozvode rodičov alebo odluke súdy väčšinou deti zverovali do výchovy a opatery matiek (napríklad vlani sa to týkalo 12 480 detí, ale otcom prisúdili deti len v 1349 prípadoch). O júla by sa tento pomer mohol zmeniť.

Mesiac u mamy a mesiac u otca

Novela zákona o rodine umožní súdom od 1. júla využívať systém striedavej starostlivosti o deti po rozvode rodičov. Budeme si privykať, že deti už nebudú len v osobnej starostlivosti jedného rodiča, ale mesiac či týždeň budú môcť byť u mamy a potom rovnaký čas u otca.

Vo svete je takéto striedanie detí u rodičov bežné. Najstaršie a kladné skúsenosti s ňou majú v amerických štátoch Kalifornia a Arizona. „Striedavka nie je strašiakom, ale šancou pre dieťa mať konečne právo na oboch milujúcich rodičov," hovorí Barbora Kamrlová, predsedníčka občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.

Iniciátor zákona, rozvedený otec Jozef Ďurček povedal, že tento zákon bolo potrebné prijať, lebo v určitých prípadoch sa dieťa stávalo rukojemníkom v rukách rodiča, ktorému bolo zverené do osobnej starostlivosti. „Okrem toho stále viac otcov túžilo byť rovnocennými a rovnoprávnymi rodičmi, ktorí svoje deti vychovávajú aj po rozvode," povedal Ďurček.

Výhody či nevýhody má ukázať čas

V Česku je striedavá starostlivosť o deti uzákonená už dvanásť rokov Súdy takto umiestnili šesťtisíc detí. Verejná mienka sa mení pomaly. Nedávno jej výrazne pomohol výrok predsedu ústavného súdu Pavla Rychetského, ktorý na margo striedavej starostlivosti povedal: „V súdnej judikatúre stále pretrváva taká povera, že tým vhodnejším a lepším pre výchovu, najmä detí v útlom veku, je zásadne matka. Zákon a medzinárodné dohovory však hovoria niečo iné. Hovoria, že obaja rodičia majú rovnaké rodičovské práva, sú si rovní. Nie je možné jedného z nich, dokonca iba pre pohlavie, preferovať."

Slovenské ministerstvo spravodlivosti pri predložení tohto poslaneckého zákona do parlamentu najskôr namietalo, že zákonu nepredchádzala žiadna odborná diskusia a pripomienky jednotlivých rezortov. Prekážalo mu aj doslovné prevzatie českej právnej úpravy vrátane jej terminológie. Tento týždeň sa jeho tlačový a informačný odbor vyjadril, že ministerstvo rešpektuje aktuálny právny stav. „Prax ukáže výhody a nevýhody tejto právnej úpravy," stojí v stanovisku.

Najťažšie bude prekonať stereotyp

Doteraz mohli slovenskí rodičia uskutočňovať určitú formu striedavej starostlivosti o dieťa iba vtedy, ak medzi sebou uzatvorili dohodu a súd ju schválil. Po novom je takéto riešenie uvedené priamo v zákone.

Striedavá starostlivosť


Plusy:

 • Zachováva deťom oboch rodičov.
 • Obaja ich môžu vychovávať a nielen ich navštevovať.
 • Vyrovnáva porozvodovú absenciu otcov vo výchove.
 • Prináša obom rodičom čas na oddych, sebarealizáciu.
 • Vyrovnáva mocenské postavenie rodičov po rozvode či rozchode.
 • Predchádza zneužívaniu moci jedným z rodičov a konfliktom.

Mínusy:

 • Právna úprava nie je komplexná.
 • Mnohé matky sa budú báť verejnej mienky.
 • Zotrvačnosť súdov, kurátorov, oddelení starostlivosti o deti robiť veci po novom.
BRATISLAVA. Striedavá starostlivosť má byť umožnená aj vtedy, ak jeden z rodičov uzatvorenie takejto dohody blokuje.

O novelu bojovali najmä rozvedení otcovia, ktorým matky často bránili v styku s deťmi a neumožňovali im podieľať sa na ich výchove.

Striedavá starostlivosť o deti po rozvode rodičov prináša podľa slovensko-českej spoločnosti Striedavá starostlivosť o deti významné zrovnoprávnenie vzťahu dvoch rodičov, ktorí dieťa vychovávali, a zrušenie doterajšej nerovnováhy porozchodovej starostlivosti o dieťa. „Dieťa má možnosť byť vychovávané oboma rodičmi, ktorí ho vychovávali do rozvodu prakticky v rovnakej miere. Nejde tak ani o kvantitu, ale dostupnosť kvality tejto výchovy a starostlivosti o dieťa, teda o kvalitu rozvoja dieťaťa z dlhodobého hľadiska," uviedla predsedníčka tejto spoločnosti Barbora Kamrlová.

Podľa jej slov aj napriek istým stereotypným názorom v spoločnosti na výchovu detí po rozvode existuje veľká šanca, že takýto typ starostlivosti bude na Slovensku vnímaný kladne. „Myslím, že čím ďalej tím viac ľudí sa bude pozerať na to, čo naozaj prospeje dieťaťu, a nie rodičovi, ktorému ho do starostlivosti zverili," dodala. Problémom v začiatkoch striedavej starostlivosti na Slovensku bude podľa jej slov najmä zmena paradigmy o nenahraditeľnosti matky za každých okolností.

„Dúfame, že otec iba v úlohe továrne na peniaze navždy skončí a že sa skončí aj jeho párnovíkendová starostlivosť," povedal Laco Ďurkovič z Ligy otcov.

Zástupcovia ligy sa však obávajú, že myslenie v hlavách odborníkov samotný zákon nezmení. Na striedavej starostlivosti musia byť zaangažovaní aj sudcovia, právnici, kurátori.

Jarmila Horáková & TASR
Striedavá výchova a návšteva školy

Pri rozhodovaní o striedavej výchove musia rodičia brať do úvahy aj vzdelávanie detí.

BRATISLAVA. Pokiaľ rozvedení rodičia žijú v jednom meste a dieťa si striedajú po týždni či mesiaci, s návštevou školy problém nie je. Podľa platnej legislatívy nie je však možné, aby dieťa navštevovalo súčasne dve základné školy. Ak teda jeden rodič býva v jednej časti mesta a druhý na opačnom konci, musí dieťa navšetvovať len jednu školu.

Ak však každý rodič žije v inom slovenskom meste a rodičia sa rozhodnú pre striedavú starostlivosť s ročnou periodicitou, môže dieťa školy striedať.

Iná situácia však nastáva, ak žijú v dvoch štátoch, napríklad v Česku a na Slovensku či vo Francúzsku.

Podľa školského zákona v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej školy a to aj v zahraničí. O prestupe rozhoduje v rámci rozhodovania o prijatí riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási. Dieťa však musí musí byť riadne zapísané aj v kmeňovej škole na Slovensku.

Rodič musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo, aj predpokladanú dĺžku pobytu a adresu bydliska v zahraničí.
Na konci každého školského roku je preskúšané z vybraných predmetov v kmeňovej škole. Zákon umožňuje vykonať skúšku aj za dva, tri, najviac však za všetky ročníky po ukončení 4. alebo 9. ročníka.

Predmety, z ktorých sa má skúška vykonať, ako aj jej obsah, určí riaditeľ príslušnej školy. Povinným predmetom je vyučovací jazyk.

Jarmila Horáková
Na čo súd prihliada
Zákon o rodine explicitne neurčuje presnú vekovú hranicu dieťaťa, ktoré by bolo vhodné zveriť do striedavej starostlivosti. Je to individuálne, závisí to od vývinových potrieb, citových väzieb, stability budúceho výchovného prostredia. Súd prihliada na záujem maloletého dieťaťa.

Rovnako zákon striktne neurčuje vek dieťaťa, kedy je schopné sa k striedavej starostlivosti vyjadriť. Posúdenie rozsahu schopností a rozumovej vyspelosti dieťaťa vyjadriť samostatne svoj názor je na uvážení súdu (v praxi ide spravidla o deti staršie ako 12 rokov), povedala Viera Benčatová z odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva ministerstva spravodlivosti.

Aj doteraz súdy, ktoré rozhodovali o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, ustanovili znalca (psychológa, psychiatra) ak dospeli k záveru, že vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu je potrebný znalecký posudok. Toto sa bude diať aj pri striedavke.

Ak sa rodič rozhodne súd požiadať o zmenu pôvodného rozhodnia za návrh, ktorý podá na súd, neplatí žiaden poplatok.

Jarmila Horáková
Ako to vnímajú odborníci

Na striedavú starostlivosť rodičov si budeme musieť zvyknúť ako na súčasť rozchodov. A že to nebude celkom jednoduché, vidno aj z vyjadrení odborníkov.

Psychologičky: Názory sa rôznia

Mária Chaloupková, psychologička referátu poradensko- psychologických služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách hovorí, že striedavá starostlivosť môže byť pre dieťa prínosom, ak sa bude vnímať ako možnosť rozšírenia starostlivosti o deti a nie niečo, čo sa by sa malo robiť paušálne.

Jej kolegyňa, detská psychologička a súdna znalkyňa Lýdia Adamcová je presvedčená, že už len existencia striedavej výchovy vracia rovnosť v postavení rodičov a mnohé matky si budú musieť začať vážiť otcov svojho dieťaťa, ktorí sa, samozrejme, svojím správaním o to pričinia.

Chaloupkovú ruší, že v súvislosti s týmto zákonom sa dosť zjednodušuje výlučná starostlivosť jedného z rodičov. „Nedá sa paušálne hovoriť, že výlučná starostlivosť je len negatívna a striedavá starostlivosť len skvelá. Striedavá môže byť skvelá, ak dobre fungujú obaja rodičia, výchova môže byť skvelá aj pri výlučnej starostlivosti," hovorí.

Adamcová zdôrazňuje, že podporuje a drží palce otcom, pretože mnohí nevedia doceniť svoju úlohu pre vývin svojich detí.

Mediátorka: Mohlo by pribudnúť ochoty dohodnúť sa

Bronislava Švehláková, mediátorka rozvádzajúcich sa manželstiev, hovorí, že má šťastie v tom, že sa síce stretáva s rozvádzajúcimi sa pármi, no sú to väčšinou dvojice, ktoré sa chcú dohodnúť.

A hlavným dôvodom sú ich maloleté deti. Súd takúto dohodu manželov o tom, komu bude zverené dieťa do starostlivosti, pravidlá stretávania sa dieťaťa s rodičmi a rovnako aj o výživnom spísanou u mediátora, uprednostňuje.

Mediátorku prekvapilo, aký ohlas táto novela vzbudila v praxi, ale obáva sa, že prevláda príliš veľká nádej na strane otcov. To, že o striedavú starostlivosť požiadajú, ešte neznamená, že súd ju automaticky schváli.

Na druhej strane očakáva väčšiu ochotu oboch rodičov dohodnúť sa.

Advokátka: Rozšírená možnosť voľby

Bronislava Pavelková, advokátka a odborníčka na rodinné právo, hovorí, že striedavá starostlivosť v realite nie je komplexná. V Českej republike na zmeny v zákone o rodine nadviazali tiež zmeny v ďalších verejných predpisoch.

Otázka striedavej starostlivosti sa totiž netýka len súkromného práva - teda vzťahov medzi rodičmi pri výchove dieťaťa a vzťahmi medzi každým z rodičov a dieťaťom. Týka sa aj verejného práva - ktorý z rodičov bude poberať rodinné prídavky (pozn. red: odpoveď v súčasnosti vyplýva zo zákona o rodine), kto si bude uplatňovať daňový bonus, kde bude mať dieťa trvalé bydlisko a podobne.

Odpovede na tieto otázky podľa nej chýbajú, lebo doterajšia právna úprava počíta len s riešením zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, ktorý tieto práva požíva.

Za výhodu považuje zákonom rozšírenú možnosť voľby. Súd už nebude musieť vo svojom rozhodnutí obchádzať zákon cez úpravu stretávania v pomere k osobnej starostlivosti 50:50.

Jarmila Horáková
Čo by mal vedieť rodič

Iniciátora striedavej starostlivosti z Ligy otcov Jozefa Ďurčeka sme sa spýtali na niektoré otázky, ktoré by si mal ujasniť každý záujemca.

Ako by mala striedavá starostlivosť vyzerať v praxi?

„Striedanie detí nie je nikde zákonom upravené, je to na dohode a možnostiach rodičov, prípadne na rozhodnutí súdu tak ako doteraz. Každý by mal nájsť taký model, ktorý bude najviac vyhovovať potrebám a záujmom dieťaťa. Vždy by sa to malo diať s možnosťou aj denného navštevovania druhým rodičom a s využitím technických prostriedkov na komunikáciu, ako sú telefón, mobil, e-mail, Skype, Facebook..."

Budú sa jej môcť dožadovať aj tí rodičia, ktorí už majú rozhodnutie súdov?

„Áno, o úpravu styku môže požiadať každý."

Týka sa striedavá starostlivosť aj nezosobášených rodičov?

„Áno, dôležitý je zápis v rodnom liste."

Je možné, aby rodičia pri striedavej starostlivosti nebývali v tom istom meste?

„Áno, chce to len dohodu."

Čo v prípade, ak jeden z rodičov odíde s dieťaťom do zahraničia?

„Ak rodič odíde s dieťaťom do zahraničia, tak by to malo byť so súhlasom druhého rodiča."

Akým spôsobom má rodič požiadať o striedavú starostlivosť?

„Formou dohody rodičov alebo podaním na súd."

Je možné žiadať o striedavú starostlivosť aj predbežným rozhodnutím, aby súd netrval roky?

„Áno, avšak neviem povedať, ako sa s tým súd vyrovná."

Môžu sa rodičia na striedavej výchove dohodnúť aj mimosúdne?

„Áno, robili to aj doteraz. Najvhodnejšia je dohoda, ktorú spíše mediátor alebo psychológ."

Ste pripravení aj na možnosť, že súdy budú takéto riešenie ignorovať?

„Budúce rozhodnutia súdov treba následne sledovať a vyhodnocovať. Obávam sa zbytočnej opatrnosti súdov."

Môže ju súd nariadiť bez kladného vyjadrenia rodičov?

„Pokiaľ o ňu nepožiada ani jeden z rodičov, súd ju nenariadi."

Jarmila Horáková
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Žena

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 2. V Žiline projektujú železnice pre Londýn, Austráliu i Čínu
 3. Dôležitosť duševnej pohody
 4. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
 5. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň
 6. Druhý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 7. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 8. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 1. V Žiline projektujú železnice pre Londýn, Austráliu i Čínu
 2. Dôležitosť duševnej pohody
 3. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
 4. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 5. Metropolis ostáva bez inflačnej doložky
 6. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň
 7. Druhý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 8. KOSIT hľadá do svojho tímu ďalších vodičov
 1. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať? 7 146
 2. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 6 988
 3. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 5 905
 4. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 5 849
 5. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň 5 503
 6. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 5 080
 7. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 927
 8. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 713
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗
 2. Ján Chomík: Viva México - Pozole rojo s cícerom
 3. Michael Achberger: Indiánsky beh: vhodný pre začiatočníkov
 4. Tereza Mikáčová: Vystúpila som z katolíckej cirkvi, ľahké to nie je.
 5. Martina Paulenová: Ako som sa po dvoch deťoch vrátila k behaniu
 6. Unicef Slovensko: Stroskotané sny afganských dievčat
 7. Michael Achberger: Chudnite podľa DNA: každému sedí niečo iné
 8. Imunoblog: Poranenia, nehody a úrazy u detí - možné komplikácie a riešenia.
 1. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 633
 2. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 7 564
 3. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 5 278
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 4 697
 5. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 891
 6. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 530
 7. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 2 831
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 735
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťZatvoriť reklamu