Snívam, snívaš, snívame...

Utekáte lesom. Snažíte sa uniknúť neznámemu mužovi, ktorý vás prenasleduje. Cítite zúfalstvo a neopísateľný strach. Vtom zazvoní budík. Našťastie.

Sen a snívanie je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Možno si teraz pomyslíte: to nie je môj prípad, mne sa nikdy nič nesníva. Omyl! „Spánok bez sna jednoducho neexistuje,“ vysvetľuje psychologička a psychoterapeutka Júlia Štermenská. Čas, keď spíme, prebieha v cykloch, ktoré trvajú 120 až 150 minút. „Spánkový cyklus sa začína plytkým spánkom. Postupne sa spánok prehlbuje, až dosiahneme fázu hlbokého spánku a napokon takzvaný paradoxný REM spánok,“ objasňuje odborníčka. V prvých spánkových cykloch na začiatku noci je väčšie zastúpenie hlbokého spánku, ktorý je významný pre odpočinok. Preto je pravdivá ľudová múdrosť, že spánok pred polnocou je nenahraditeľný. Smerom k ránu hlboký spánok ubúda, v niektorých spánkových cykloch môže dokonca chýbať úplne. Pribúda však paradoxného REM spánku. Ten zase môže absentovať v cykloch na začiatku noci. Paradoxný spánok je dôležitý pre duševné funkcie, napríklad pre pamäť a učenie. Počas neho sa najviac sníva, sny majú silný emotívny náboj a sú farebné. Počas noci prebehne zvyčajne štyri až šesť spánkových cyklov. Spánok je prerušený niekoľkokrát krátkym prebudením. Príčinou prebudenia môžu byť silnejšie podnety z okolia, ako je hluk alebo svetlo, ale aj obsah snov, pohyb tela. „Ak je prebudenie kratšie ako štyri sekundy, nezapamätáme si ho,“ dodáva Štermenská.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sen náš každonočný
„Sen je zážitok obrazových, zvukových a iných zmyslových vnemov vytváraných mozgom počas spánku,“ vysvetľuje odborníčka. Ako dodáva, udalosti v snoch bývajú často neuskutočniteľné alebo málo pravdepodobné, a snívajúci nad nimi zvyčajne nemá kontrolu. Výnimkou je bdelé snívanie, v ktorom si snívajúci uvedomuje, že sníva a niekedy je schopný ovplyvňovať snovú realitu, v ktorej sa nachádza. Ako však sen vzniká? „Podľa teórie vzniku snov sa informácie z rôznych oblastí v našom mozgu fil-trujú a koordinujú kontrolným centrom, ktoré oddeľuje závažné podnety od nepodstatných. Len čo zaspíme, spomínané oblasti v našom mozgu začínajú prejavovať rôznu aktivitu či útlm. Bez kontroly centra z nich vznikajú fantastické kombinácie,“ objasňuje vznik sna Júlia Štermenská. Snová REM fáza sa opakuje približne každých sto minút a trvá vždy desať až dvadsať minút.

Denné upratovanie
Sny sa líšia svojou kvalitou a intenzitou. Najpočetnejšie zastúpenie však majú takzvané sny denného upratovania. „Sú to sny, ktoré odrážajú a komentujú udalosti nášho denného života,“ vysvetľuje psychologička. Ďalšiu kategóriu tvoria sny, ktoré nesúvisia s naším denným životom, ale idú ďalej do minulosti. Akoby sa snažili vyliečiť starú ranu alebo pomôcť danej osobe nájsť zmysel svojho života integrovaním osobnej minulosti. Osobitnou kategóriou sú numinózne sny. „Tie sú nabité nezvyčajnou psychickou energiou. Vyskytujú sa v nich univerzálne symboly a archetypy. Objavujú sa v okamihoch životnej krízy alebo môžu ukazovať cestu veľkého vývoja novej osobnosti, ktorý máme dosiahnuť,“ dodáva Štermenská.

Ríša spánku je sídlom nášho podvedomia, s ktorým v bdelom stave nevieme komunikovať – bráni nám v tom naše vedomie, hoci treba povedať, že niektorí ľudia dokážu svoje podvedomie používať aj mimo spánku. „Pretože sen sa vymyká kontrole vedomia, často sa považuje za niečo iracionálne a neskutočné,“ konštatuje Štermenská a dodáva: „Podľa súčasnej teórie sú sny stelesnením našich úzkostí, sú nočnými zápasmi o prekona-nie problémov, zobrazujú vstrebávanie nových informácií, ale je to aj spôsob, akým sa myseľ zbavuje nepotrebných informácií. Sen často reflektuje udalosti nášho života, potreby. Hovorí nám, že nás niečo trápi, že je v nás niečo inak, ako si uvedomujeme. Je zjednocujúcou výpoveďou, ktorá má schopnosť obsiahnuť všetky tieto kategórie.“

Preč so zlými snami!
Ak sa pýtate, či je možné ovplyvniť obsah sna, tu je odpoveď odborníčky: „Pri vedomom snívaní je to možné. Ide o uvedomovanie si stavu snenia. Zjednodušene povedané, keď vám uprostred sna svitne, že je to len sen. V tom okamihu je už len malý krôčik od toho, aby ste daný sen začali kontrolovať.“ Sny sú podľa Štermenskej akousi pomôckou, v ktorej riešime minulosť, súčasnosť i budúcnosť. V období nepohody, dlhodobejšom pesimistickom nastavení, úzkostiach a depresiách sny túto skutočnosť zrkadlia a môžu byť menej príjemné. Bolo by neužitočné zbavovať sa ich. Aj nepríjemné sny sú totiž pre nás užitočné. Pomáhajú ventilácii prežívania a hľadaniu stratégií. Za najúčinnejšie vyriešenie osobnej situácie a psychického nepohodlia považuje psychologička určité formy relaxácie, prípadne inej odbornej pomoci - psychoterapie, ktorá je účinnejšia ako farmakologické prípravky. „Ak vás dlhodobo trápia desivé sny či nočné mory, mali by ste ich konzultovať s lekárom, ktorý prípadne indikuje i farmakologickú liečbu, keďže takéto sny môžu byť aj odrazom vážnejších problémov,“ radí odborníčka.

Snár - áno alebo nie?
Možno i vy patríte do skupiny ľudí, ktorí veria, že sny majú určitý význam. „Na pohodlnejšie určovanie významu snov vznikli špeciálne výkladové knihy nazývané snáre,“ uvádza Štermenská. Ak sa však chcete snami vážnejšie zaoberať, je užitočnejšie vyhýbať sa lacným radám a snárom so „zaručenými“ informáciami o tom-ktorom symbole. Podľa odborníčky môže mať ten istý symbol u rôznych ľudí úplne iný význam: „Len ten, komu sa sen sníva, môže dospieť, aj keď niekedy za pomoci druhých, k správnemu významu snovej symboliky. Spozná ho intuitívne, najčastejšie po dlhšom uvažovaní a kladení otázok.“

Podľa formy výkladu sna rozlišujeme symbolické, šifrovacie a analytické výklady. Kým pri symbolickom je predmetom skúmania obsah sna ako celok, pri šifrovacom výklade sa z celého deja vyberajú dôležité predmety a udalosti, ktoré odborníci pomocou kľúčovacej metódy prekladajú do zrozumiteľného jazyka. „Obidve metódy sú však považované za neobjektívne, nevedecké a výrazne naivné,“ upozorňuje psychologička. Za vierohodnú a vedeckú metódu sa považuje iba analytický výklad snov, ktorý definoval vo svojom diele Výklad snov Sigmund Freud. „Metóda rozoberá sen na čiastkové deje, ktoré skúma samostatne, pričom však neobsahuje takmer žiadne metaforické a symbolické preklady. Význam objektov vysvetľuje na základe znalostí rôznych psychických útvarov,“ osvetľuje podstatu analytickej metódy Štermenská.

Erotické sny nie sú tabu
Erotické sny sa už určite niekedy vkradli do spánku každého z nás. „Nech sú akékoľvek, netreba sa za ne hanbiť,“ konštatuje odborníčka. Aj keď podľa nej erotické sny mnohé napovedia, nesmieme ich brať doslovne, ani z nich vyvodzovať prehnané závery. Avšak zamyslieť sa nad nimi a zrekapitulovať si ich, je často užitočné. „Mať občas erotický sen je úplne prirodzené a v poriadku, a to nielen pre ľudí, ktorí práve partnera nemajú, ale aj pre tých, ktorí žijú intenzívnym sexuálnym životom,“ ubezpečuje o „normálnosti“ takýchto snov Júlia Štermenská. Erotické sny môžu vyjadrovať tajné túžby, odrážať každodenný život, ale aj osobné potreby.

Erotické fantázie môžeme prežívať s ľuďmi, ktorých považujeme za atraktívnych alebo ich milujeme. „V snoch však zažívame aj sexuálne pocity voči ľuďom, ktorí nás v skutočnosti nepriťahujú,“ dodáva psychologička a pridáva závery zaujímavého prieskumu: „Na čo muži a ženy pri sexe myslia, zostane väčšinou ich tajomstvom. Čo však prežívajú v snoch, poodhalil britský psychológ Brett Kahr, ktorý vyspovedal niekoľko stoviek žien a mužov vo veku 18 až 90 rokov. Z jeho štúdie vyplynulo, že až 28 percent žien sníva o sexe s dvoma a viacerými partnermi. Pre milostné radovánky s cudzincom sa nadchýňa len 15 percent žien. Vo svojich snoch si 30 percent žien a 52 percent mužov užíva s vlastným partnerom.“

Neprestávajme snívať
O snoch by sme pokojne mohli povedať, že sú akýmsi pokladom nášho podvedomia. Máme ich všetci, bez rozdielu. Podľa odborníčky teda spánok bez sna neexistuje, existuje len to, či si sen pamätáme, alebo nie. Sigmund Freud považoval sen za „kráľovskú cestu do nevedomia“, pretože v nevedomí sa často ukrývajú dávno zabudnuté zážitky, ktoré v našom živote môžu stále spôsobovať problémy. Sen je pre nás kľúčom, ako ich dostať do vedomia a vyrovnať sa s nimi. „Občasné zamyslenie sa nad tým, čo sa mi snívalo a prečo, rozhodne nie je na škodu,“ dodáva Štermenská. Takže, pekné sny!

Sny zvierat
Z celej zvieracej ríše dokážu snívať iba cicavce a vtáky. Biológovia tiež zistili, že najdlhšie fázy snov majú tie zvieratá, ktorých detstvo zaberá dlhší vývojový úsek. Sliepkam a kravám sa sníva 25, šimpanzom 90 a mačkám dokonca 200 minút. U človeka trvá táto fáza spánku každú noc približne 100 minút. Vtákom sa sníva málo a ich snové fázy trvajú približne iba 5 až 15 sekúnd.

Perličky zo snára
Smutná nevesta – zlé znamenie
Vlastný sobáš /vidieť/ - pred vami je spokojný a šťastný život
Vlastná smrť – budete dlho žiť
Vypadnutý zub, resp. zuby – zomrie vám niekto z okruhu blízkych či priateľov
Veľké množstvo peňazí – očakávajte bohatstvo
Truhla – hrozí vám nebezpečenstvo
Smiech /počuť/ - očakávajte nepríjemnosti

Sny sú pre mňa neznámym pojmom
Milan Tribulík (29), Turčianske Teplice, manažér

Úprimne poviem, že patrím do kategórie ľudí, ktorí vôbec netušia, čo sa im snívalo. Ani si nepamätám, kedy naposledy sa mi stalo, že som sa ráno zobudil a vedel som, čo sa mi prisnilo. Niekedy síce ráno vstanem s vedomím, že sa mi niečo snívalo, ale klamal by som, keby som povedal, že som si spomenul na obsah sna. Sen je jednoducho pre mňa neznámym pojmom. Doma nemám ani snár a priznám sa, aj keby som vedel, čo sa mi snívalo a snár mal, sotva by som v ňom hľadal významy snov, pretože takéto teórie beriem tak trošku s rezervou. Čítal som síce kadejaké informácie, napríklad že sny odrážajú naše skryté túžby alebo že vedia odzrkadliť pracovné problémy, ale asi by som tomu veľmi neveril. A už vôbec sa podľa toho neriadil.

Výkladom snov veľmi neverím
Margita Földváryová (49), Martin, zdravotná sestra
Moje sny sa väčšinou odvíjajú od každodenných udalostí, starostí, ktoré prežívam, alebo napríklad od hrôzostrašného filmu, ktorý na mňa zapôsobil. Občas si ich aj pamätám. Doteraz som nezabudla na jeden z minulosti, ktorý sa mi viackrát zopakoval. Prisnilo sa mi o tom, ako sa mi niekto tlačil do pootvorených dverí. Bolo to veľmi nepríjemné, pretože som nevedela, čo je za tými dverami. Cítila som akýsi strach z neznáma. V mojom najčerstvejšom snovom zážitku som zasa stála v rade s viacerými ľuďmi, keď nás nečakane predbehla nejaká neznáma žena. Nahnevalo ma to, tak som sa do nej „pustila“ a dohovárala som jej. Bol to veľmi živý sen. A keď som si myslela, že som to už doriešila, zazvonil mi nad hlavou budík oznamujúci nový pracovný deň. V každom prípade, nie som veľmi poverčivá a aj keď máme doma dva snáre, iba občas si pozriem výklad svojho sna. Rozhodne však týmto výkladom veľmi neverím. Poznám viacerých ľudí, ktorí sú presvedčení, že ich sen niečo znamenal, snažia sa vyhľadávať všetky možné informácie, výklady, čo im ten sen mal povedať. Určite však medzi nich nepatrím a sny ma skutočne neovplyvňujú.

Najčítanejšie na SME Žena


Inzercia - Tlačové správy


 1. Dajte Vašim kĺbom zelenú a to doslova
 2. Slovenské víno ponúkajú v michelinovských reštauráciách
 3. Sedemnásť skvelých dovolenkových ostrovov v Stredomorí
 4. Hyundai má SUV pre každého
 5. Modernú predajňu Fresh potravín otvorili už aj v Solivarii
 6. Prečo odchádzajú malí dodávatelia energií z trhu?
 7. Lanovka môže vrátiť Smokovce na lyžiarsku mapu
 8. Testovali sme za vás, čo všetko vydržia solárne kolektory
 9. Expert odporúča: Šesť rád, ako si ochrániť domácu sieť
 10. Projekt Zelené Grunty si získal priazeň Košičanov
 1. Naše finančné družstvo - príbeh Martina Volka
 2. Nová separačná linka spracuje 3 tony plastov za hodinu
 3. Slovenské víno ponúkajú v michelinovských reštauráciách
 4. Sedemnásť skvelých dovolenkových ostrovov v Stredomorí
 5. Opäť je tu otázka: kam na vysokú?
 6. Dajte Vašim kĺbom zelenú a to doslova
 7. Atos predstavil revolučný systém testovania napájania satelitov
 8. Naše finančné družstvo - príbeh Marcely Peškovej
 9. Hyundai má SUV pre každého
 10. Modernú predajňu Fresh potravín otvorili už aj v Solivarii
 1. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony 12 553
 2. Expert odporúča: Šesť rád, ako si ochrániť domácu sieť 11 362
 3. Sedemnásť skvelých dovolenkových ostrovov v Stredomorí 10 610
 4. Najväčší veľtrh na východe sa blíži - od zvoncov po rodinné domy 7 856
 5. Lanovka môže vrátiť Smokovce na lyžiarsku mapu 5 781
 6. Hyundai má SUV pre každého 5 367
 7. Prepojenie Smokovcov s Lomnicou pomôže obom strediskám 4 409
 8. Testovali sme za vás, čo všetko vydržia solárne kolektory 3 738
 9. Projekt Zelené Grunty si získal priazeň Košičanov 3 695
 10. Volkswagen v Ženeve: kruh sa uzatvára 3 542

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Rukojemnícka dráma na juhu Francúzska má dve obete

Muž sa hlási k teroristom z IS.

DOMOV

Minister Drucker musí riešiť aj Kaliňákových známych

Ako ministra zdravotníctva ho kritizovali za časté zmeny.

DOMOV

Leško: Bugár sa po prvý raz ocitol na zlej strane histórie

Je legitímne žiadať predčasné voľby, tvrdí novinár Marián Leško.

Neprehliadnite tiež

Po bacuľatých modelkách sa v móde presadzujú aj veľkí muži

Model Darnel Ghramm nafotil vlastnú verziu kampane Calvin Klein.

Nízkosacharidové veľkonočné pečenie bez múky

Ak radi maškrtíte, ale zároveň si chcete dopriať zdravšie verzie koláčov, ponúkame tipy na nízkosacharidové koláče.

Aj zdravé jedlá majú veľa kalórií. Koľko aktivity potrebujete na ich spálenie?

Myslite na kalorickú hodnotu chia semienok, orechov, ryžových krekrov či müsli tyčiniek.

Sedem rád, ako nakupovať v second hande

Zháňate si oblečenie z druhej ruky? Poradíme vám, na čo sa treba zamerať.

Móda osemdesiatych rokov sa vracia, znesieme to?

Vypchávky na ramenách, flitre a "mrkváče" sa znova hlásia o slovo.