Generácia priebojných?

Cieľavedomí, draví, ambiciózni – aj tak mnohí vnímajú dnešnú generáciu mladých ľudí. Nie je to zároveň „dvojsečná zbraň“ - čím viac možností, tým viac nárokov?

Viac možností na lepšie vzdelanie a zamestnanie, rýchly kariérny postup a finančná zabezpečenosť – aj tak možno vnímať život dnešnej mladej generácie. V súčasnosti nie je 25-ročný manažér, spolumajiteľ firmy či odborník v istej oblasti ničím nezvyčajným. Mladí ľudia často zastávajú pozície, na ktorých predtým pracovali ľudia vo veku ich rodičov.

Pravidlo cieľavedomosti
Aj podľa internetovej ankety, ktorá prebiehala na stránke www.zena.sme.sk, sa na mladých ľudí kladú väčšie nároky a očakávania ako v minulosti. Myslí si to takmer 88 percent jej účastníkov, opačný názor zastáva necelých 10 percent. Možno aj preto sa podľa 85,5 percenta dá hovoriť o mladých ľuďoch ako o cieľavedomejších. „Byť priebojný a cieľavedomý je v súčasnosti pravidlo. Možno síce odkladať zapojenie sa do hry – cestovať, venovať sa charite, chrániť prírodu, kým je človek bez záväzkov a možno si aj vybrať niektoré z mála zamestnaní, ktoré sú založené na opatere a súcite,“ hovorí sociologička Zuzana Kusá. Vtedy však vzniká riziko, že tento typ, často zle platenej práce, nedovolí mladému človeku prijímať aj iné životné úlohy, teda zakladať si rodinu a podobne. „Vyzerá to tak, že kto nemá za sebou silný rodinný kapitál, má len dve možnosti: byť priebojný a cieľavedomý a uvažovať ekonomicky, alebo si zvoliť život v askéze. Cieľavedomosť a priebojnosť je nutnosť v čase, keď je počet atraktívnych miest obmedzený a konkurencia globálna,“ dodáva sociologička.

Iné obdobie
Často zvykneme hovoriť – „taká je doba“, aj preto životný štýl mladej generácie považujeme za prirodzený. Veď v súčasnosti ide všetko akosi rýchlejšie, na všetko máme menej času a väčší dôraz kladieme na materiálnu stránku. „Popri široko propagovanej kultúre voľného času, zábavy a značiek sú iné zdroje identít pomerne nevýrazné a medzi vrstovníkmi sa nejaký „pustovnícky“ či „neznačkový“ štýl života neobhajuje ľahko. Mladí sú teda čiastočne dotlačení k materializmu. Obrovská záťaž predstavuje samostatné bývanie, preň napríklad odchádzajú do cudziny, opúšťajú povolania, ktoré vyštudovali, v ranej mladosti sú nútení uvažovať o dôchodku, teda o téme, ktorá by sa ich vrstovníkom pred dvadsiatimi až tridsiatimi rokmi videla komická.“

Povedz mi, kde pracuješ
Rovnako komická bola v minulosti možno predstava dvadsiatnika, ktorý krátko po skončení školy premýšľa nad založením vlastnej firmy, či podnikaní, alebo má „pod sebou“ ľudí o generáciu starších. „V novších oblastiach ako sú technológie, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti európskych projektov mladí ľudia určite dominujú a dobrú pozíciu budú mať aj v reklame, pretože sa verí, že oni majú to správne cítenie pre cieľovú skupinu. Sú to práve oni, pre ktorých maďarský sociológ Kovác razí termín „projektová trieda“, pretože ich živobytie je založené na úspešnom čerpaní zdrojov z rôznych fondov,“ tvrdí Zuzana Kusá. Hoci zamestnávatelia vo svojich ponukách nemôžu uvádzať ako jednu z podmienok vekovú hranicu, pretože by tým porušili zákon, mladí ľudia sú pre mnohých zamestnávateľov skutočne atraktívni. Podľa Dalibora Jakuša zo spoločnosti Profesia je záujem spoločností najvyšší o uchádzačov vo veku 25 až 35 rokov, pričom záujem vrcholí vo veku okolo tridsiatky. No myslí si, že na riadiace pozície sú častejšie obsadzovaní uchádzači vo veku nad tridsať rokov. „Len zriedkavo sú na takéto pozície oslovení aj mladší, pretože tu sú rozhodujúce pracovné skúsenosti, ktoré mladší uchádzači ešte väčšinou nemajú dostatočné,“ dopĺňa Jakuš.

Módna téma – single
S mimoriadne populárnym pojmom „single“ sa stretol azda každý. Ľudí, ktorí aj po tridsiatich rokoch uprednostňujú život sólo, bez dlhodobejšieho partnera, stále pribúda. O tom, či sa to stáva trendom, ťažko hovoriť, o tom, či pozitívnym, ešte ťažšie. Isté však je, že to zaregistrovali aj rôzni výrobcovia a firmy, napríklad v zahraničných cestovných kanceláriách pribúdajú v ponuke zájazdy pre jedného. Možno aj preto, že veľa mladých ľudí vo veku od 20 do 30 uprednostňuje prácu, na – obrazne povedané – hľadanie partnera jednoducho nemá čas. „Neobviňovala by som len kariéru za pribúdanie ľudí po tridsiatke, ktorí sú single. Na jednej strane sú to ľudia, ktorí majú radi svoju prácu a obetujú pre kariéru súkromie, partnerský či rodinný život. Jediné sociálne kontakty, ktoré nadväzujú, sa týkajú práce. Na druhej strane sú tu tí, ktorí majú radi svoju slobodu a neviazanosť. No single môžu byť aj tí, ktorí majú jednoducho smolu v nadväzovaní vzťahov a majú pocit, že súčasnosť im nedáva toľko príležitostí na zoznámenie,“ domnieva sa psychologička Jana Fottová. Uprednostňovanie práce pred súkromím však môže mať aj iné dôvody, a to vedomie si konkurencie v práci, či záujem udržať si miesto a kariérovo postúpiť. „Ak pracujete na dobu určitú, zredukujete čas venovaný súkromiu, ak je to podmienka na získanie stálej práce alebo aspoň na predĺženie zmluvy. Pri práci na dobu určitú značne klesá možnosť získať hypotéku a niekoľkomiliónová hypotéka sa iste odrazí na pracovnom rytme. Hoci nepoznám výskumy tohto druhu, usudzujem, že u mladého človeka, ktorý nezarába viac ako dvojnásobok priemerného príjmu, ovplyvní kariérovú orientáciu skôr hypotéka ako partnerský vzťah,“ vysvetľuje Zuzana Kusá.

Prevencia...
Byť samostatný, úspešný, výkonný – niekto to môže vnímať ako samozrejmosť, niekto ako príliš vysoké nároky, ktoré ho oberajú o bezstarostný život či užívanie si mladosti. „Vysokému tempu a pracovnému nasadeniu sa človek vie prispôsobiť, táto generácia je mladá, energická, podnikavá a optimistická, je ochotná obetovať „vlastný život“ na úkor niečoho, o čom už mnohí ani netušia, čo to vlastne je,“ hovorí psychologička Jana Fottová. Podľa nej je pre dobrý pocit zo života najlepšia prevencia. Mať rád svoju prácu, no aj svoje záujmy. „Aspoň jeden deň v týždni si doprajme relax a odpočinok, aktívny či pasívny. Nezabúdajme na svojich blízkych, rodinných príslušníkov a priateľov. Urobme si aspoň jeden deň v týždni „katolícku nedeľu“, deň, keď nebudeme pracovať a ani minútu nebudeme na prácu myslieť,“ dopĺňa Fottová.

Problém workoholizmu a anorexie
Vyjadruje sa psychologička Jana Fottová z poradenského centra Križovatky.
„V posledných rokoch výskyt workoholizmu rapídne stúpa a neobišiel ani túto gene-ráciu. Workoholizmus postihuje vo väčšej miere mužov, ale týka sa aj žien, a to najmä mladých slobodných dievčat alebo matiek už dospelých detí. Jeden z problémov možno vidieť v tom, že prehnaná pracovitosť je sociálne hodnotená skôr pozitívne ako negatívne, a tým podnecuje vznik tejto závislosti od práce. Problém nastane najprv v súkromnom živote, v rodine a neskôr pribudnú aj psychosomatické problémy, napríklad bolesti hlavy, nervozita, zlý spánok a podobne. Práca je pre mladých ľudí nielen dobrodružstvom a zdrojom peňazí, ale aj psychickým únikom z reality, uzavretím sa pred svetom. V súčasnosti sa začína veľa rozprávať o „work-life balance“, čo môže pomôcť v boji proti tejto závislosti, teda akési vyváženie práce a súkromia v živote. O probléme anorexie u mladých dievčat sa hovorí intenzívne už niekoľko rokov a zdá sa, že ešte dlho nebudú tieto reči utíchať. Médiá nás dennodenne zasypávajú dokonalým svetom, kde je všetko krajšie, dôraz sa kladie na mladosť, úspešnosť, imidž a krásu. Štíhlosť je pre mnohé ženy najdôležitejším znakom ženskej krásy, je cestou k úspechu a šťastiu. Dnešná kultúra nekriticky ospevuje vychudnutosť a nadmernú sebakontrolu. Medzi ľuďmi tejto generácie výskyt porúch príjmu potravy stúpa a úprimne povedané, vôbec sa tomu nečudujem.“

Do dôchodku chcem ísť skoro

Jozef Bokor, 23 rokov, partner v slovensko-kanadskej realitnej kancelárii S&C Consulting, s. r. o.
„Do oblasti obchodu s realitami, v ktorej pôsobím približne tri roky, som sa dostal vďaka náhode. Po skončení strednej školy som nastúpil na pražskú univerzitu, kde som začal študovať na právnickej fakulte. Prišli však do toho isté osobné záležitosti, pre ktoré som po roku štúdium prerušil a vrátil som sa späť do Bratislavy. Začal som sa rozhliadať okolo seba, kde by som mohol nájsť uplatnenie. Mama môjho kamaráta zhodou náhod podnikala v oblasti nehnuteľností, čo bola oblasť, ktorá ma vždy zaujímala, slovo dalo slovo a zamestnala ma vo svojej firme.

Začal som štandardne, na pozícii realitného makléra. Myslím si, že do tejto oblasti sa dá dostať pomerne rýchlo, pokiaľ to človeka baví, má chuť učiť sa a zdokonaľovať. Pri práci som sa spoznal s jedným kanadským občanom, ktorému som prenajal dom. Keďže mal v oblasti realitného biznisu dostatok skúseností zo zahraničia, videl moje schopnosti, ako i nadšenie v praxi a poznal potenciál slovenského realitného trhu, založili sme spolu realitnú kanceláriu. Snažíme sa ponúkať klientom služby očakávané od zahraničných spoločností. Preto je aj naša kancelária otvorená od ôsmej rána do ôsmej večer, keď sa vo všetkých ohľadoch snažíme vychádzať v ústrety našim klientom. Okrem pracovných stretnutí trávim čas i tam a dohliadam na to, aby všetko išlo tak, ako má.

Neviem, či je zvyčajné, alebo nie, keď je človek v mojom veku na takejto pozícii. Nezaregistroval som, že by ma preto niekto podceňoval alebo spochybňoval moju profesionalitu. Možno mám aj výhodu v tom, že vyzerám trochu staršie (úsmev). No klientom ide podľa môjho názoru predovšetkým o to, čo im vie človek ponúknuť a aké má vedomosti. Zatiaľ som neprišiel do štádia, keď by som mal pocit, že som sa do pracovného kolotoča dostal skoro a som o niečo ukrátený. Myslím si, že som začal v správny čas a keby som sa cítil extra obmedzovaný alebo zaťažovaný, nerobím to. No a najmä sa veľmi skoro chystám do dôchodku (smiech).

Naša generácia má v súčasnosti nepochybne viac možností ako predchádzajúce generácie. Vo vzdelávaní, cestovaní aj v oblasti pracovného uplatnenia či kariérnom postupe. V minulosti sa v podstate ani nedalo podnikať. Dnes môže, obrazne povedané, robiť každý „čo chce a podnikať v čom chce“. Pokiaľ je šikovný, tvrdo pracuje a má dosť odvahy, má všade otvorené dvere. Vo svojom okolí mám niekoľko ľudí v mojom veku, ktorým sa darí v podnikaní, sú úspešní a finančne zabezpečení. Preto tvrdím, že pokiaľ chce človek niečo v živote dosiahnuť a zarobiť peniaze, cieľavedomosť, stres i pracovné nasadenie považujem za prirodzené. Každý je však slobodný a o svojej budúcnosti môže rozhodnúť sám.“

Ako to vidíte vy?
Podľa výsledkov internetovej ankety si takmer 50 % respondentov myslí, že mladí ľudia to v súčasnosti majú ťažšie, pretože sa od nich príliš veľa očakáva, 41,5 % je toho názoru, že to majú ľahšie vďaka možnostiam získať lepšie vzdelanie či pracovnú pozíciu. Podľa viac ako 61 % najväčšia výhoda ľudí generácie 20 – 30 spočíva v tom, že môžu cestovať, spoznávať iné kultúry a nadobúdať lepšie kontakty. Vyše 24 % si myslí, že je to možnosť dostať sa už v pomerne nízkom veku na dôležité posty a byť dobre finančne zabezpečení. Štrnásť percent najväčšiu výhodu vidí v možnosti nadobudnúť viac praxe a skúseností ako v minulosti.

Na koho sa usmialo šťastie
Do ankety sa zapojilo 2147 respondentov. Výhercom dámskeho parfumu Betty Barclay In Love sa stal Jaroslav Novák.

Hlasujte a vyhrajte

Stačí, ak vyjadríte svoj názor na www.zena.sme.sk  v krátkej ankete a môžete získať exkluzívny značkový parfum.

Najčítanejšie na SME Žena


Inzercia - Tlačové správy


 1. Máte hypotéku a chcete lepšie spávať?
 2. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom
 3. Slovanet spustil LTE internet aj na juhu Tokaja
 4. Hľadá sa: Vzťah z rozumu. Darujte na Valentína predplatné SME.sk
 5. Dobrú chuť: príloha o dobrom jedle a varení v denníku SME
 6. Slovanet spustil LTE internet aj v okolí Prešova
 7. Košickí športovci „pustili žilou“
 8. Nepýtajte od lekára antibiotiká pri chrípke či nádche
 9. Počet predplatiteľov SME.sk dosiahol ďalší rekord
 10. Hektická Moskva, ktorá nikdy nespí
 1. Fascinuje ma nadšenie mladých ľudí, s akým hltajú nové trendy
 2. Máte hypotéku a chcete lepšie spávať?
 3. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom
 4. Chute a vône kórejskej kuchyne priamo v METRO
 5. Adient je tretí najlepší zamestnávateľ
 6. 8 krokov k príprave na zdravé tehotenstvo
 7. Študenti SPU skúmajú vplyv rýchlostnej cesty na život obyvateľov
 8. V Botanickej záhrade predstavia nežnú krásu orchideí
 9. Slovanet spustil LTE internet aj na juhu Tokaja
 10. Príbeh tradičného družstva - príbeh Daniela Hrudu
 1. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom 17 756
 2. Mio MiVue 733 WiFi - snadno přeneste záznam autokamery do mobilu 14 659
 3. Dobrú chuť: príloha o dobrom jedle a varení v denníku SME 9 321
 4. Hektická Moskva, ktorá nikdy nespí 9 258
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 6 835
 6. Počet predplatiteľov SME.sk dosiahol ďalší rekord 6 333
 7. Nepýtajte od lekára antibiotiká pri chrípke či nádche 5 152
 8. Hľadá sa: Vzťah z rozumu. Darujte na Valentína predplatné SME.sk 4 445
 9. Máte hypotéku a chcete lepšie spávať? 2 836
 10. Olympiáda ukradne fanúšikom hodiny spánku 2 739

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Kuzminová: Dochádzali mi sily, tŕpli nohy. Prísť s vlajkou však bol môj sen

Kuzminová si pri streľbe opakovala: Ja som tá voda, ktorá ťa drží nad vodou.

ŠPORT

Slováci nevyužili pomoc Rusov. Je to sklamanie, priznal Graňák

Slováci mali šancu priamo preniknúť medzi najlepšiu osmičku.

ŠPORT

Kuzminová nulu nedala, ale stala sa legendou

Slovenská biatlonistka získala na tretej olympiáde tretiu zlatú medailu.

Neprehliadnite tiež

Jedenásť trendov pre záhradu v roku 2018

Nový rok prináša nové trendy pre vašu záhradu, balkón aj terasu.

Kokosový olej na akné? Zaručené zázraky radšej nečakajte

Upcháva póry a ako krém ho používať netreba.

Hlasová pedagogička Eva Žilineková: V hlase a v prejave je najdôležitejšia ľudskosť

Rukami jej prešla viac ako stovka moderátorov. Mikrofonický hlas nepovažuje za najdôležitejšiu vec v brandži.

Burberry robí odvážny krok, v ich novej kampani sa bozkávajú muži

Značka, ktorá kedysi vyrábala kabáty pre staršie dámy, dnes podporuje LGBT.

Justin Timberlake: Jeho osobnosť ho predurčovala k sólovej dráhe

Je všestranným umelcom, no v poslednom čase ho najviac teší najmä rola otca.