Keď čísla riadia osud

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či a ako vás môže ovplyvniť dátum narodenia? Možno vám už skrsla myšlienka, čo by bolo iné vo vašom živote (a či vôbec niečo), ak by ste sa narodili – povedzme o dva dni neskôr, alebo o týždeň skôr...

Šestnásteho septembra minulého roku si vás zavolal šéf, aby vám oznámil, že pre znižovanie stavu vás musí prepustiť. O mesiac neskôr – opäť šestnásteho – ste sa dozvedeli, že vaša sesternica mala dopravnú nehodu. A keď vám na ďalší rok šestnásteho januára prišla poštou upomienka o nezaplatení telefónneho účtu s výstrahou o odpojení, na chvíľu ste zapochybovali: Je to naozaj iba náhoda?

82672197-1.jpgČísla sú všade okolo nás. A už od dávnych čias majú svoj magický význam. „Numerológia, teda náuka o číslach, používa základné matematické zákony,“ vysvetľuje numerologička Alena Nemčeková. Neskúma však číselnú kvantitu, ako matematika, ale ich kvalitu. Podľa tejto záhadnej náuky má každé číslo určitú vibráciu, ktorá ovplyvňuje naše vedomie i podvedomie.

Ak by ste si mysleli, že numerológia je novodobou zábavkou, ktorá sa objavila len nedávno, musíme vás vyviesť z omylu. „Jej korene siahajú až do staroveku,“ približuje jej pôvod Alena Nemčeková.

Aj keď to možno znie neuveriteľne - za jedného zo zakladateľov numerológie sa považuje Pytagoras. „Jeho známu vetu o stranách trojuholníka určite netreba nikomu osobitne predstavovať. Zvláštny význam a moc pripisoval číselným hodnotám od jeden do deväť. Jeho charakteristika čísel sa používa aj v súčasnej numerológii. Práve Pytagoras bol presvedčený, že harmónia kozmu spočíva v tom, že všetko je usporiadané podľa číselných vzťahov. To považoval i za tajomstvo sveta - prazákon,“ objasňuje numerologička.

Na filozofiu Pytagora neskôr nadviazal Platón, podľa ktorého sú čísla vnímateľnou podobou nevnímateľného. Čísla sa so svojím mystickým významom stali i súčasťou tajného učenia kabaly. V západnej Európe sa náukou o číslach zaoberali hermetickí filozofi. Numerológia bola dlho zatracovaná, na prelome 19. a 20. storočia sa však opäť dostala na výslnie.

Vibrácie čísiel


Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či a ako vás môže ovplyvniť dátum narodenia? Možno vám už skrsla myšlienka, čo by bolo iné vo vašom živote (a či vôbec niečo), ak by ste sa narodili – povedzme o dva dni neskôr, alebo o týždeň skôr...

Mali by ste inú povahu? Boli by ste úspešnejší v kariére? Mali by ste menej zdravotných problémov? Alebo naopak – ešte viac? Odpoveď ponúka numerologička: „Dátumom narodenia dostáva každý z nás do vienka určité vibrácie čísel, ktoré nás ovplyvňujú a sprevádzajú po celý život. Ich poznaním sa môžeme o sebe veľa dozvedieť, o svojom smerovaní, predpokladoch, ale nielen o sebe - aj o svojich blízkych či priateľoch, možno aj preto, aby sme s nimi lepšie vychádzali.

Vibrácie čísel z dátumu narodenia nám umožňujú zistiť aj to, s akým typom osobnosti máme dočinenia. Vďaka nim si môžeme zodpovedať dôležité otázky o človeku, ktorý nás zaujíma – napríklad: Bude nám to spolu klapať? Je pre mňa tým pravým životným partnerom? Číselné hodnoty z dátumu narodenia vytvárajú energiu, vibráciu, ktorú nevidíme. No môžeme sledovať jej vplyv na schopnosti a možnosti človeka, či už na mentálnej, alebo fyzickej úrovni - počas celého života, alebo len na určité obdobie.

Smerovanie každého z nás v živote však nezávisí len od toho, kedy sme sa narodili. „Z hľadiska numerológie významnú úlohu zohráva aj meno človeka. Podľa numerologického kľúča majú všetky písmená krstného mena aj priezviska určitú číselnú hodnotu. V spojitosti s dátumom narodenia tak možno presnejšie charakterizovať povahu a schopnosti danej osoby,“ vysvetľuje Nemčeková a dodáva: „Základom numerológie je numerologická mriežka. Do nej vpisujeme čísla, súčty a medzisúčty z dátumu narodenia a číselné hodnoty mena. Každé číslo má špecifickú vibráciu. Podľa toho rozlišujeme čísla mentálne, vodcovské, energetické, fyzické, duchovné a citlivé, čo nám umožňuje povedať o človeku aký je, akú má vonkajšiu a vnútornú psychiku, na čo má predpoklady či nadanie.“

Numerológia a veštenie


84120930-2.jpgMnohým z nás už pri prvom počutí slova numerológia napadne slovíčko mágia alebo veštenie. Podľa Aleny Nemčekovej to nemá opodstatnenie: „Veštenie je predpovedanie na základe magických schopností, a tie má iba pár vyvolených. Numerológia využíva na predpovede čísla z dátumu narodenia a môže ju študovať skoro každý. Netreba mať špeciálne vlohy či predpoklady, je to štúdium ako každé iné, pri ktorom zohráva dôležitú úlohu učiteľ. Dobrý numerológ vie pomocou dátumu narodenia a niekoľkých kontrolných otázok zistiť, čo sa nám udialo v období posledných rokov, ako sme zvládali či nezvládali problémy a prekážky. Dokáže nám poradiť, ako postupovať ďalej.“

Určite vám však nepovie, či zajtra stretnete muža svojich snov, urasteného fešáka s modrými očami, ktorý sa bude volať Michal a bude z Pezinka.

„Vie vám vypočítať, kedy máte vhodné obdobie na vybudovanie nových vzťahov. Tiež vám dokáže poradiť, kedy je vhodné uzavrieť manželstvo, prípadne aké perspektívy má váš vzťah,“ vysvetľuje odborníčka a pridáva príklad z praxe: „Pred niekoľkými rokmi za mnou prišla známa, v tom čase 30-ročná slobodná žena, ktorá mala priateľa. V ich vzťahu to však škrípalo – čím viac sa snažila, tým to bolo horšie. Poradila som jej, aby sa na istý čas prestala tak veľmi snažiť a viac sa zamerala na svoju pohodu, ktorú bude určite cítiť aj jej okolie. O pár týždňov ma potešila správou, že sa zoznámila s novým partnerom. Pozrela som sa na ich spoločné vibrácie a povedala som jej, že do dvoch rokov bude matkou. Iba sa tomu neveriacky smiala. Po spoločnej dovolenke sa však k priateľovi nasťahovala, hoci musela zmeniť bydlisko i prácu. O pol roka bola svadba. Dnes sú šťastnými rodičmi už dvoch dcérok.“


Neverím, že by mohli čísla ovplyvňovať naše životy
Rastislav Zárodňanský, 29 rokov, Bratislava

Rastislav.jpgAk mám byť úprimný, k numerológovi by som sa sám asi nevybral. K veštkyni sa však rozhodla zájsť po radu moja kamarátka, a tak som s ňou išiel ako „podpora“. A popri tom som si dal vyložiť karty i ja.

Veštkyňa mi povedala aj niečo z numerológie. Samozrejme, beriem jej výklad s rezervou. Človek by si z neho mal vziať iba to pozitívne, čo sa mu hodí. Určite to netreba špeciálne riešiť či analyzovať. Myslím si, že všetky magické charakteristiky - či už pri znameniach zvieratníka, alebo pri číslach - sú príliš všeobecné. Každý si v nich môže nájsť to svoje. V tom je asi aj ich čaro.

Veštci či numerológovia sú predovšetkým dobrými psychológmi, ktorí vedia správne odhadnúť človeka. Ak má problémy, povzbudia ho, pomôžu či poradia. Podľa situácie vedia použiť jednotlivé časti charakteristík. Neverím však, že by čísla mohli ovplyvňovať naše životy.

Diana.jpgNumerologičku som vyhľadala zo zvedavosti
Diana Mareková Theizlová, 40 rokov, Bratislava

Numerologičku som vyhľadala pred takmer dvoma rokmi viac-menej zo zvedavosti. Chcela som zistiť, čo sa môžem od nej dozvedieť a tiež som to chcela porovnať s tým, čo som sa už dávnejšie dozvedela od veštkyne.

Bez toho, aby som jej o sebe prezradila i čosi viac ako celé meno a dátum narodenia, mi povedala, že som šťastne vydatá a mám šikovné dieťa.

Zaujalo ma, že vyzdvihla pohybové nadanie mojej – v tom čase 3-ročnej dcérky, na ktoré ma upozornila a poradila, aby som tento talent rozvíjala.
K numerológii sa prikláňajú submisívne typy osobnosti
Júlia Štermenská, psychologička a psychoterapeutka
Aj keď sú psychológia a numerológia dve odlišné odvetvia, predsa len medzi nimi môžeme nájsť istý spájací prvok – obe sa snažia svojím spôsobom priblížiť k človeku a pre mnohých ľudí sú obidve zaujímavou témou. Niekedy sú využívané len pre zábavu, napríklad keď si čítame populárne psychologické články, alebo sa pokúšame o numerologický výklad dátumu narodenia podľa návodu v časopise.

Na druhej strane, ak sa človek nachádza v kríze, na životných križovatkách – utieka sa k nim v snahe nájsť riešenie. Niekomu stačí porozprávať sa s priateľmi, rodičmi, iný si prečíta horoskop, ďalší siahne po numerológii či vyhľadá psychoterapeuta.

Práve posledný variant je v istom zmysle najťažší. Bariérou nemusí byť len obava navštíviť terapeuta, keďže ide o stále pretrvávajúce spoločenské tabu, ale samotný fakt, že človek musí niekam ísť, vynaložiť istú aktivitu, môže byť v krízovej situácii vyčerpávajúci.

Samozrejme, vždy záleží od typu osobnosti, či a akú pomoc zvolí, čomu dôveruje. Submisívne typy osobností, u ktorých prevládajú sklony k závislému spôsobu správania, sa prikláňajú k rôznym alternatívnym prístupom. Typickou črtou týchto ľudí sú i sklony k magickému mysleniu. Numerológiu preferujú aj ľudia prahnúci po alternatívnych spôsoboch života, hľadajúci porozumenie v niečom mystickom či nadpozemskom.
Aký nás čaká rok?
Zistiť, v akej ročnej vibrácii sa práve nachádzame, nie je zložité. Stačí spočítať čísla z dátumu, kedy sme naposledy mali narodeniny. Ak je môj dátum narodenia napríklad 23.7.1973, moje posledné narodeniny boli 23.7.2008. Spočítame všetky čísla jednotlivo (aj tie dvojciferné) 2 + 3 + 7 + 2 + 0 + 0 + 8 = 22. Aj toto číslo rozložíme na dve samostatné číslice, ktoré spočítame: 2 + 2 = 4. Takto sme si vypočítali svoju osobnú ročnú vibráciu, ktorá funguje od našich posledných narodenín po tie nasledujúce. Ak nám vyšli čísla 4, 7 alebo 8 - vo všeobecnosti je to náročné obdobie, počas ktorého by sme nemali robiť zmeny či zadlžovať sa, nie je vhodné ani na pôrody. Ročná vibrácia čísla 1 zase predstavuje dobré obdobie na nové začiatky, s výnimkou vzťahov – na tie je dobrá vibrácia čísla 6. Vibrácia čísla 5 nám prináša šťastie a ochranu planéty Jupiter. V tejto etape sa môžeme pustiť aj do takých vecí, o ktorých v podstate nevieme, ako dopadnú, môžeme začať podnikať či cestovať. V ročnej vibrácii 6 stretávame partnerov na vážne a dlhodobé vzťahy, je to veľmi dobré obdobie aj na prírastok do rodiny. V období vibrácie čísla 3 sa rozvíjajú veci začaté vo vibrácii čísla 1, táto etapa je tiež vhodná na štúdium a cestovanie. Vo vibrácii čísla 2 stretávame ľudí, ktorí majú v našom živote zohrať nejakú dôležitú rolu, no vážnym zmenám by sme sa mali vyhýbať. Osobná ročná vibrácia čísla 9 je naplnením a zakončením 9-ročného cyklu, možeme pociťovať úzkosť a ne-pokoj z toho, čo príde v nasledujúcom cykle, ktorý by mal byť na vyššej úrovni.

Numerologická rada: Ak robíme bežné rozhodnutia, vybavovania na úradoch či dôležité stretnutia, predpoklad úspechu je, ak ich budeme realizovať vždy v deň, kedy sme sa narodili - bez ohľadu na mesiac.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Žena

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 2. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 3. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
 4. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
 5. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
 6. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
 7. Slovensko má historicky najvyšší počet ľudí bankujúcich online
 8. ZSE ako jediné prináša Virtuálnu batériu pre fotovoltiku
 9. First moment: Španielske pobrežie patrí medzi najpredávanejšie
 10. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma
 1. Podnikanie a významné ukazovatele v roku 2019
 2. Smartfóny Samsung Galaxy S priniesli množstvo inovácií
 3. eKasa prichádza na Slovensko
 4. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 5. 4 úkony, ktoré treba absolvovať po založení s.r.o.
 6. Konferencia - EU support for research
 7. A dynamic year in the industrial and logistics sector
 8. Hotovosť je na ústupe. Karty akceptujú aj v kostole či na ulici
 9. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 10. Zápis do Registra partnerov vo verejnom sektore
 1. Na dôchodok si možno sporíte zle. Šesť zásad správneho šetrenia 19 132
 2. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 12 406
 3. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 9 220
 4. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 8 308
 5. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 6 078
 6. Hotovosť je na ústupe. Karty akceptujú aj v kostole či na ulici 4 933
 7. First moment: Španielske pobrežie patrí medzi najpredávanejšie 4 608
 8. Esin Group: Líder Iniciatívy poľnohospodárov vydiera 4 184
 9. Zbrojársky líder z Považia pomáha ľuďom 4 038
 10. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 3 863

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Kedy tu mávate leto? Vlani bolo v stredu

Reportáž z najchladnejšieho miesta na Slovensku.

Píše Emil Višňovský

Dankova kauza ukázala, že naši politici si nevážia vzdelanie

Stačí im ničím nekrytý papier.

Neprehliadnite tiež

Vzťahová poradňa: Odkedy sa poznáme, klamem partnerovi o svojej práci

Klinická psychologička radí pri dvoch problémoch.

Ilustračné foto.

Mejkap do práce: Ako ho zvládnuť rýchlo a jednoducho

Zjednodušte si život a každodennú rannú rutinu.

Oľga Beständigová: Som silná, aj keď som podľahla závislosti

Úspešná krasokorčuliarka rozpráva o tanci na ľade aj o bulímii.

Rádiové dievčatá svietili v tme a zomierali. Firma o nich klamala

Maľovali ciferníky, advokáti ich nechceli brániť.

Rádiové továrne zamestnávali na maľovanie svietiacich ciferníkov najmä mladé ženy. Mnohé z nich boli tínedžerky.