Otec v akcii

Prebaliť, kočíkovať, uspať... Že je to výlučne ženská záležitosť? Nemusí to tak byť. Ešte nedávno pôsobila skôr ako sci-fi predstava, že počas prvých mesiacov či rokov vychováva dieťa otec.

Ešte nedávno pôsobila skôr ako sci-fi predstava, že počas prvých mesiacov či rokov vychováva dieťa otec. Dnes mužov na rodičovskej dovolenke pribúda, no stále môžeme hovoriť o menšine. „Podľa prieskumov je percento mužov na rodičovskej dovolenke veľmi nízke. Je to trend, ktorý sa presadzuje najmä v Bratislave a vo väčších mestách medzi mladými ľuďmi s vyšším vzdelaním,“ tvrdí Saskia Repčíková z Únie materských centier. Najčastejším dôvodom, prečo ostávajú doma muži, je lepšie či výhodnejšie zamestnanie partnerky. Motivácie sú však rôzne. „Pracoval som na živnosť a po ôsmich rokoch som prestal robiť pre jednu zahraničnú firmu. Nový projekt, ktorý ma zaujal, sa omeškával v realizácii, a tak som zostal na rodičovskej dovolenke, čo nevidieť to bude tri a pol roka. Náš Martin bude mať o pár mesiacov štyri roky,“ hovorí Jaroslav Lexa z Bratislavy.

Otec verzus mama
Mnoho ľudí ešte aj dnes zastáva názor, že matku nemôže otec dieťaťu nahradiť. Pravdou je, že v prvých mesiacoch potrebuje dieťa fyzický kontakt a je uspokojované prevažne potravou. „Pri dojčení alebo kŕmení z fľašky je dôležitý kontakt dieťaťa s matkou. V tomto období je preto lepšie, keď je s dieťaťom intenzívne ona,“ vysvetľuje psychologička Miroslava Muráriková. „Možno však povedať, že dieťa vo všeobecnosti potrebuje bezpečie a lásku, ktoré mu môže rovnako poskytnúť aj otec,“ dopĺňa psychologička.

Po prvých mesiacoch už nie je rozhodujúce, či dieťa vychováva otec, alebo matka. Závisí individuálne od každého, ako sa postaví k výchove. Na jeho osobnosti, prístupe a vzťahu k dieťaťu. „Záleží to, samozrejme, na type človeka, ale myslím si, že ženy a muži sú  v tomto – samozrejme, až na dojčenie – úplne rovnocenní. Po pol roku života bábätka môže muž plnohodnotne prevziať starostlivosť oň. V prefeminizovaných systémoch výchovy a vzdelávania, v ktorých sa dieťa ocitne až do svojich osemnástich rokov života, môže byť rané detstvo prežité s otcom veľkým prínosom. Vnesie totiž do výchovy úplne odlišný – mužský pohľad na vec,“ hovorí Saskia Repčíková.

Na základe vlastnej skúsenosti to potvrdzuje aj Zuzana Mastišová z Banskej Bystrice „U nás nastala situácia, keď manžel začal pracovať doma ako živnostník a ja som sa začala viac angažovať v materskom centre. Často som bola preč a on sa o dieťa staral naozaj výborne. Tým sa aj úplne zmenil jeho pohľad na ženu na materskej, na mňa, ako aj na celú starostlivosť o dieťa a domácnosť. Odvtedy som už nikdy nepočula poznámku nezainteresovaného otca: Zasa nie je nič uvarené,“ hovorí. To, že rodičovská alebo materská dovolenka je všetkým iným, len nie skutočnou dovolenkou, potvrdzuje aj Jaroslav Lexa: „Určite je to nová skúsenosť. Dni sú dosť hektické a náročné. Vôbec si nepripadám ako supertatko. Popri našom hyperaktívnom drobcovi sa už na obed cítim ako po dvanásťhodinovej horskej túre. Mám chuť si len vyložiť nohy na stôl a dať si šlofíka.“

Netolerantné okolie?
Na to, ako otec vníma výchovu dieťaťa, môže mať veľký vplyv aj postoj okolia. „Reakcie sú rôzne – od oceňujúcich až po výsmešné. To sa deje vždy, keď sa lámu predsudky a bariéry,“ hovorí. Saskia Repčíková. Jaroslav Lexa patrí k tým šťastnejším, ktorí sa stretávali iba s pozitívnymi ohlasmi. „Možno mi občas dokonca závideli,“ hovorí so smiechom. „Chodil som externe do školy a najkurióznejšie situácie sa mi stávali pri obede, keď som vášnivo so spolužiačkami – čerstvými mamičkami – debatoval o plienkach, prípadne pôrode. Pre nás to bola úplne samozrejmá vec, len kolegovia to trošku nezvládli.“

Maja Klimová z materského centra Dietka však hovorí o inom prípade: „Zväčša to okolie nechápe, pretože berie takéhoto muža ako slabocha. Často sa preto stretávajú s posmeškami a nepochopením. Poznám otecka, ktorý mal takúto skúsenosť. Napriek tomu pôsobil veľmi vyrovnane a spokojne. Vravel, že je za možnosť prežiť so svojím dieťaťom prvé roky jeho života veľmi vďačný,“ hovorí. Ako sa teda najlepšie vyrovnať s rôznymi ironickými poznámkami okolia? „Jednoducho zmeniť kamarátov. Súvisí to aj so silou a zrelosťou osobnosti, a to sa týka aj iných záležitostí v živote,“ tvrdí psychologička.

Čo sa deje doma
Je zrejmé, že otec na rodičovskej dovolenke nie je úplne štandardná situácia. Preto je potrebné, aby toto rozhodnutie vzniklo po vzájomnej dohode rodičov. „Ak však otec prijíma rolu vychovávateľa svojich detí, dáva tým najavo svoj vzťah k nim a svoju prioritu, čo je pre rodinu nesmierne dôležité. Našťastie, už mnohí ľudia, ktorí vychovávajú deti a poznajú náročnosť tohto poslania, si dokážu vážiť seba samých,“ vysvetľuje psychologička. Ak však otec ostáva doma z prinútenia, vystupuje tu niekoľko problémov.

V tom prípade sa to môže prejaviť na celej domácnosti a nastupujú emócie ako vzťahovačnosť alebo žiarlivosť. To neprospeje vzťahu partnerov ani vzťahu otec – dieťa. Pre mužov, ktorí navštevujú materské centrá, to však neplatí. „Pre svoje rodiny sú určite prínosom – dokázali sa na určitý čas vzdať svojej roly v záujme fungovania rodiny, berú ako príležitosť viac rozumieť svojmu dieťaťu i svojej žene, predstavujú vyrovnaný mužský prvok vo výchove malých detí, vnášajú do nej hravosť, humor a odľahčený prístup. Deti to veľmi oceňujú,“ hovorí Saskia Repčíková.

Ako je to s legislatívou
Ako už zo samotného názvu vyplýva, nárok na materskú dovolenku patrí žene. Podľa zákona má však muž v rovnakom rozsahu nárok na rodičovskú dovolenku určenú na starostlivosť o narodené dieťa, čo by sa dalo u mužov označiť ako prvá fáza rodičovskej dovolenky. „Platí to až odo dňa narodenia dieťaťa, zatiaľ čo ženy spravidla nastupujú na materskú dovolenku začiatkom šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu,“ vysvetľuje právnička Katarína Juricová. Muž má tiež následne nárok na rodičovskú dovolenku za účelom prehĺbenia starostlivosti o dieťa (druhá fáza rodičovskej dovolenky) až do troch rokov, v prípade, že je dieťa choré až do jeho šiestich rokov.

„Táto rodičovská dovolenka má rovnaký právny režim ako rodičovská dovolenka ženy po skončení materskej. Rovnako si muž môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok v prípade, že ho nepoberá matka dieťaťa,“ hovorí Juricová. Ostať na rodičovskej dovolenke je zákonný nárok otca, zamestnávateľ je povinný mu ju poskytnúť. A to v takom rozsahu, o aký v rámci zákonného nároku požiada. V Zákonníku práce pritom nie je uvedené, čo by mal zamestnávateľovi predložiť spolu so žiadosťou o rodičovskú dovolenku. „Dôležité je uviesť jej účel – starostlivosť o dieťa, prípadne predložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa. Muž si môže uplatniť nárok na toto pracovné voľno bez náhrady mzdy v oboch prípadoch aj súčasne s matkou, ale materský alebo rodičovský príspevok môže poberať iba jeden z nich.

Výhodou rodičovskej dovolenky muža v porovnaní s bežným pracovným voľnom bez náhrady mzdy však je to, že sa naňho v takom prípade vzťahuje zákaz výpovede rovnako ako na ženu na materskej či rodičovskej dovolenke. Zákaz výpovede nechráni v prípadoch, keď sa zruší alebo premiestni zamestnávateľ, alebo jeho časť,“ uzatvára Juricová.

To, že som s dcérou doma, vnímam ako výhru
Juraj Gajdoš (48), učiteľ telesnej výchovy so špecializáciou na jogu, dcéra Ema (2)
„Vôbec neľutujem, že som ostal s dcérkou doma. Podľa mňa práve toto obdobie patrí medzi najkrajšie v živote dieťaťa, ktoré sa už nebude opakovať. Som rád, že mám dosť času venovať sa Eme, pozorovať, ako sa každý deň učí nové veci, ako napreduje,“ hovorí Juraj Gajdoš. Na rodičovskej dovolenke ostal rok po narodení dcérky, keď manželka prijala zaujímavú pracovnú ponuku. „Uvedomovali sme si, že niekto s Emou ostať doma musí, a tak toto rozhodnutie prišlo prirodzene.

Myslím si, že aj manželka by si to rada užívala ako ja. No na druhej strane má novú prácu, ktorá ju baví a musí v nej ísť naplno. Samozrejme, keď môže, trávi s ňou maximum času.“ Podľa Juraja je prirodzené, že napriek tomu, že dieťa vychováva otec, ostáva viac naviazané na matku. „Tých deväť mesiacov v brušku sa musí niekde prejaviť.“ Napriek tomu si myslí, že veľké rozdiely vo výchove nie sú. „Závisí to od toho, ako je rodič kreatívny, trpezlivý a či sa vie prispôsobiť dieťaťu. Do jeho narodenia je totiž človek zvyknutý presadzovať si svoje a riadiť sa najmä podľa seba. Neskôr sa musí naučiť rešpektovať aj dieťa, vnímať jeho potreby.“

Juraj trávi časť dňa s dcérkou v materskom centre. Ak je pekné počasie, vyrážajú na pieskovisko. „Do istej miery som naozaj výnimkou a väčšinou som sám muž medzi ženami. Je to však aj dobré, pretože deti medzi sebou vidia muža a tým aj iné správanie.“ Juraj tvrdí, že na rodičovskej dovo-lenke sa v nijakom prípade nenudí. „Keď mám čas, študujem si materiály k svojej práci, prípadne učím jogu. Nie som veľmi ambiciózny typ a čas strávený s Emou beriem ako výhru.“

V mnohých veciach sa nesprávam chlapsky
Miklós Forgács (34), novinár, dcéra Fruzsina (6)
Rozhodnutie ostať na materskej dovolenke nazýva Miki kruto pragmatickým. „Pred narodením dcérky som nemal stále miesto, bol som na voľnej nohe. Aj moja priateľka bola v takejto situácii. Potom, ako sa Fruzsina narodila, prvý rok a pol sme s ňou prežili spolu.“ Po tom čase však jeho partnerka dostala ponuku na miesto vychovávateľky v materskej škole v Leviciach. „Vtedy nastala dilema, či nastúpiť, alebo nenastúpiť. Napokon sa aj pre financie a možno aj mentálnu hygienu rozhodla, že pracovať pôjde.

Ten rok a pol, keď som bol s dcérou doma, bol možno ťažší pre ňu ako pre mňa. Či už bola dcérka chorá, alebo nervózna, musela ísť pracovať a vtedy mala isté výčitky svedomia. Takisto Fruzsinu dvadsať mesiacov dojčila, takže puto medzi nimi bolo veľmi silné. Takmer každé ráno, keď priateľka odchádzala do práce, dcéra plakala. Museli sme jej kývať z okna kuchyne alebo sme komunikovali cez mobil. Samozrejme, boli situácie, keď som to už aj ja ťažšie znášal, ale napokon, matka je pre dieťa istým spôsobom nenahraditeľná.“

Popri výchove dcéry preňho nebolo problémom zvládať domáce práce. „Upratovanie a žehlenie to je moje,“ hovorí so smiechom. Keď bolo pekné počasie, každý deň chodili na prechádzky alebo na ihrisko. „Aj keď musím priznať, že som si vždy so sebou niesol nejaké noviny alebo knihu. Veľa som jej čítaval, okrem rozprávok aj básne a rôznu inú, nie veľmi detskú literatúru. Dcéru som takmer všade brával so sebou, takže sa nepamätám, že by tým bol niekto z môjho okolia zaskočený, brali to úplne normálne. No musím sa priznať, že sa vo viacerých veciach nesprávam veľmi chlapsky. Šport ani autá ma nezaujímajú, varím veľmi rád a teším sa, že mám dcéru, a nie syna,“ hovorí s úsmevom Miki Forgács.

Čo hovoria výskumy
37 % mužov by ostalo doma, ak by jeho partnerka/matka dieťaťa mala vyššiu mzdu než akú má on sám
22 % by sa pre rodičovskú dovolenku rozhodli, ak by rodičovský príspevok bol vo výške ich súčasnej mzdy
Pre 15 % mužov by bola pri rodičovskej dovolenke dôležitá istota pracovného miesta – ak by mu v práci držali pracovné miesto a po rodičovskej dovolenke by mal istú mzdu
9 % mužov by sa pre celodennú starostlivosť o malé dieťa rozhodlo vtedy, ak by sa to stalo „bežnou vecou“ v našej spoločnosti
1 % považuje za dôležité, aby nečelili neporozumeniu vo svojom okolí
12 % mužov by neostalo na rodičovskej dovolenke, považuje to za vylúčené
5 % mužov nevedelo k otázke o rodičovskej dovolenke zaujať stanovisko


Najčítanejšie na SME Žena


Inzercia - Tlačové správy


 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 3. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 4. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 5. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 6. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 7. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 9. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 10. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 1. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 2. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 3. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 4. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 5. Nová michalovská nemocnica otvorí brány: toto musíte vidieť!
 6. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 7. Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá
 8. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 9. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 10. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 13 716
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 9 686
 3. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 206
 4. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 3 524
 5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 862
 6. Moskva alebo Petrohrad? 2 504
 7. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 2 346
 8. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 2 189
 9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 773
 10. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 1 732

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Danko v dume dvoril Rusom, keď prekrúcajú ´68, mlčí

Danko je absolútne mimo reality, ohodnotil proruský sentiment šéfa slovenského parlamentu politológ Grigorij Mesežnikov.

EKONOMIKA

Analytici ukázali, v akom stave je naozaj výstavba diaľnic

Štát chce D1 do Košíc dokončiť v roku 2026. Pozrite si mapu.

REPORTÁŽ

Prežil pochod púšťou, aby si zaraftoval v Líbyi

Zostať doma, sa stáva luxusom.

Neprehliadnite tiež

Playboy sa púšťa do neprebádaných vôd, nafotil kampaň s plus size modelkou

Fotky patria k decentnejším kampaniam modelky Molly Constable.

Vraždili a znásilňovali, no ženy ich milujú a obdivujú. Prečo?

Za ich správaním nie je len sexuálna porucha, psychológia má viaceré vysvetlenia.

Účinné tipy, ako sa správne nalíčiť pod okuliare

Pre správny výsledok berte do úvahy sklá aj farbu rámu.

Florbalová kapitánka Lucia Košturiaková: Florbal nie je ženský ani mužský šport

V decembri bude viesť slovenský tím na majstrovstvá sveta vo florbale v Bratislave.

Magdalénske práčovne boli dejiskom krutosti. Mníšky v nich týrali mladé dievčatá

„Padlé ženy“ si v nich mali odpracovať svoje hriechy. Desiatky rokov trpeli neprávom.